20 sierpień 2019

Urodzeni w lipcu

16 lipca

Obchodzący urodziny dnia 16 lipca jest przezorny, ambitny i wykazuje zmienność w wyrażaniu własnych poglądów.

Nie przechodzi nad nowymi myślami do porządku dziennego, lecz rozważa je starannie i stara się z nich wyciągnąć korzyści dla siebie. Z racji faktu bycia człowiekiem dość wpływowym, jego poglądy są przeto zmienne. Podejmując w trakcie rozmowy ten sam temat z kilkoma różnymi osobami, potrafi wyrażać odmienne zdanie i opinie. Uzależnione jest to od wpływu jaki ktoś jest skłonny wywrzeć na niego, a tym samym przekonać go do własnych racji. Charakter jego jest dość niestabilny. Często dręczy go również niepokój wewnętrzny. Lubi odbywać dalekie spacery, wyruszać w podróż, chodzić po górach i uprawiać sporty. Ma zadatki na dobrego geografa. Jest bardzo wrażliwy, dość impulsywny i szlachetny, choć nieco bojaźliwy. Pomimo swej wrodzonej zmienności, wykazuje sporo przezorności , np. potrafi bardzo starannie obmyślać naprzód trafne projekty. Ma duże ambicje, a jego dążenia są wysokie. Lubi też ryzyko i nie waha się zabrać energicznie do pracy. Pod pewnymi względami to bardzo ciekawa osobowość, która ma tendencje do stania się jednostką wybitną. Dzięki swym wysiłkom i wytrwałej pracy, ma szanse zwrócić na siebie uwagę społeczeństwa, co jednak prędzej wydarzyć się może w drugiej połowie życia niż wcześniej. Niestety młodość często przynosi mu tylko ograniczenia i wysiłki bezpłodne. Bardzo możliwe, że raczej osiągnie uznanie za swe wrodzone zdolności , silny charakter czy użyteczność społeczną, aniżeli za prace naukowe lub wynalazki. Zdecydowanie powiedzie mu się w stosunkach z szerszą publicznością. Z tego względu śmiało może osiągnąć sukces w zawodzie restauratora, hotelarza czy konferansjera. Na półmetku życia grozi mu duże niebezpieczeństwo, które w ostateczności uda mu się przezwyciężyć. Od tego momentu zły los go opuści i prędzej czeka go sukces, aniżeli jakakolwiek porażka.

 

17 lipca

Urodzony 17 lipca ma zdolności pedagogiczne, lecz jest nieufny i trudno go zrozumieć.

Gdy w konfrontacji słownej napotka opozycyjne argumenty i poglądy, a nie może przekonać przeciwnika do własnego zdania, dla świętego spokoju potrafi się z nim zgodzić. Czyni to jednak tylko powierzchownie, ukrywając wewnątrz swoje duże niezadowolenie, czy nawet obrazę. Pod tym względem jest bardzo skryty, ugodowy i konformistyczny. Dlatego też w relacjach z innymi ludźmi, często bywa nieufny i zdystansowany. Niełatwo jest obcować z tak wrażliwym człowiekiem. Z tego względu rzadko kiedy jakakolwiek osoba potrafi zrozumieć tak skomplikowaną naturę człowieka urodzonego 17 lipca. Rzadko kiedy też dzisiejszy solenizant może komuś zaufać. Poza tym wykazuje wielkie zdolności w zakresie pedagogiki, wychowania osób młodszych lub mniej uzdolnionych. Instynkty opiekuńcze i rodzinne, które w sobie posiada ma nadwyraz silnie rozwinięte. Aczkolwiek, gdy inni o których się troszczy, nie okazują mu wdzięczności lub nie reagują na jego sympatię i życzliwość bardzo się tym przejmuje i zamartwia. Jest religijny – stara się przestrzegać postów i świąt, choć czasami ta jego pobożność może przyjąć formę mocnej przesady czy dewocji. Ambitny, pełen dążeń w kierunku zrobienia kariery. Jest też bardzo pracowity - lubi się uczyć i dokształcać. Bywa spostrzegawczy, ma też niezwykłe zdolności analityczne oraz może stać się autorem ciekawych wywodów krytycznych. Poza tym to silny charakter - władczy, stały i odważny. W głębi duszy pragnie sławy i zaszczytów. Co ciekawe potrafi umiejętnie odeprzeć opór wroga, a dzięki wysiłkom i pracy może zdobyć renomę i uznanie. Jakie są jego wady? Przede wszystkim jest nieufny, a jego nastroje i humory zmieniają się jak w kalejdoskopie. Zbyt dużo myśli wyłącznie o sobie samym - o swoich wewnętrznych przeżyciach, odczuciach i rozterkach, przeprowadzając przy tym głęboką autoanalizę. Z czasem udaje mu się pokonać życiowe przeszkody i zdobyć konkretne stanowisko, na którym cieszy się pewną władzą i autorytetem. 

 

 

 

18 lipca

Urodzony 18 lipca jest czynny i niezależny, a do tego samowystarczalny na każdej płaszczyźnie życia.

Umysł jego jest niezależny, a charakter samodzielny. Nie poddający się kontroli innych! Jest przy tym dość ekscentryczny i popadający w skrajności. Ma również silne poczucie własnej niezależności, które nie pozwala mu siebie ograniczać pod jakimkolwiek względem. Ożywia i motywuje go żądza przygód oraz ogromna wiara w siebie. Jego dążenia i aspiracje są nadwyraz wysokie. Nieraz zdarza mu się pod swym kierownictwem prowadzić innych do jakichś wyższych celów - wówczas mimowolnie zostaje okrzyknięty pionierem nowego ruchu. Wpływy jego działań wychodzą poza krąg jego najbliższych, przyjaciół oraz strefę zamieszkania. To człowiek, który potrafi dać sobie radę w życiu i stanąć silnie na nogach. Swoje zamiary i projekty wprowadza w czyn z rozmachem i całkowicie samodzielnie, bez pomocy innych. Jego czyny mówią za niego głośniej, aniżeli słowa. Ma tendencje do polegania tylko na sobie samym. Czeka go powodzenie w pracy wymagającej niezależności myślenia, odwagi i wytrwałości. Co ciekawe, umie powściągać swe namiętności i ograniczać się. Jest też w stanie poświęcić się dla osoby ukochanej. Nieraz rozstaje się wcześniej z rodziną i bliskimi, żyjąc samotnie. Pod tym względem jest samowystarczalny. Jego wady: charakter ma dość niestały, nie odznacza się zamiłowaniem do porządku, a jego zmienne nastroje irytują otoczenie. Jest niezależny umysłowo, potrafi też być samowolny i zuchwały. Nie ma też zamiaru zbytnio wysilać się w życiu. Karierę robi stopniowo, krok po kroku i przeważnie w drugiej połowie życia. Pierwsza najczęściej przynosi mu same rozczarowania. 

 

19 lipca

Człowiek, który przyszedł na świat 19 lipca jest uduchowiony, liberalny oraz obdarzony zdolnościami literackimi.

Wykazuje zamiłowania estetyczne oraz skłonności poetyckie. Niestety w życiu codziennym okazuje zbyt mało praktyczności. Nie jest również człowiekiem pozbawionym zdolności mistycznych – co idealnie łączy ze zmysłowością. Warto zaznaczyć, że człowiek urodzony 19 lipca, jeśli jest osobowością rozwiniętą moralnie, cechuje się wszechobejmującą miłością duchową. Wówczas podstawą charakteru takiego wysoko rozwiniętego człowieka jest pragnienie niesienia pociechy i pomocy innym. Dyskretny i ostrożny, aczkolwiek podejrzliwy i powątpiewający w szczerość i uczciwość niektórych osób. Do tego rozmowny, potrafiący doskonale wyrażać własne myśli. Dzięki swemu ruchliwemu usposobieniu często zdarza mu się zmieniać miejsce pobytu, przedmioty zainteresowań, jak również wykonywany zawód. Usposobienie jego jest liberalnie, a charakter dobry i przyjazny. Życzliwie odnosi się do innych a swoich najbliższych chętnie obsypuje prezentami. Jakie są jego wady? upór i samowola. W miłości niestety rzadko bywa szczęśliwy. Grozi mu niebezpieczeństwo upadku z dużej wysokości i to zarówno w znaczeniu czysto fizycznym jak i przenośnym. Nieraz bowiem osiąga dobrą pozycję , ale nie może się na niej długo utrzymać. Droga jego życia potrafi być też niezwykła i ekscentryczna - przebywa ją niczym meteor: świeci jasno, ale krótko. Powodzenie jakie staje się jego udziałem nie jest stałe, a jego sytuacja życiowa podlega nieustannym zmianom. Jak należy wychować dziecko, które przyszło na świat 19 lipca? Z natury jest kochające, lojalne, niezwykle wrażliwe i sympatyczne. Właśnie dlatego jego wychowawcy powinni wskazywać mu ideały silnie działające na jego dziecięcą wyobraźnię. A on podda się temu natychmiast i będzie starać się wcielać je w życie. Jego wyobraźnia jest tak bujna i nadmiernie aktywna, że bez nieustannego aktywowania jej, dziecko może stać się znudzone, obojętne, nieszczere, samowolne lub bezwładne. 

 

20 lipca

Urodzony 20 lipca miewa zmienne nastroje, ale pracuje wytrwale.

Wykazuje dużo dobroci, która przejawia się w jego życiu przy każdej najbliższej okazji. Jest to człowiek pokojowo nastawiony do świata, innych ludzi. Gdziekolwiek tylko się pojawia wnosi harmonię i zgodę w relacje międzyludzkie. Ma otwarte serce dla innych i sporo życzliwości. Podświadomie jednak liczy na to, że odpłacą mu się tym samym. Niestety często bywa na odwrót. Jego wadą jest zbytnia wrażliwość w relacjach osobistych, uczuciowych czy też na opozycyjne poglądy ludzi z którymi przyszło mu podjąć dialog. Wrażliwość, a raczej nadwrażliwość czy przewrażliwienie powinien starać się przezwyciężać. W przeciwnym razie nigdy niczego nie osiągnie w życiu, bo będzie na wszystkich się obrażał lub z nimi spierał. Może także stać się wyrachowanym egoistą emocjonalnym, tylko dlatego, by uchronić się przed atakami ze strony innych ludzi . Usposobienie jego jest przyjazne, ustępliwe, uprzejme i łagodne. Zdolny jest do pracy cierpliwej pod kierunkiem innych osób. Jest też w stanie wiele poświęcić dla ludzi których kocha. Chętnie się uczy. Jest dobrym pracownikiem i wiernym towarzyszem. Potrafi być zmotywowany do pracy oraz cierpliwy w dążeniu do wymarzonego celu. Jest człowiekiem wytrwałym, ale wykazuje zbyt mało ambicji i oryginalności we własnych działaniach. Niestety podlega nieustannym zmianom nastrojów, choć pomimo tego faktu zachowuje rozwagę, ostrożność oraz można na nim polegać. Co mu grozi? że podlegnie woli ludzi silniejszych od siebie. Trudno mu nieraz przychodzi osiągnięcie samodzielności życiowej. Zresztą, na stanowisku podwładnego osiąga często większe powodzenie, aniżeli na stanowisku naczelnym. W sprawach zawodowych chętnie odbywa dłuższe podróże. Trzeba dodać, że jest to na ogół człowiek szczęśliwy. Może osiągnąć wyróżnienie dzięki swym zdolnościom artystycznym, a zwłaszcza talentowi do sztuki plastycznej. 

Share

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Ostatnie komentarze

Partnerzy