15 wrzesień 2019

Urodzeni w maju

Osobami urodzonymi w maju mogą być zodiakalne byki, a także bliźnięta.

 

Sprawdź jaką jesteś osobowością lub jakimi ludźmi są osoby którymi się otaczasz, których znasz albo z którymi wchodzisz w bliższe relacje. Czasem dzień urodzenia może o nas powiedzieć dużo więcej, niż mogłoby nam się wydawać. Przekonajcie się sami :)

 

1 maja

Osoba urodzona 1 maja jest bardzo towarzyska, energiczna i sympatyczna. Ma wiele rozmaitych zdolności i szerokie zainteresowania. Zdarza się często, że ma też całkiem spore uzdolnienia artystyczne. Cechuje ją też duży entuzjazm, który przejawia w stosunku do wszystkich podejmowanych przez siebie działań oraz wspaniałomyślność przejawiana w stosunku do innych ludzi. Za wszystkie te cechy człowiek ten jest powszechnie lubiany i szanowany w otoczeniu, w którym żyje. Jest także cenionym członkiem towarzystwa, zwłaszcza jeśli chodzi o imprezy i spotkania wieczorne, gdyż wówczas jego humor i zdolność prowadzenia rozmowy zwyżkują. Doskonale dogaduje się, zwłaszcza z przedstawicielami płci przeciwnej. Mimo to, niczego nie można mu zarzucić w kwestii jego moralności, gdyż  w każdej  sferze życia człowiek ten wyróżnia się nieskazitelnym charakterem.

Jest wytrwały, uprzejmy i życzliwy, przy czym wszystkie te cechy pogłębiają się wraz z wiekiem. Przejawia jednakże pewną skłonność do negatywnych zachowań, gdy ktoś celowo go zirytuje. Wówczas może stać się złośliwy i zawzięty. Jeżeli jednak otoczenie stara się nie prowokować konfliktów, współżycie z tym człowiekiem jest całkowicie bezproblemowe. Zawsze chętny jest do tego, by wysłuchać cudzych zwierzeń bądź problemów i robi to z wielkim zainteresowaniem, znacznie pomagając tym zainteresowanej osobie. Zawsze wie, kiedy wypada coś powiedzieć, a kiedy lepiej  przemilczeć. Doskonale potrafi się skoncentrować na swojej pracy, zwłaszcza gdy ma do wykonania jakieś szczególnie ważne zadanie. Wprawdzie nie ma wygórowanych ambicji czy wzniosłych idei, ale na pewno nie można o nim powiedzieć, że jest ich całkowicie pozbawiony.

Jest to bowiem człowiek, przede wszystkim praktyczny, i takie też ma zdolności. Ma też wielkie umiejętności organizacyjne. Dzięki tym cechom dobrze sprawdzi się w zawodach związanych z pracą rolną, nieruchomościami, budowlami, a także w polityce. Ma również duże zdolności konstrukcyjne, które umożliwiają mu szybkie i sprawne wprowadzanie w życie zaplanowanych i zaprojektowanych zmian czy pomysłów. Człowiek ten zazwyczaj marzy o założeniu rodziny i cechują go silne związki emocjonalne z rodziną. Bardzo lubi dzieci, marzy o licznej rodzinie. Zazwyczaj osiąga ten cel, doskonale spełniając się w roli rodzica. Pewną niezbyt dobrą cechą osoby urodzonej 1 maja jest natomiast nieco nadmierna oszczędność, która nierzadko przeradza się w prawdziwe skąpstwo.

Na ogół człowiek ten może liczyć na osiągnięcie w życiu wysokiej pozycji zawodowej i społecznej, a to głównie dzięki powszechnemu poparciu, jakim niewątpliwie się cieszy. Pomoże mu w tym z pewnością także wielka pewność siebie, dzięki której uda mu się odnieść zwycięstwo nad wrogami czy ewentualnymi przeciwnikami. Jeśli chodzi o prowadzenie interesów, to osoba ta posiada do tego wielkie predyspozycje, głównie za sprawą wrodzonej przenikliwości i bystrości, więc także na tym polu może odnieść znaczące sukcesy. Nawet jeżeli wywodzi się z biednej rodziny, ma wielkie szanse na zdobycie majątku oraz powszechnego uznania. Jeżeli zaś jest bogaty z domu, cieszy się szacunkiem ze względu na swe dobre obyczaje. Jak więc widać, jego pochodzenie nie ma większego znaczenia, bo jeśli tylko zechce działać w tym kierunku, może osiągnąć wszystko, czego zapragnie. Los mu bowiem mocno sprzyja.


2 maja

Człowiek narodzony 2 maja to typowy byk – pracowity i wytrwały. Cechy te objawiają się nawet w najdrobniejszych szczegółach jego życia. Przejawiają się zwłaszcza w dążeniu do wiedzy, zarówno jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy teoretycznej, jak i o przeprowadzanie rozmaitych, praktycznych eksperymentów. Mimo to, należy zauważyć, że nie posiada szczególnych zdolności umysłowych – jego intelekt jest raczej przeciętny. Jednak pomimo tego faktu nie poddaje się i robi to, co sobie postanowił, co wiąże się z cechującą go stałością oraz ogromną wiarą w siebie, która połączona jest z równie wielkim uporem. W dodatku cechy te potęgują się z wiekiem, co nierzadko może być dla otoczenia dość uciążliwe.

Poza tym  jest to człowiek o wielkim sercu, życzliwie nastawiony do innych i posiadający przeważnie dobre intencje. Nie da się jednak stwierdzić tego z całą pewnością, gdyż w osobie tej ściera się wiele przeciwności, przez co nieraz może się ona wydawać innym ludziom dość nieobliczalna. Polega to, na przykład na tym, że z jednej strony jest to człowiek konserwatywny, a z drugiej – jest skłonny do zmiany swego zachowania czy nawet poglądów tak, by móc dostosować się do zmian zachodzących w jego otoczeniu. Dzięki tej zdolności jest w stanie zająć wysokie stanowisko i zapanować nad jakąś grupą ludzi.

Zazwyczaj jest to człowiek bardzo lojalny i życzliwy w stosunku do innych, a także taktowny i dobroduszny. Ale gdy ktoś spróbuje mu się przeciwstawić, pokazuje zupełnie inne oblicze swojej osobowości, zdecydowanie mniej przyjemne. Staje się wówczas niesamowicie zawzięty, a w swoim gniewie zatraca rozsądek i staje się wręcz niepoczytalny. Kiedy wróci do równowagi  jest oddanym przyjacielem i sytuacja taka utrzymuje się do momentu, gdy ktoś znów nie spróbuje czegoś mu narzucać. Bardzo bowiem ceni sobie swą niezależność i swobodę w działaniu. Nie znosi, gdy ktoś miesza się w jego sprawy - wtedy reaguje na to wielkim gniewem - nawet w stosunku do bliskich osób, które robią to z czystej troski czy życzliwości.

Trzeba także zaznaczyć, że osoba urodzona 2 maja bardzo emocjonalnie reaguje na wszelkie dotykające ją zjawiska i ma bardzo jasno sprecyzowane sympatie oraz antypatie. Przy tym wydaje jej się, że na jej sympatię trzeba sobie zasłużyć, a więc osoby, którymi ją obdarowała są jednostkami nieprzeciętnymi, górującymi swym charakterem czy zasługami nad tymi, których ominęło to szczęście. Tych ostatnich traktuje nieraz pogardliwie i ma o nich bardzo złe zdanie. Na ogół człowiek ten ma wielu oddanych przyjaciół, ponieważ z natury jest sympatyczny i potrafi zachowywać się tak, by zaskarbić sobie względy innych. Pomaga mu w tym fakt, że jest nieskory do konfliktów i dąży do utrzymania pokoju. Gdy poznaje osoby o charakterze podobnym do swojego, stara się zawierać z nimi bliskie związki. Zważywszy na jego pracowitość, może być bardzo pożytecznym członkiem danej społeczności.

 

sport 468 x 60


3 maja

Subtelność i uzdolnienia artystyczne to główne atuty człowieka urodzonego 3 maja. Niezwykłym jest fakt  jak umiejętnie potrafi je łączyć ze zdolnościami do prowadzenia interesów. Poza tym  jest bardzo uczuciowy i ma ogromne zdolności empatyczne – potrafi bardzo wiernie wczuwać się w nastroje innych ludzi, do tego stopnia, że nawet czasami jest w stanie odgadywać ich myśli. W dodatku bardzo mocno bierze sobie do serca wszystkie troski i problemy innych ludzi, mocno im współczuje i w miarę możliwości zawsze stara się im jakoś zaradzić.

Często ludzie urodzeni tego dnia są wielkimi altruistami i dążą do zdobycia majątku nie po to, by go posiadać, lecz by móc go wykorzystać do niesienia pomocy potrzebującym.  Dzięki posiadaniu tak niezwykłych cech, potrafią wywierać duży, oczywiście pozytywny wpływ na otoczenie, w jakim żyją. Mimo chęci niesienia pomocy, potrafią także doskonale skupić się na bieżących zadaniach, jakie mają do wykonania, na przykład w pracy zawodowej.                                                                                                                                                            

Człowiek urodzony 3 maja doskonale radzi sobie w pracy umysłowej i często osiąga kierownicze stanowiska. Jako osoba nadrzędna jest bardzo lubiana i szanowana przez podległe jej osoby, ponieważ  potrafi być stanowcza w roli przełożonego. Zawsze jednak zachowuje się w sposób uprzejmy, taktowny i nie posuwa się do wywyższania się ponad innych czy niesprawiedliwego traktowania. Jeżeli ludzie odpłacają się jej tym samym i nie próbują wykorzystywać do własnych celów jej przyjaznego usposobienia, wykazuje się w stosunku do nich ogromną wspaniałomyślnością.

Człowiek urodzony tego dnia bardzo ceni sobie życie i czerpie z niego pełnymi garściami. Kiedy tylko zaistnieje taka możliwość, urządza dla swych przyjaciół huczne przyjęcia. Jest bardzo przywiązany do swego miejsca zamieszkania i jeśli nie musi, nigdy go nie zmienia. Stałość jest jego ważną cechą, która daje mu poczucie bezpieczeństwa, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy. Dlatego doskonale spełnia się w zawodach, które mu ją zapewnią. Poza tym jest wielkim miłośnikiem muzyki i często posiada w tej dziedzinie jakiś talent – do grania lub do śpiewania. Doskonale radzi sobie także podczas publicznych wystąpień w roli mówcy.

Do innych jego zalet należy stoicki spokój, z jakim przyjmuje zdarzenia. Nigdy nie martwi się na zapas ani nie krytykuje niczego, gdy nie ma ku temu naprawdę wyraźnych powodów. Jest bardzo odpowiedzialny, zawsze można na nim polegać. W swojej pracy jest niezmordowany – nawet najbardziej żmudne zajęcia nie nudzą go i nie zniechęcają. Mimo to w życiu osobistym bywa zmienny i kapryśny. Życie prywatne także zazwyczaj ma udane, bo doskonale spełnia się jako współmałżonek oraz rodzic. Założenie rodziny jest jego życiowym powołaniem. Ludzie urodzeni tego dnia praktycznie nigdy nie pozostają singlami!

 

4 maja

Prowadzone w samotności rozmyślania, zdobywanie wiedzy i poważne studia, to rzeczy, które najbardziej ceni sobie człowiek urodzony 4 maja. Często przez to posiada bardzo głęboką wiedzę z rozmaitych dziedzin. Mimo to nie jest bynajmniej oderwany od rzeczywistości, bowiem takie czysto intelektualne zainteresowania doskonale potrafi połączyć z tymi bardziej praktycznymi. Nietrudno więc się domyślić, że osobowość tego człowieka jest dość złożona, a on sam – pełen kontrastów. Wynika to z faktu, iż osoba ta jest podatna na wiele wpływów, jakim podlega już od początku swojego życia. Mimo to jest raczej zdecydowana i wie, czego chce od życia. Wyróżnia się swoją stanowczością, choć czasami wykazuje wielką samowolę właśnie wtedy, gdy należałoby zachować się dorośle i odpowiedzialnie.

Dominującą cechą w jej charakterze jest wielki upór, objawiający się w tym, że człowiek ten posiada bardzo silną wiarę we własne możliwości i do oporu broni własnego zdania, kurczowo trzymając się swoich przekonań i nie pozwalając sobie nic wyperswadować. Nie oznacza to jednak, że mając subiektywne poglądy  nie chce słuchać wywodów na temat przekonań innych ludzi. Przeciwnie, człowiek ten bardzo ceni sobie dyskusje, chętnie bierze udział nawet w niedotyczących go bezpośrednio sporach, a także stara się łagodzić zbyt ostre jego zdaniem konflikty, wywierając wpływ na przeciwników. Jeśli chodzi o sferę uczuciową, to jest ona dla niego niezwykle ważna. Okazuje bardzo dużo czułości i życzliwości osobom, które kocha. W stosunku do innych także nastawiony jest bardzo przyjaźnie i wykazuje dużą cierpliwość.

Jest sprawiedliwy i chętny do pomocy. Czynienie dobra względem drugiej osoby sprawia mu wielką przyjemność i satysfakcję. Czasem ma to związek z religią, ale nawet wtedy jest to głównie przejaw jego wielkiej dobroci i braterskich uczuć dla innych ludzi. Mimo to rzadko spotyka go szczęście osobiste, zwłaszcza jeśli chodzi o związek małżeński. Mężczyźni bowiem przejawiają nadmierny upór i dążenie do podkreślania na każdym kroku swej odrębności, co często prowadzi do nieporozumień.

Kobiety natomiast, są bardzo krytyczne jeśli chodzi o sprawy domowe i nie szczędzą kąśliwych uwag swym małżonkom, co staje się zarzewiem poważnych konfliktów. Mają także nieprzyjemną cechę polegającą na megalomanii i uznawaniu, że nikt oprócz nich nie ma racji w absolutnie żadnej kwestii, nawet takiej, o której nie mają najmniejszego pojęcia. Wadą typową zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn urodzonych tego dnia jest to, iż dążą do osiągnięcia coraz większej władzy nad innymi, co przejawia się między innymi w bezpardonowym mieszaniu się w sprawy innych ludzi, na co zrozumiałą reakcją otoczenia jest powszechna niechęć.

Share

Komentarze   

 
0 #3 ogloszenia w wielu 2014-08-02 15:28
Dziękuję, znalazłem u państwa na stronie masę interesujących
mnie informacji. Oby tak dalej! Pozdrawiam
Cytować
 
 
0 #2 sennik 2014-04-17 12:37
Wspaniały opis. Urodziłam się 17 maja i całkowicie mnie oddanie. Polecam. :lol:
Cytować
 
 
0 #1 kafar44 2014-04-03 23:50
Polecam wszystkim urodzonym w znaku BYKA..
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Ostatnie komentarze

Partnerzy