22 sierpień 2019

Urodzeni w marcu

Osobami urodzonymi w marcu mogą być zodiakalne ryby i barany.  (Fot. Piotr Gryczke / PW)

 

Sprawdź jaką jesteś osobowością lub jakimi ludźmi są osoby którymi się otaczasz, których znasz albo z którymi wchodzisz w bliższe relacje. Czasem dzień urodzenia może o nas powiedzieć dużo więcej, niż mogłoby nam się wydawać. Przekonajcie się sami :)

 

1 marca

Niezwykle sympatyczni. Mają szerokie zainteresowania oraz różnorodne uzdolnienia artystyczne. Wytrwała praca w konkretnej dziedzinie sztuki może doprowadzić ich do znacznych sukcesów. Ponieważ cechuje ich intuicja, mogliby odegrać istotną rolę w poszukiwaniach twórczych. Mają wrażliwą naturę. Na co dzień prezentują duże poczucie humoru. Mimo to, często ogarnia ich niepokój wewnętrzny. Pomimo intuicji potrafią też wpędzić się w problemy i kłopoty. Opanowanie też nie jest ich specjalnością, za to w uczuciach pozostają wierni.

Kto urodził się dnia 1 marca, ten dąży do wolności i nie lubi ograniczeń.

Jest to człowiek uczuciowy, impulsywny, odważny. W swych poczynaniach jest dość przedsiębiorczy, choć nieraz bywa nieostrożny, narażając się na niebezpieczeństwo. Umysł ma bardzo wrażliwy i intuicyjnie odczuwa stany radości lub smutku innych osób. Ożywia go pragnienie pomagania cierpiącym. Nie znosi ograniczeń, a gdy jest na nie narażony, staje się wówczas bardzo niespokojny. Okazuje zdolności artystyczne, a zakres jego zainteresowań umysłowych jest dość szeroki. Odczuwa przyciąganie do wszystkiego co niezwykłe i romantyczne. Chętnie mieszka nad wodą i odbywa dalsze podróże, rozkoszując się pięknymi widokami. Piękno we wszelkiej postaci działa na jego duszę bardzo silnie. Wielce ceni sobie samotność i chwile cichej kontemplacji, zwłaszcza w wypadkach, gdy jest nierozumiany i niedoceniany przez otoczenie - co zdarza się dość często. Wierny z niego przyjaciel, poświęcający się dla osób kochanych. Posiada żywe poczucie humoru i pewne zdolności satyryczne, dzięki czemu może dotknąć uczucia bliskich osób - bez najmniejszej woli ze swej strony, bo nie pragnie szkodzić i dokuczać innym. Kobieta urodzona 1 marca jest uległa i uczuciowa oraz potrafi okazać dużo oddania i poświęcenia dla osób kochanych. Lubi komfort, rozrywki, wygodę i przyjemności, ale nierzadko też, nie okazuje szerszych zainteresowań umysłowych przy całej swej dobroduszności i uczynności. Wady urodzonych tego dnia, to stany podrażnienia i dość cierpkie nastroje. Co ciekawe, taki człowiek dla rozrywek i przyjemności może zaniedbywać swe obowiązki życiowe. Powinien też dążyć do tego, aby być zawsze opanowany. Gdy bowiem utraci spokój i podda się odruchom namiętności, może narazić się na niebezpieczeństwa i zostać opanowany przez wolę jednostek silniejszych psychicznie.

 

2 marca

Mają zbyt bogate życie wewnętrzne, by szczegółowo wnikać w sprawy dnia codziennego. To ludzie, którzy są niewątpliwie inteligentni. W swoim postępowaniu kierują się poczuciem sprawiedliwości. W przyjaźni i przymierzach są lojalni. Dużą wagę przykładają do uczucia i przy wyborze konkretnej działalności najczęściej kierują się tym kryterium. Na co dzień są pogodni, weseli i niefrasobliwi, ale zbyt łatwo dają wiarę innym- co nieraz graniczy z naiwnością. Wobec krytyki ich osoby pozostają w uporze i robią niejednokrotnie na przekór.

Kto urodził się dnia 2 marca, ten jest pokojowy, miłosierny oraz okazuje zamiłowania kolekcjonerskie.

Jego życie duchowe możne osiągnąć wysoki rozwój. Przejawia wówczas miłosierdzie, sprawiedliwość, jak również delikatność, pokojowość i współczucie dla cierpień innych ludzi. Lojalny w stosunku do swych przyjaciół, na ogół popiera ich -czy w dobrym czy w złym. Ponieważ nie widzi błędów w postępowaniu osób, które kocha i zbytnio wierzy ich słowom lub obietnicom, stanowi to nawet do pewnego stopnia ujemną cechę jego charakteru. Interesuje go nie tylko strona zewnętrzna życia, ale również i treść wewnętrzna oraz przeżycia duchowe. Pragnie przeniknąć zjawiska życiowe i odkryć ich treść istotną, doszukując się działania sił psychicznych i przyczyn zasadniczych. Trzeba dodać, że przy tym wszystkim, wykazuje doskonałe zdolności do interesów oraz zamiłowania kolekcjonerskie. Jego zwykła giętkość psychiczna i umiejętność dostosowywania się do warunków, pozwalają mu na zrozumienie i odczucie wewnętrzne wszelkich przejawów życia. Należy jednak zastrzec, że wszystkie powyższe określenia odnoszą się do typów „wyższych”, czyli bardziej rozwiniętych jednostek. Typ „nierozwinięty” zaś jest również wrażliwy i przejmujący się wszystkim co dzieje się dookoła, ale nie interesuje się sprawami ogólnoludzkimi i nie wykazuje szerszych zainteresowań - raczej prowadzi życie dość bierne, dając się unosić namiętnościom i okazując w życiu chwiejność i niezdecydowanie. Taki człowiek „pierwotny” przejawia czasami niezwykły upór, niedostępny żadnym argumentom logicznym, i nie da sobie wówczas niczego wytłumaczyć. Im więcej się go przekonuje, tym większą nieustępliwość okazuje. Trzeba dodać, że w sprawach umysłowych nie wykazuje wówczas zbytniej konsekwencji. Gdy przyswoi sobie wreszcie jakiś pogląd, który uprzednio zwalczał zaciekle, to od razu poczyna twierdzić, że zawsze w to właśnie wierzył jak najgłębiej. Co mu grozi? Ma wielkie aspiracje życiowe i przeważnie udaje mu się osiągnąć jakieś lepsze stanowisko. Gdy jednak już wzniesie się wysoko, może się okazać, że właśnie wówczas zagrozi mu niebezpieczeństwo katastrofy, a w jego życiu nagle mogą zacząć występować zamieszki i przykrości.

 

 

3 marca

Najlepiej czują się w pracy naukowej. Mają do tego znaczne uzdolnienia. Są cierpliwi i wytrwali. Swoje zdanie traktują niezwykle poważnie. Pracowitość przynosi im efekty i satysfakcję. Brak jest im jednak praktycyzmu, bywają nerwowi i roztargnieni. Nie liczą się też z pieniędzmi. Potrzebni im są tacy partnerzy życiowi, którzy sami pozostając na drugim planie tworzyliby im warunki godziwej egzystencji.

Kto urodził się dnia 3 marca jest człowiekiem poważnym, pracowitym oraz interesującym się studiami naukowymi.

Natura takiego człowieka jest podwójna i nieraz bardzo kontrastowa: z jednej strony jest bowiem uczuciowym i sympatycznym człowiekiem, z drugiej zaś- potrafi być oziębłym i wymagającym egoistą. Z wielką cierpliwością i wytrwałością pracuje nad czymś, co go interesuje - a z drugiej strony, lekceważy sobie pracę, która wydaje mu się nie dość zachęcająca. Zazwyczaj jest to człowiek szlachetny, wierny, prostolinijny, zasługujący na zaufanie i mogący zajmować stanowiska odpowiedzialne. Chętnie wstawia się za innymi, przyjmując na siebie rolę pośrednika i mediatora. Zasługuje również na wspomnienie jego smak artystyczny, poczucie harmonii oraz dobre zdolności do interesów. Specjalnie jednak uzdolniony jest do wszelkiej pracy jaka wymaga dużej zręczności mechanicznej i starannego opracowywania szczegółów. Dzięki swym specjalnym zdolnościom wrodzonym potrafi odkryć prawdę pod najbardziej różnorodnym przykryciem. To też dzięki swej intuicji może zostać zdolnym detektywem lub sędzią śledczym. Przy tym wszystkim jego natura jest mocno uczuciowa, a miłość i silne namiętności wypełniają jego życie. Dokonując wyborów częściej kieruje się uczuciem, aniżeli logiką. W małżeństwie czeka go miłość i harmonia. Jego życie najczęściej związane jest z życiem drugiego człowieka, a szczęście rodzinne i małżeńskie dają mu pełnię zadowolenia. Kobieta urodzona w tym dniu nieraz zawiera dwa małżeństwa lub przeżywa dłuższe związki. Wady? Człowiek taki jest nieuważny, a zamyśliwszy się nad swymi sprawami przerywa zdania rozmawiającym niepotrzebnymi uwagami. Może nawet dzięki temu uchodzić za niegrzecznego. Najważniejsza z jego wad to wewnętrzny niepokój jaki nieraz nim miota i pod wpływem którego może okazywać nagły i nieprzezwyciężony upór. Poza tym, nieraz nie zdaje sobie dostatecznie sprawy z materialnych warunków życia. Bywa też, iż entuzjazmuje się dla kogoś, ale nie wyjdzie to na dobre ani jemu ani też jego sympatii. Zdarza się również, iż zadaje pytania, ale nie czeka na odpowiedź.

 

 4 marca

Urodzeni w tym dniu posiadają zadatki na wielkich ludzi. Wskazuje na to ich wybitna inteligencja i umysłowość twórcza. Mają dużą wyobraźnię i szerokie horyzonty umysłowe. Wszystkie te cechy poparte są dużą pracowitością. Zachowują się naturalnie, preferują skromny, prosty styl życia. Jest to bez wątpienia cnota, czego nie można powiedzieć o ich zmienności poglądów i uczuć. Poza tym, są amatorami mocnych wrażeń.

Kto urodził się dnia 4 marca, ten bywa prosty, naturalny oraz okazuje zdolności artystyczne i literackie. Lubi życie wiejskie.

Życie jego wypełnia praca trudna i wymagająca wysiłków. Ze swych dużych zdolności robi jak najlepszy użytek. Jest to człowiek poważny, ożywiany dobrą wolą. Odznacza się prostotą w obejściu i naturalnością, a także gorliwością w pracy. Jego potężne emocje i wzruszenia działają porywająco na innych. Stanowisko jakie zajmie w życiu, może być niezbyt wybitne, ale uczyni on na nim wszystko co tylko zrobić będzie w stanie. Ponieważ jego uczucia i wzruszenia są bardzo silne, przyjaciele wywierają nań duży wpływ. Słucha ich rad i stara się je wcielać w życie. Wyobraźnię ma silnie rozwiniętą, dzięki czemu staje się nieraz kapryśny i zmienny. Jest to zwolennik sensacji, nowości, podniecających i romantycznych przygód. Wszystkie te cechy mniej pożądane występują zwłaszcza u osób „nierozwiniętych” osobowościowo. Jednostka „wyższego typu” okazuje dużo cierpliwości, spokojnej i głębokiej przenikliwości, potrafi być uprzejma, kochająca, miła i współczująca. Zwłaszcza istoty cierpiące i nie będące w stanie wyrazić swego cierpienia - jak zwierzęta, budzą w takim człowieku silne współczucie. Jego charakter staje się coraz bardziej wierny i prawy, ale nie zawsze rozwija on w sobie dostateczną wiarę w siebie, własne siły i możliwości. To też życie takiego człowieka zależy w dużym stopniu od jego rozwoju moralnego i od otoczenia. Jest on bowiem tak wrażliwy, że chłonie myśli i uczucia otoczenia, a jego podwójna wewnętrzna natura utrudnia mu zorientowanie się w tym, co jest dobre, a co złe. Dlatego też, gdy podpadnie w złe towarzystwo, bardzo trudno mu przychodzi wyzwolenie się od niepożądanych nałogów i wpływów. Zdrowie jego jest dość delikatne, a ujemne stany psychiczne odbijają się na organizmie, którego najwrażliwszą częścią są stopy. Dokuczają mu stany trwogi bez żadnego powodu. Łatwo podlega wpływom innych, bo chociaż jest metodyczny, to bywa również niezdecydowany. Małżeństwo jego nie zawsze zapowiada się pomyślnie, gdyż wrażliwą i zmienną naturę takiego człowieka trudno jest zrozumieć i ocenić należycie. Zarówno w małżeństwie, jak i we współdziałaniu z innymi, najlepsze rezultaty osiągnie łącząc się z ludźmi urodzonymi w czasie od dnia 21 czerwca do dnia 23 lipca, oraz od dnia 23 października do dnia 21 listopada.


5 marca

Duża energia życiowa, zdecydowanie w działaniu i ogromne ambicje sprawiają, że są sprawnymi kowalami własnego losu. Odznaczają się ponadto wnikliwym umysłem i przenikliwością. Nie brakuje im również silnej ręki. Współżycie z nimi nie jest jednak łatwe! Są szorstcy i pełni sarkazmu. Również protekcjonalność, której hołdują, nie przysparza im przyjaciół.

Kto urodził się dnia 5 marca, ten jest ambitny, przenikliwy, zdecydowany, choć nie zawsze bywa zrozumiały dla swego otoczenia.

Umysł takiego człowieka jest niezwykle ostry, ambitny, wnikliwy, a on sam obdarzony jest zdecydowaniem i umiejętnością kierowania swych sił ku określonemu celowi. Nie wahając się, dąży za tym co widzi i czego pragnie. Czuje, jakby jego droga życiowa była już wcześniej wyznaczona i szybko nią podąża. Mądry, energiczny, okazuje zainteresowanie medycyną i chirurgią. Zazwyczaj odbywa dalekie podróże - nieraz do krajów mniej znanych czy egzotycznych. Jego niezwykle wrażliwa natura reaguje natychmiast na każdy bodziec zewnętrzny, umysłowy, czy też uczuciowy lub towarzyski, a wszelkie narkotyki wywierają nań niezwykle silne działanie. To też wskazana jest przez niego duża ostrożność w stosowaniu jakichkolwiek używek-zwłaszcza narkotyków, gdyż raz przyzwyczaiwszy swój organizm do czegoś, potem z wielkim trudem daje się odzwyczaić. W stosunku do innych ludzi jest tolerancyjny i protekcjonalny, a jego chęć pomagania bywa nieraz umiejętnie wykorzystywana na jego szkodę. Nieraz może się zdarzyć, że nie jest zrozumiany przez swoje otoczenie, a wtedy odsuwa się od towarzystwa ludzi i szuka samotności. Jego styl literacki trudno poddaje się określeniu, gdyż jest tak plastyczny, że zmienia się całkowicie w zależności od nastroju w jakim znajduje się autor. W wypadku przemawiania publicznego, styl swej mowy dostosowuje do audytorium. A czego, w takim razie, strzec się powinien? Nierzadko pośród otoczenia składającego się z ludzi banalnych i przeciętnych, ogarnia go głęboka tęsknota wewnętrzna za czymś wyższym, lepszym i bardziej idealnym. Odczuwa wówczas żywe niezadowolenie i pod jego wpływem może popełniać niezręczności towarzyskie- tzw. gafy, lub poważnie narazić się innym ludziom. Więcej uwagi zwraca na treść, aniżeli na formę. Ale to lekceważenie form towarzyskich i przypisywanie wyłącznego znaczenia jedynie uczuciom, może doprowadzić go do dużych dysonansów życiowych i wszelkich nieporozumień.

 

6 marca

To ludzie bardzo pracowici i wytrwale dążący do celu. Każde ich działanie jest uprzednio dokładnie przemyślane. Nieraz trwa to zbyt długo, przez co napotykane okazje ich mijają. Owa bierność jest hamulcem w osiąganiu przez nich większych sukcesów. Ich nadmierna wrażliwość stawia ich na przegranej pozycji wszędzie tam, gdzie trzeba przepychać się łokciami. Na co dzień są to osoby bardzo uczuciowe, wierne w małżeństwie i przyjaźni. Nie tolerują w tym względzie wiarołomstwa.

Kto urodził się dnia 6 marca, ten dzięki swej ostrożności i pilności może osiągnąć spore powodzenie w interesach.

Jest to człowiek cierpliwy i podejrzliwy, dlatego też dość rzadko spotykają go niepowodzenia w przedsięwzięciach. Czego nie może zdobyć swą pracą i energią, osiąga dzięki cierpliwości. Okazuje przywiązanie do rodziny i swego domowego ogniska o które się troszczy- wręcz w sposób wyjątkowy. W stosunku do rodziny potrafi być szlachetny i czuły, a w obronie swych krewnych wykazuje dużą gorliwość i zaciętość. Natura jego bowiem, wykazuje skłonności do silnych uczuć, przywiązania i poświęcenia się dla osób kochanych. Trzeba dodać, że jego usposobienie jest dość niespokojne i zmienne, a on sam nieraz staje się zbyt zamknięty w sobie lub niedostatecznie ufny we własne siły i możliwości. Urodzeni 6 marca wykazują się dwiema skrajnościami: albo taki człowiek jest spokojny, dość bierny, pozbawiony większych ambicji życiowych, albo też dąży do spełnienia wielkich rzeczy i zajęcia stanowiska wysokiego i wybitnego. Grozi mu jednak przy tym, że albo tego stanowiska nie będzie mógł osiągnąć, albo też - zdobywszy je wreszcie, nie będzie mógł go zatrzymać na stałe. Może też osiągnąć dobrą pozycję życiową, dzięki połączeniu się we współpracy z innymi. „Nierozwinięty typ” osobowościowy to człowiek, który dąży do rozszerzenia granic swej świadomości i poznania nowych, niecodziennych stanów psychicznych. Wskutek tego może podpaść we władzę narkotyków- na działanie których jego organizm jest wyjątkowo wrażliwy. Z wiekiem każdy człowiek urodzony w tym dniu staje się coraz bardziej współczujący i wrażliwy na cierpienia innych ludzi. Grozi mu wówczas opanowanie przez silniejsze indywidualności. Wadą bowiem ludzi urodzonych 6 marca jest zbytnia wrażliwość, a warunki zewnętrzne i otoczenie mogą wówczas wywierać na nich znaczący wpływ. Zamiast dążyć do tego, aby je formować i przekształcać wedle własnej woli, łatwo ustępują i poddają się biernie temu, co uważają za konieczność życiową. Co im zagraża? Mimo, że ich charakter jest dość łagodny i dobroduszny, mogą zostać zamieszani w spory lub kłótnie.

 

7 marca

To osoby bardzo pożądane w każdej społeczności. Urodzeni przywódcy i działacze. Żyją ideami i potrafią wiele dla nich poświęcić. Lubią ruch, który mobilizuje ich do działań. Mają intuicję, która pomaga im w realizacji celu oraz chroni przed poważniejszymi błędami. Nigdy nie działają zbyt pochopnie, są cierpliwi i wyczekują najodpowiedniejszego momentu do działania. Kiedy to nastąpi, wówczas wytrwale prowadzą swoje dzieło do końca. W kontaktach z otoczeniem są serdeczni i pogodni. Często uciekają w marzenia. W chwilach niepowodzenia miewają skłonności do depresji.

Kto urodził się dnia 7 marca, ten okazuje zdolności pedagogiczne i pragnie wpłynąć dodatnio na swe otoczenie.

Człowiek ten jest pionierem, przygotowującym drogę dla ważnych wydarzeń. Doskonale orientuje się w prądach nurtujących społeczeństwo i potrafi naprzód obliczać oraz przewidywać wydarzenia które dopiero nastąpią. Jego instynkty społeczne i humanitarne przejawiają się wyraźnie w życiu na każdym niemal kroku. Okazuje dość duże zdolności pedagogiczne, które wychodzą na jaw nie tylko w nauczaniu młodzieży, ale również w życiu codziennym i politycznym. Współdziałanie z innymi przynosi mu duże korzyści. To samo można powiedzieć o jego przyszłym małżeństwie, chociaż o ile chodzi o przygody miłosne, są one dla niego raczej źródłem rozczarowań i przykrości. Uprzejmy, gościnny , chętnie dzieli się z innymi tym co posiada. Jest to doskonały towarzysz i kompan. Martwi się, gdy inni się martwią i raduje się wtedy, gdy jego otoczenie się weseli. Potrafi się dostosować do każdej niemalże sytuacji, podlegając różnorodnym zmianom psychicznym. Kobieta urodzona w tym dniu jest cierpliwa, miłosierna i uprzejma. Jej gościnność jest bardzo serdeczna, a jako pani domu wykazuje spore umiejętności w trosce o najdrobniejsze szczegóły domowego życia. Może być doskonalą pielęgniarką, jak i prowadzić większe przedsiębiorstwo zatrudniające znaczniejszą ilość ludzi - jak hotele lub pensjonaty. Czego się strzec powinien urodzony 7 marca?

W środkowym okresie swego życia powinien zachować ostrożność, unikając wszelkich hazardów, zarówno osobistych, jak i handlowych. Wszystko w jego życiu zależy od rozwagi i ostrożności, w przeciwnym razie może mu grozić nieoczekiwane załamanie się. Dlatego też lepiej, aby trzymał się utartej i szerokiej drogi zwykłego życia, a unikał projektów niezwykłych, fantastycznych oraz wszelkiej ekscentryczności własnych poczynań. Jest to człowiek religijny i szlachetny. Lubi zmieniać swe zajęcia, a nierzadko wykonuje dwa zawody jednocześnie. Przez wzgląd na dużą wrażliwość dokuczają mu okresy wielkiego niepokoju nerwowego lub też depresji psychicznej.

 


8 marca

Lubią i potrafią narzucać swoją wolę innym. Najlepiej czują się tam, gdzie mogą wykazać się swoimi umiejętnościami przywódczymi lub talentami organizacyjnymi. Stanowiska i zaszczyty cenią wyżej niż dobra materialne. Są uparci i zazdrośni! Wiele rzeczy lubią robić na pokaz- tylko po to, by zaimponować otoczeniu. Lubią troszczyć się o innych. W swoich planach są cierpliwi i wytrwali, dzięki czemu najczęściej udaje im się doprowadzić wszystko do końca. Mają duże poczucie i wyczucie piękna.

Kto urodził się dnia 8 marca, ten lubi sporty, jest muzykalny i łatwo się wzrusza.

Jest dość uparty i za swymi celami, jakie sobie nakreślił w życiu idzie bez wahania, nie licząc się ze skutkami. Posiada zdolności organizacyjne -nie tylko potrafi organizować tłumy lub wojsko, ale również umie nimi rządzić. Lubi przygody i przejawia zamiłowanie do wszelkich sportów na powietrzu, przez co mogą mu grozić pewne go rodzaju niebezpieczeństwa – zwłaszcza jeśli uprawia sporty ekstremalne lub jeździectwo konne. Ma zdolności naśladowcze, okazuje zainteresowania artystyczne i lubi samotne rozmyślania. Urodzonych tego dnia można podzielić na dwa typy.

Typ „niższy”- to znaczy człowiek „nierozwinięty” - to istota dość słaba, opanowana przez uczucia i namiętności, a nierzadko również przez nałogi. Wykazuje bowiem niezwykłą wrażliwość na narkotyki i gdy raz podpadnie pod ich działanie, to z wielkim trudem może zostać uleczony. Taki człowiek nie rozwija w sobie wyższych zdolności i nie wykazuje specjalnych wartości. „Wyższy” typ natomiast jest bardzo altruistyczny, obdarzony różnymi talentami i może osiągnąć wysoki stopień rozwoju. Jest to natura miłości, dążąca do połączenia się z drugą dusza. A czego się strzec powinien? Grożą mu niebezpieczeństwa spowodowane rywalizacją o względy kobiet. Dążenie zaś do celu, które jest obce zarówno jego naturze, jak i nie odpowiada jego zdolnościom może go doprowadzić do życiowego załamania. Jak wychować dziecko urodzone 8 marca? Może ono okazywać brak inicjatywy, ustępując zbyt łatwo i dając się krzywdzić bez skargi swym rówieśnikom. Wychowawcy winni na to zwrócić uwagę – w przeciwnym razie takie dziecko w późniejszym życiu może okazywać brak zdecydowania i wytrwałości w walce o „swoje”. Należy używać wszelkich możliwych środków, aby rozbudzić w nim wiarę w siebie, swoje zdolności, pewność siebie i niepoddawanie się przeciwnościom. Potrzebuje ono sympatycznego otoczenia, które by mogło ocenić jego subtelność i dobroduszność. Należy je przyzwyczajać do myślenia o przyszłości i do orientowania się w wydarzeniach życia praktycznego, czyli np. do liczenia się z każdym groszem czy wyrabianiu w sobie poczucia systematyczności.

 

9 marca

To radośni pragmatycy. Posiadają duże zdolności praktyczne i przejawiają entuzjazm w działaniu. To osoby o dużej fantazji. Ich krytyczny umysł ułatwia im ocenę sytuacji. Są niezwykle uczuciowi i lojalni względem partnerów. Można na nich polegać, ale trzeba trzymać rękę na pulsie, gdyż są zbyt wspaniałomyślni i szczodrzy. Również marnotrawstwo nie jest im obce. Nie lubią jednak, aby zwracać im z tego powodu uwagę.

Kto urodził się dnia 9 marca, ten bywa marzycielski, a przy tym namiętny. Lubi przyrodę i zwierzęta.

Jest bardzo bystry i badawczy, obdarzony krytycznym intelektem, przez co może z łatwością osiągnąć dobre stanowisko, czy to w służbie państwowej, czy też w wojskowości. Okazuje doskonale zdolności praktyczne - zwłaszcza w kierunku pracy społecznej, i ma dużo wrodzonego entuzjazmu, dzięki czemu może osiągnąć dobre rezultaty jako przywódca polityczny lub agitator.

W sprawach finansowych nie jest zbyt ostrożny i nieraz popełnia pod tym względem poważne błędy. Nie można powiedzieć o nim, aby był to człowiek niegodny zaufania, jednak jego wspaniałomyślność i szczodrość idą nieraz za daleko. Duszą jego miotają silne namiętności. Łatwo unosi się gniewem. Czego zatem strzec się powinien urodzony 9 marca? Aby jego kłótliwa natura nie była powodem antagonizmu, jakie może względem niego budzić się w otoczeniu - co nieraz doprowadza go do wstrząśnień życiowych. Brak wewnętrznej harmonii może w ten sposób zemścić się na jego życiu. Co mu grozić może? Przede wszystkim, bolesne rozczarowania i przejścia uczuciowe. Poza tym, jest narażony na niebezpieczeństwo od broni siecznej - wobec czego nie powinien się na nie narażać. Kobieta urodzona tego dnia jest przywiązania do swego domowego ogniska i lubi upiększać własne mieszkanie. Posiada dużą wrażliwość artystyczną, poczucie kolorytu i słuch muzyczny. Interesuje się poezją i wszystkim co romantyczne. Jej ruchy są pełne wdzięku - co zwłaszcza przejawia się w tańcu. Jest to osoba miłosierna, chętnie pomagająca jednostkom cierpiącym i opiekująca się upadłymi. Zazwyczaj ma kilkoro dzieci, choć nieraz zawiera dwa małżeństwa lub wchodzi w dłuższe związki. W życiu praktycznym może osiągnąć doskonałe rezultaty w miejscach pracy związanych z sanatoriami, zakładami izolującymi od towarzystwa ludzkiego- jak szpitale, klasztory itp., a także w związku ze sztuką, fotografią, perfumami, artykułami aptecznymi i wszystkim, co związane z wodą i płynami. Oczy jej mają wyraz marzycielski, a włosy są miękkie i bujne. W młodości może podlegać jakimś cierpieniom, lecz później zdrowie jej się poprawia i gotowa jest robić karierę. Trzeba dodać, że z wiekiem staje się bardziej korpulentna. Małżeństwo człowieka urodzonego 9 marca jest zazwyczaj pomyślne i przynosi szczęście.


 10 marca

Uchodzą za osoby mądre i szlachetne. Tak jest też chyba w rzeczywistości, ponieważ działają w sposób przemyślany i godny. To co wykonują, traktują z należytą powagą. Są obowiązkowi i wymagający- zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych. Nie zrobią nic, co mogłoby im przynieść ujmę na ich honorze. W kontaktach międzyludzkich są szczerzy i otwarci. Ich psychika jest niezwykle wrażliwa. Trudno jest im podjąć decyzję - nawet w sprawach małej wagi. Często towarzyszy im zmiana nastrojów. Są jednak lubiani przez otoczenie, w czym pomocna jest zapewne ich zmysłowość.

Kto urodził się dnia 10 marca, ten jest szczery, bezpartyjny oraz ceni sobie wysoko honor i obowiązek.

Mądry, chętnie oddający się poważniejszym studiom, potrafi jednocześnie umiejętnie prowadzić różnorodne interesy. Ma wielką ilość projektów i pomysłów -może jednak przy tym wykazywać pewne niezdecydowanie lub zmienność - o ile chodzi o ich realizację. Chętnie wypełnia swe obowiązki i broni własnego honoru. Z całą pewnością można mu wierzyć i zaufać. Wykazuje skłonności artystyczne. W zachowaniu jest miły i uprzejmy, choć ma w sobie jednak coś dziwacznego. Łatwo może zdobyć popularność i osiągnąć powodzenie towarzyskie. Może być dobrym lektorem, kaznodzieją, prelegentem, jak i literatem. Jest to człowiek ożywiony dobrą wolą, co jednak nie zawsze zostaje dobrze przyjęte, zrozumiane, odebrane i zaakceptowane przez otoczenie. Niezwykle wrażliwy na oddziaływania - zarówno dodatnie, jak i ujemne, przeżywa nieraz rozczarowania z powodu licznych trudnościami, jakie stwarzają mu inni ludzie. Jest to jakby odwrotna strona jego popularności, przy czym trzeba dodać, że przykrości życiowe znosi w milczeniu i nie skarży się. Nie można powiedzieć, aby był zarozumiały - jest bowiem dość ustępliwy. Skromny, dystyngowany, nieraz nawet okazuje zbyt mało samodzielności i chętnie naśladuje innych- np. idzie drogami utorowanymi przez poprzedników. Wady urodzonych tego dnia? zmysłowość, tendencja do wygód i użycia. Nieraz pod naciskiem przykrości życiowych, czują silną potrzebę wyzwolenia i wzniesienia się ponad przyziemność i sprawy doczesne, przez co mogą stać się głęboko religijni. Mogą też popaść w rezygnację i obojętność. Trudno przychodzi innym ludziom zrozumieć ich dość skomplikowaną naturę, ale trzeba dodać, że również trudno przychodzi im samym zrozumieć siebie. Otoczenie nieraz zadaje sobie pytanie, widząc ich spokój i milczące zamknięcie się w sobie:” czy to jest obojętność i tępota, czy też objaw głębokiej mądrości?”

Urodzeni 10 marca niechaj się strzeżą zmysłowości, jak i zamiłowania, jakie się w nich łatwo może rozbudzić w stronę środków podniecających czy też odurzających! W sprawach finansowych nie okazują dostatecznej ostrożności, gdyż są wielkimi zwolennikami konsumpcyjnego życia. Niedostateczne również troszczą się o swoje zdrowie i łatwo mogą im grozić rozstroje nerwowe.

 

11 marca

Wielcy w działaniu, o wiele „mniejsi” w uczuciach. Wybitne indywidualności o przenikliwym umyśle. Mają dużo fantazji. Rozsadza ich energia i ambicja. Na drodze do celu pokonują wszelkie przeszkody. Nie cofają się przed niczym. Obce są im sentymenty i słabostki. Silny charakter pcha ich do działania. W kontaktach międzyludzkich są skryci i nie uzewnętrzniają swoich odczuć. Upór i zawziętość są ich nieodłącznymi towarzyszami.

Kto urodził się dnia 11 marca, ten bywa dumny, wojowniczy, działa bystro i zręcznie.

Jego charakter jest silny i wyniosły, a usposobienie władcze i bynajmniej niepokojowe. Jest to indywidualność wybitna, działająca szybko i zręcznie. Umysł jego jest przenikliwy i ostry, a zdolności wykonawcze bardzo duże. Zdecydowany w stopniu najwyższym, skierowawszy swe siły do jednego wyłącznie celu, może osiągnąć doskonale rezultaty. A jednak , mimo wszystko, w swym życiu osobistym nie zawsze udaje mu się osiągnąć szczęście. Nieustannie układa najbardziej wyniosłe i fantastyczne projekty - w czym jest mu pomocą jego bujna wyobraźnia. Rzadko zdarza się, by człowiek urodzony tego dnia, nie miałby jakiś swoich słodkich tajemnic lub nie był zaplątany w tajemnicze przeżycia. Potrafi on niezwykle zręcznie przenikać sekrety innych, a swą życiową działalność także lubi otaczać rąbkiem tajemnicy, pozostając w ukryciu i nie wysuwając się zbytnio na plan pierwszy. Jest on niezwykle zawzięty i uparty, dlatego też może działać w sposób udręczający jednostki o mniejszym temperamencie i łagodniejszym charakterze. Chociaż nie można o nim powiedzieć, aby był zarozumiały, trudno jednakże go zadowolić. Jeszcze trudniej jest przeniknąć jego właściwe zamiary i dojść do sedna sprawy czego w istocie chce i o co mu chodzi. Mimo najrozmaitszych przeciwności potrafi torować sobie drogę poprzez wszelkie trudności, a instynkt nieomylny zawiedzie go do celu. Życie jego wypełniają niezwykle wydarzenia i przeżycia. Zręczny, dostosowujący się, sympatyczny, lubi zmiany i wszystko co ekscytujące, ciekawe i intrygujące! Kobieta urodzona 11 marca posiada dużo wdzięku, a jej życie psychiczne jest wysubtelnione- mimo tego, nie zawsze czuje się szczęśliwa. A czego urodzony 11 marca strzec się powinien? Jego natura jest nierzadko podwójna, o sprzecznych tendencjach, a uczucia mogą się znajdować w konflikcie z umysłem. Aktywny, często niezadowolony , okazuje skłonność do kłótni i sporów, oraz ma skłonność do niebezpieczeństwa pozostania zranionym fizycznie- zwłaszcza w godzinach nocnych. Podwójność w jego życiu może się jeszcze tak zaznaczyć, że będzie adoptowany lub też wychowywany nie przez własnych rodziców - ewentualnie posiadać dwa ogniska rodzinne lub w wieku późniejszym dwa mieszkania, albo też wykonywać dwa zawody jednocześnie.

 

12 marca

Mają bardzo zróżnicowaną naturę. Z jednej strony rozwinięte życie wewnętrzne i romantyzm, z drugiej zaś niekwestionowane cechy przywódcze. Dobroć przeplata się u nich z uporem. To ludzie pasywni. Cieszą się powodzeniem u płci odmiennej. Współżycie z nimi nie jest trudne, nie trąci też nudą ani monotonią.

Kto urodził się dnia 12 marca, ten podlega silnym wzruszeniom, jest epikurejczykiem, choć umie przy tym rządzić innymi.

Jego sfera zainteresowań i sympatii jest bardzo szeroka. Patriotycznie usposobiony przejmuje się ideałami społecznymi. Okazuje też dużo przywiązania do najbliższej rodziny - zwłaszcza do matki. Chociaż nie jest władczy, z łatwością umie wywierać wpływ na ludzi i rządzić nimi. Czyni to jednak bez surowości. Przy całej swej stanowczości i zdecydowaniu jest uprzejmy, a nieraz nawet żartobliwy. Podobnie jak sam podlega silnym wzruszeniom, potrafi sam również wywoływać wzruszenie u innych. Jest to sympatyczny towarzysz, wesoły, rozmowny, ożywiony dobrymi chęciami. Pragnąłby wszystkich dokoła uczynić szczęśliwymi, a ponieważ nie zawsze wie jak to zrobić należy - mimo swoich wzniosłych celów i zapału, prowadzi często bierne życie. Gdy zaś wreszcie rozpocznie wcielać swe ideały w praktyce, okaże się, że wynikło z tego całkiem coś innego, aniżeli początkowo było zamierzone. Wówczas, rozczarowany i pozbawiony iluzji może popaść w pasywność lub zniechęcenie. Trzeba dodać, że jest to człowiek spokojny i wytrwały, ale więcej w myślach aniżeli w czynach, aczkolwiek w niektórych wypadkach może okazywać zadziwiającą wytrwałość. Nie chce liczyć się z żadnymi wydarzeniami i faktami, odrzuca wszelkie perswazje i z uporem trzyma się raz obranej drogi, którą inni - bardziej jasno orientujący się w sytuacji - całkowicie potępiają. I oto, nieraz zdarzy się, wbrew przypuszczeniom zdrowego rozsądku, że sprawa jego w końcu zatriumfuje i osiągnie całkowite zwycięstwo. Ma zamiłowanie do wszystkiego co poetyczne i romantyczne, a mimo to, swój epikureizm i zmysłowość potrafi też ukierunkować w stronę miłości platonicznej. Nie jest to zły człowiek, chociaż przywiązany do użycia i zbytku. A co mu grozi? Otóż, wpływ kobiet jest silny w jego życiu i nie zawsze przynosi mu to szczęście. Kobiety bowiem kierują jego losem i mogą go zrujnować. Czy mężczyznę czy to kobietę urodzoną 12 marca, należy przestrzegać przed słabością charakteru i jej smutnymi skutkami.

 

 13 marca

Potrafią przeanalizować każdy problem i wyciągnąć właściwe wnioski. Krytycznie oceniają samych siebie i innych. Odznaczają się dużą intuicją, która dodatkowo ułatwia im właściwą ocenę sytuacji. Cechuje ich szlachetność i ustępliwość. Łatwo jest ich udobruchać. Często są niezwykle roztargnieni.

Kto urodził się dnia 13 marca, ten jest dość krytycznie usposobiony. Nie podlega przesądom, a mimo to nie widzi błędów swych bliskich.

Decyduje się powoli, lecz potem wytrwale realizuje swe postanowienia. Usposobienie jego jest bardzo ustępliwe, ale raz rozgniewany trudno się uspakaja. Nigdy jednak nie jest mściwy i nie okazuje nienawiści - prędzej szlachetność i prawość. Na ogół dość harmonijny, o dużych zdolnościach analitycznych i krytycznych. Może być czasami niespokojny, nerwowy, nieuważny.

W pracy zawodowej jest gorliwy. Morze i woda wywierają na niego wpływ przyciągający - w ogóle lubi wodę, sporty wodne i spacery nad wodą. W związku z wodą, płynami, żeglugą lub narkotykami, ewentualnie muzyką może osiągnąć powodzenie. Urodzeni 13 marca wykazują właściwości podwójne. Jedna strona tego charakteru - to silna indywidualność o określonym celu w życiu, posiadająca wysokie ideały i obdarzona dużą intuicją, pozwalającą nieraz na trafne przewidywanie wydarzeń, jakie mają nastąpić. Druga strona mówi o tym, że urodzony w ten dzień człowiek może okazywać słabość, która przejawia się w życiu nieostrożnym, w uganianiu się za rozrywkami, hazardem i emocjami. Jak wychować dziecko urodzone 13 marca? Należy je odzwyczajać od marnotrawstwa. Najlepiej dawać mu nieco pieniędzy i żądać potem ścisłego rachunku z ich użycia. Dziecko zacznie sobie wówczas zdawać sprawę z wartości środków materialnych. Lubi przygody życiowe i nie widzi często błędów osób z którymi łączą go uczucia i sympatie. Zazwyczaj posiada wpływowych i potężnych przyjaciół, którzy darzą go swym poparciem. Majątek, jednak, zawdzięczać będzie samemu sobie. Przeważnie ma dość liczną rodzinę, dzieci zazwyczaj kilkoro, a często zawiera dwa małżeństwa. Jest tak wrażliwy, że nieraz nie potrafi odróżnić własnych uczuć od cudzych, jakie mu się narzucają i potrafią całkowicie opanować jego osobowość. Jego indyferencja może być z jednej strony spokojem umysłu przekonanego o niewzruszonej pewności realizowania się jego zamierzeń, a z drugiej strony może być tylko zwykłą biernością i nieostrożnością lub brakiem szerszych zainteresowań. Człowiek ten może okazywać słabość, która przejawia się w życiu nieostrożnym, w uganianiu się za rozrywkami, hazardem, emocjami, wzruszeniami lub też w obojętność jaka powstaje z powodu braku szerszych zainteresowań i przejawia się w próżności lub samouwielbienie.

 

14 marca

Często udaje im się osiągnąć zaplanowane cele. Niejednokrotnie mają wybitne zdolności, których są świadomi. Ich ambicje nigdy nie są zaspokojone. W działaniu nie brakuje im odwagi i zdecydowania. Są zbyt egoistyczni aby współżycie z nimi było sielanką. W stosunku do innych są podejrzliwi, a w sytuacjach konfliktowych bywają wybuchowi.

Kto urodził się dnia 14 marca jest przyjazny, chętny do pomocy, oraz okazuje zdolności strategiczne.

Tego dnia rodzą się nieraz ludzie bardzo odważni, bohaterscy, potrafiący rządzić innymi i poddawać ich swej woli. Taki człowiek jest nieraz zamknięty w sobie, dąży za swymi własnymi celami i uporczywie realizuje jakieś specjalne projekty i zamierzenia. Na ogól jest usposobiony patriotycznie, bywa dość dobroduszny, chociaż podlega nagłym wybuchom i napadom gniewu. Wtedy też staje się nieubłagany i nie daje sobie niczego wyperswadować. Swe zdolności strategiczne i taktyczne, które mogą mu zapewnić powodzenie w karierze wojskowej, wykorzystuje zręcznie w życiu codziennym, przeprowadzając z wielką subtelnością i skrytością swe plany. Ponieważ ma dużą intuicję i szybko orientuje się- zarówno w sytuacji politycznej, jak i towarzyskiej, wiele rzeczy mu się najnormalniej w świecie udaje. Jest namiętnym kolekcjonerem najrozmaitszych drobiazgów i zwraca wielką uwagę na szczegóły - dzięki czemu może się rozpraszać zatracając ogólne pojęcie o całości danej sprawy. Przyjacielski, towarzyski, potrafi być oziębły i egoistyczny, pilnie strzegący swych własnych interesów i umiejętnie zwalczający prawdziwych lub urojonych wrogów. Celuje zwłaszcza w zakresie subtelnych insynuacji. Na ogół jest bardzo podejrzliwy. Ma duże zdolności i to w wielu kierunkach. Jego zmysły są bardzo wyostrzone. Widok nieba zasianego gwiazdami robi na nim głębokie wrażenie. Czego powinien się wystrzegać? Tego, by nie oddawał się próżnym marzeniom wówczas, gdy wszyscy zajęci są pracą i nie pozwalał sobie biernie unosić się falom życia, gdy inni czynią wielkie wysiłki i gwałtownie pracują wiosłami. Inaczej bowiem, może pożałować swej bierności i marzeń bezowocnych. Niechaj nie zapomina o starej sentencji mistycznej, która głosi, że rozerwać girlandę kwiatów jest nieraz trudniej, aniżeli skruszyć najtęższe żelazne łańcuchy. Kwiaty oznaczają w tym wypadku więzy zmysłów i uczuć.


 15 marca

Wiedzą czego chcą od życia i jak rzadko kto umieją korzystać z jego przyjemności. Folgują również swoim namiętnościom. Są przenikliwi, wytrwali, ambitni, życzliwi dla otoczenia i bardzo uczuciowi. Odznaczają się bystrym umysłem. Otoczeni bywają kręgiem przyjaciół i wielbicieli, a życie ich nie jest nudne, ani tym bardziej monotonne.

Kto urodził się dnia 15 marca, ten jest prawy, ludzki i ma dobre intencje.

W naturze swej ma dużo sympatii i życzliwości dla innych: pragnie żyć w zgodzie ze wszystkimi. Odczuwa wszystko bardzo wyraźnie i głęboko, chociaż rzadko uzewnętrznia swe wzruszenia.

W życiu przechodzi zazwyczaj różne doświadczenia i przejścia. Jest to jednak człowiek wytrzymały, który potrafi okazać opór napaściom, jakich mu nie szczędzą wrogowie. Zazwyczaj też osiąga w życiu obrane i upragnione cele - nie tracąc majątku, honoru i opinii. Umysł jego jest przenikliwy i bystry, ambicje wysokie, wiara niezłomna, a intencje czyste. Mimo to, jednak, nie zawsze zostaje należycie zrozumiany przez otoczenie w którym przebywa. Może zostać człowiekiem wybitnym lub zająć dobre stanowisko i cieszyć się ogólnym szacunkiem. Gdy sam pochodzi ze sfer wyższych może osiągnąć karierę życiową przez zwycięstwo odniesione nad swymi wrogami. Pochodząc zaś ze środowiska niskiego - może zrobić majątek w służbie człowieka potężnego lub wybitnego. Wnętrze jego duszy jest subtelne i delikatne, a wrażliwość potęguje się z wiekiem. To co doprowadza do rozdrażnienia innych ludzi, on znosi spokojnie i spolegliwie. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta, urodzeni tego dnia, mają zazwyczaj liczniejsze potomstwo i bardzo są do swoich dzieci przywiązani. Zbyt są jednakże tolerancyjni i pobłażający, aby można było ich uważać za dobrych rodziców.

A co może zagrozić urodzonemu 15 marca? Chociaż w życiu wiele się trudzi i ciężko pracuje, bywa, iż rezultaty przez niego osiągnięte nie odpowiadają wysiłkom i oczekiwaniom. Stanowisko, jakie może osiągnąć nie zawsze jest trwałe i może być na nim narażony na przewroty, rozczarowania lub spóźnione wyrzuty sumienia. Wady osoby urodzonej tego dnia? przywiązanie do użycia, dobrze zastawionego stołu, lub środków odurzających. Taki człowiek lubi towarzystwo osób płci odmiennej i najczęściej podpada pod ich władzę. Gdy nie potrafi oprzeć się swym namiętnościom i pozwala sobie na wszystko, może osłabić swój wrażliwy organizm.

 

16 marca

Mają wybitną inteligencję i duże zdolności organizacyjne. Już te cechy wystarczyłyby do osiągnięcia sukcesu, szczególnie w interesach. Ponadto, osoby te wierzą we własne siły i odważnie realizują swoje plany. Dotychczas nie rozstrzygnięto czy przeważają u nich ambicje czy talent. W głębi duszy są uczuciowi, co trudno jednak dostrzec. Zrażają do siebie najbliższe otoczenie zbytnim radykalizmem własnych poczynań. Niestety wierność i lojalność jest im obca, co przy ich zmysłowości specjalnie nie dziwi.

Kto urodził się dnia 16 marca jest towarzyski, wesoły i łatwo może odnieść zwycięstwo nad swymi wrogami.

Jest to człowiek ostrożnie torujący sobie drogę w życiu, ale ta ostrożność łączy się z głęboką pewnością, że jest doskonale zabezpieczony przed wszelkimi życiowymi niespodziankami. Pomimo swojej przezorności i ostrożności, wykazuje ducha nieustraszonego i bohaterskiego, gdyż w gruncie rzeczy ma naturę wojowniczą, dążąca do zwycięstwa. Umysł jego jest bardzo bystry i przenikliwy, dzięki czemu pozwoli mu zwyciężyć wrogów i unieszkodliwić ich intrygi. Okazuje ostrożność w obronie i odwagę w atakowaniu - co pozwala mu pokonać opozycję. Posiada wielkie zdolności organizacyjne - przy czym może przejawiać tendencje zbyt radykalne. Nie powinien zagłębiać się zbytnio w szczegóły, aby nie tracić z oczu całokształtu. W miłości jest to człowiek bardzo sympatyczny, znoszący bez szemrania przykrości ze strony osób kochanych. Jest przy tym zdolny do całkowitego poświęcenia się i oddania, aczkolwiek nie zawsze dochowuje wierności. Nie jest to jednak niewierność aktywna lecz raczej bierna, spowodowana wrażliwością, zmysłowością i silnym podleganiem wpływowi osób płci odmiennej. Zwłaszcza kobiety nie potrafią się oprzeć swym admiratorom. Pod tym względem wychowawcy powinni zwracać uwagę na młode panienki, urodzone w tym dniu. Siła życiowa urodzonych 16 marca nie jest zbyt wielka, a ich organizm bardzo wrażliwy - zwłaszcza na choroby zakaźne. W kierunku tym należy zachować dużą ostrożność, dbałość o zdrowie i profilaktykę. Gdy taki człowiek podlega chorobie – a jest to najczęściej jakaś niedyspozycja nerwowa, słabość kiszek - ewentualnie niedomagania płucne, powinien wystrzegać się zaziębień przez stopy- do czego ma dość duże skłonności. Niechaj unika stosowania lekarstw o silnym działaniu, których wpływ na jego wrażliwym organizmie odbija się zbyt silnie i wytrąca go z równowagi. Zwłaszcza wpływ wszelkich środków narkotycznych może bardzo ujemnie odbić się na funkcjach organizmu i wywołać zaburzenia, jak również szkodliwe przyzwyczajenia i późniejsze nałogi. Jest to człowiek życzliwie usposobiony do otoczenia, a zwłaszcza osób niżej stojących na drabinie życiowej, co przejawia się przede wszystkim w jego stosunku do podwładnych i służby. Potrafi on ocenić w pełni ich poświęcenie i wierność, bywa też w stosunku do nich zbyt pobłażliwy i tolerancyjny.

 

17 marca

To osoby o wielkim sercu i dużej wrażliwości. Mają umysł analityczny, którym ogarniają całość rzeczy. Żyją w przyjaźni z całym światem. Cechuje ich ugodowość i serdeczność. Nie wywyższają się, ani nie dążą do luksusu. Chętnie pomagają innym i są zdolni do poświęceń. Z takim charakterem trudno o sukcesy materialne lub awans zawodowy. Dlatego żyją na ogół skromnie ale szczęśliwie. Nie przeszkadza im zbytnio brak silnej woli ani nadwrażliwość. Stosują w życiu taktykę schodzenia silniejszym z drogi, a do słabszych wyciągają pomocną dłoń.

Kto urodził się dnia 17 marca, ten może osiągnąć dobre stanowisko na którym grozić mu może nagła katastrofa.

Urodzeni tego dnia dają dzielą się na dwa typy - albo człowieka dość powierzchownego - albo też głębokiego i usposobionego filozoficznie. Jego natura jest jasna i wyrazista. Ma serdecznych przyjaciół, którzy okażą się w końcu bardzo pożyteczni. Także osoby wyżej postawione okazują mu swą protekcję. Usposobiony społecznie chętnie spełnia swe obowiązki względem innych i nie chciałby sprawiać najmniejszej subiekcji nikomu. Nie jest bynajmniej rewolucjonistą - uznaje w pełni obowiązujące systemy moralne, społeczne i towarzyskie i poddaje się im z ochotą.

Z poddaniem się również znosi życiowe przejścia, ograniczenia i uciski, na jakie bywa nieraz narażony. Jest dowcipny, a ponieważ łatwo dojrzy śmieszne strony każdego, może swymi słowami wywołać niezadowolenie otoczenia. Trzeba dodać, że inni ludzie najczęściej nie rozumieją go i oceniają niesprawiedliwie, nie potrafiąc dostrzec jego jak najlepszych zamiarów i czystych intencji. Co mu grozi? Może on zostać powalony przez nagłe i nieoczekiwane nieszczęście, które zniszczy rezultaty jego prac i zrujnuje nadzieje. Niechaj więc zachowuje jak największą ostrożność, niechaj pracuje gorliwie i sieje ziarna swej pracy na szerokie pola społeczeństwa. Czy zbierze żniwo swego działania? Nie wiadomo. A jak wychować dziecko urodzone 17 marca? Największe wysiłki wychowawców powinny być skierowane na rozwinięcie w nim woli. Czasami okazuje ono dziwny upór, którego jednakże nie należy uważać za objaw chęci i nie trzeba starać się o złamanie takich nagłych napadów dziecka. Jest to bowiem często uczucie wstydu, wywołane przez jego wielką delikatność i wrażliwość, która została przez coś boleśnie dotknięta. Ponieważ takie dzieci okazują duże zdolności, należy je wcześnie przyuczać, aby starały się wszystko same rozstrzygać i decydować - na podstawie pewnych, określonych przez wychowawców zasad. Dziecko szybko je pojmie i w czyn wprowadzi.

 

 

18 marca

Na brak efektów nie mogą narzekać. Przychodzą im łatwiej niż innym, tym bardziej, że urodzeni w tym dniu odznaczają się bystrym umysłem i umiejętnością praktycznego działania. Każdy problem poddają logicznym rozważaniom. Ich głównym atutem jest jednak przebiegłość. Są niezwykle aktywni i ambitni w dążeniu do celu. Przez otoczenie nie są zbyt lubiani. Muszą wyzbyć się podstępności i pohamować wybuchy niezadowolenia.

Kto urodził się dnia 18 marca, ten potrafi wszystko wykorzystać umiejętnie dla swoich celów.

Jego natura wykazuje pewną podwójność. Z jednej strony jest to człowiek niezwykle aktywny, ambitny, przebiegły, bystry ,o dużych zdolnościach dyplomatycznych, pragnący stać na czele i przewodzić innymi, dążąc do tego, by kierować się w życiu logiką. Z drugiej znowu strony - okazuje dużą wrażliwość, nerwowość, poddaje się wpływom uczuć i rozrzewnienia oraz pozwala otoczeniu oddziaływać na siebie. Dobroduszność łączy się w nim z podstępnością i przebiegłością. Taka podwójność natury wywołuje niezrównoważenie charakteru, co połączone bywa z nagłymi wybuchami gniewu. Udręczają go również stany niepokoju, troski i ogólnej konfuzji. Zdrowie jego jest dość delikatne- łatwo się zaziębia, a stany niepokoju psychicznego odbijają się ujemnie na organizmie. W chorobie jest niecierpliwy i podrażniony: łatwo się przejmuje, martwi i oczekuje najgorszych wyników. Co mu grozi? Że nic go nie potrafi doprowadzić do doskonałości i nie rozwinie odpowiednio swych zdolności, a to dzięki brakom psychicznym lub wadom charakteru. Ma on jakieś tajne zamiary lub ukryte pomysły, które są z gruntu fałszywe i dzięki temu jego wszystkie dobre intencje i wysiłki mogą pójść na marne. Do czego powinien dążyć? Do skoncentrowania się i milczenia - przez co osiągnie potęgę wewnętrzną. Powinien również nauczyć się sztuki doskonałego wypoczynku przy całkowitym ukojeniu nerwów, co bardzo dodatnio może wpłynąć na jego zdrowie. Jak wychować dziecko urodzone 18 marca? Rodzice i wychowawcy powinni przede wszystkim przyuczać takie dziecko do życia realnego i nie pozwalać mu żyć zbytnio wyobraźnią. Jego zdolności umysłowe są bardzo duże, okazuje ono czujność, bystrość, zdolności organizacyjne, ale dzięki intensywnemu życiu psychicznemu ma zawsze tendencje do przesady i hiperbolizowania każdego faktu pod wpływem wyobraźni. Jest ono równie dumne, jak wrażliwe - nie pozwala się ograniczać i nie lubi kontroli. To też niechaj samo zbiera swe doświadczenia życiowe i uczy się liczyć z realizmem życia. Zamiast odciągać go od rozpalonego żelaza- do którego biegnie, lepiej pozwolić mu się sparzyć. Przykre doświadczenie, w jego przypadku, będzie skuteczną nauką na przyszłość.

 

19 marca

Osobowość mają zbliżoną do urodzonych w poprzednim dniu. Wyróżniają się ogromną energią życiową i przedsiębiorczością. Ambicja ich jest wprost nienasycona. W swoich poglądach są postępowi i otwarci na wszelkie nowości i nowinki. Odważnie wprowadzają w czyn swoje plany. Potrafią sobie zrażać otoczenie oschłością, ignorancją i uporem. Szkoda, bo przy własnych możliwościach mogliby stać się życiowymi idolami.

Kto urodził się dnia 19 marca, ten jest energiczny, aktywny i ma upodobania demokratyczne.

Lubi wszystko co nowe i postępowe.

Pragnie prowadzić innych za sobą i stać na czele, nie okazując upodobania do zajmowania stanowisk podrzędnych i służenia innym. Chętnie układa różne plany i projekty, ale nie lubi słuchać rad innych ludzi i pragnie zawsze chadzać własnymi drogami, niczym kot. Namiętny, odważny, przedsiębiorczy, okazuje nieraz dużo uporu. Lubi wszystko co świeże, nowe i postępowe, a do każdego zadania jakie mu życie podsuwa, zabiera się z energią, zapałem i zdecydowaniem. Ambitny pragnie się wybić i osiągnąć uznanie. Lubi zmieniać otoczenie, nie wykazując zbyt silnych instynktów rodzinnych. W każdej sytuacji życiowej potrafi dać sobie radę i szybko się odnaleźć. Wyjątkowo nadaje się do wszelkiej pracy umysłowej, polityki i przemysłu. Okazuje nieraz dużo niepokoju i działa bez zastanowienia, zbyt pośpiesznie i gwałtownie. Są to najczęstsze przyczyny jego niepowodzeń życiowych. Przy tym wszystkim jest bardzo wrażliwy, przejmujący się i posiada zdolność łączenia się myślami i uczuciami z innymi. W głębi duszy życzy wszystkim jak najlepiej. Chętnie przebacza ludziom ich błędy i pomyłki- to właśnie dzięki temu może stać się dobrym wychowawcą w najwyższym znaczeniu tego słowa. Natura takiego człowieka jest jednak dość dziwaczna. Z jednej bowiem strony, pragnie okazać swą serdeczność i poświecenie, a z drugiej znowu - odczuwa zbyt mało zaufania do innych, o ile chodzi o sprawy życiowe. Do całkowitego własnego rozwoju potrzebuje spokoju i harmonii. Ma stałe przyzwyczajenia, interesuje się szczegółami, lubi komfort i użycie. Mimo swego dążenia do samodzielności, podlega silnemu wpływowi innych ludzi, co powoduje jego zmienne koleje losów. Już w młodości dotykają go nieraz wszelakie przeciwności życiowe. Co mu grozi? Że jego umysł zamknie się w mizantropijnym odosobnieniu i bierności wobec zadań życia. Do czego powinien dążyć? do kierowania się w życiu większą wolą i rozsądkiem, aniżeli uczuciami oraz do nie poddawania się wpływowi innych ludzi i nie odstępowania od swoich żelaznych zasad.


 20 marca

Obdarzeni są ścisłym umysłem. Posiadają wybitne zdolności o charakterze uniwersalnym.

Są bardzo ambitni i wiedzą czego chcą od życia. Wierzą we własne możliwości- a to już połowa w drodze do sukcesu. W swoich przekonaniach są stali, a nawet uparci. Musi upłynąć dużo czasu nim zmienią zdanie na czyjś temat. Byliby w życiu szczęśliwi i kochani, gdyby nie miłowali tylko siebie. Poza tym, ich daleko posunięta samowola nie przysparza im oddanych przyjaciół.

Kto urodził się dnia 20 marca, ten jest ambitny, samowolny i nie zwraca uwagi na żadne względy.

Umysł tej osoby jest ścisły, jasny, bezpartyjny. Jest to człowiek wszechstronnie uzdolniony, o wysokich ambicjach. Broni zaciekle swych poglądów i zapatrywań, choć jego poczucie moralne opanowane jest nieraz przez czysty egoizm. Z uporem trzyma się swej własnej drogi w życiu. Namiętności jego są silne i nierzadko opanowują zdrowy rozsądek. To, co potrafi zdobyć przy pomocy swych wybitnych zdolności, nieraz zostaje zepsute przez brak giętkości i nie zwracanie uwagi na żadne względy. O ile nie osiągnie wysokiego rozwoju intelektualnego, okazuje dużo próżności, zarozumiałości i egoizmu. Przy wybitnym rozwoju intelektu nabiera właściwości dyktatorskich. Zawsze jest bardzo wymagający, surowy i niezłomny. Często okazuje szorstkość i dziwaczność - ale dzięki rozwojowi swych dużych zdolności umysłowych, może osiągnąć w jakimś kierunku mistrzostwo. Narodziny 20 marca oznaczają punkt zwrotny w życiu człowieka: albo przezwycięży przeciwności i osiągnie tryumf nad nimi, albo też sam spowoduje swój własny upadek. W sprawach społecznych i politycznych okazuje duże zdolności i szybko prześciga innych ludzi. Zna on doskonale własne możliwości, swój umysł, stąd decyzje podejmuje szybko. Przejawia taką bystrość działania, że wręcz potrafi skutecznie zwalczać ludzi stojących znacznie wyżej od siebie-pod wszystkimi względami, wykorzystując ich chwilowe wątpliwości lub wahanie. Gdy jednak zetknie się z całkowicie nowymi problematami i porzuci bity gościniec przeciętnych interesów życiowych, może nie stanąć na wysokości zadania i zawieść pokładane nadzieje.

W miłości jest wymagający i konwencjonalny, zmysłowy, egoistyczny, namiętny. Nie dochowuje wierności. Kobieta urodzona 20 marca jest niezwykle niezależna, aktywna i niewiele sobie robi z konwenansów światowych. Jej życie domowe nie zawsze układa się szczęśliwie. W stosunkach z podwładnymi i dziećmi jest uprzejma i szlachetna, okazuje wspaniałomyślność, choć nieco mniej zastanowienia. Najlepsze rezultaty osiągnie zarówno we współdziałaniu, jak i w małżeństwie z ludźmi urodzonymi od dnia 23 lipca do 24 sierpnia, oraz od dnia 23 listopada do 22 grudnia.

 

21 marca

Mają szansę na uzyskanie znacznych osiągnięć. Potwierdza to ich energia życiowa i silny charakter. Są wytrwali w tym co rozpoczęli. Kierują się bardziej intuicją niż logiką. A w ogóle to mają kłopoty sami ze sobą. W swoim otoczeniu uważani są za kłótliwych, zawistnych i nieszczerych. Pozornie niewiele sobie z tego robią, jednak w głębi duszy przeżywają wszelkie rozterki.

Kto urodził się dnia 21 marca, ten sam zręcznie układa swoje projekty i nie lubi cudzej kontroli.

Sam sobie jest sterem żeglarzem i okrętem.

Potrafi wiele dokonać i zdobyć się na czyny wymagające wielkiej siły charakteru i wytrwałości. Trzeba jednak zaznaczyć, że okazuje więcej energii, aniżeli dobroci charakteru lub czystości intencji. Energiczny, namiętny, pozytywny, kłótliwy, nie poddający się żadnej kontroli, sam jest twórcą swego losu. Ma w sobie dużo indywidualności i oryginalności. Pragnie być pierwszym pod każdym względem. W stosunku zaś do swych rywali, okazuje zazdrość i dlatego nie jest bynajmniej przyjemnym towarzyszem. Usposobienie jego jest wyniosłe, a mocny charakter góruje nad przeciwnościami losu. Jest dobrze przygotowany do walk życiowych. Mało tego, kieruje się w życiu bardziej intuicją, aniżeli rozsądkiem i… rzadko się myli. Kobieta urodzona tego dnia, chociaż lubi towarzystwo mężczyzn, nie czuje wielkiego zainteresowania małżeństwem- wręcz odstręczają ją od tego przykre przejścia innych kobiet. Mężczyzna wykazuje większą skłonność do ożenku, ale wcześniej dobrze się nad tym namyśli, zanim zdecyduje się na krok stanowczy. Czego powinien się strzec urodzony 21 marca? Przede wszystkim tego, aby jego energia nie rozpraszała się w zbyt wielu kierunkach! Niechaj dąży do koncentracji własnych celów życiowych. Jest to dobry mówca, potrafiący wzbudzić zainteresowanie i entuzjazm u swych słuchaczy. Słowa jego określają wszystko bardzo precyzyjnie i zarysowują ostre linie, dążąc od razu do zasadniczych ujęć.

W życiu prywatnym takie właściwości mogą łatwo doprowadzić do nieporozumień z przyjaciółmi i otoczeniem - jednakże w działaniu na tłumy, okazują się bardzo cenne i wywierają niezwykle pozytywny skutek. Wyobraźnia jego jest tak żywa, iż nieraz nie odróżnia rzeczywistości życia od swych pomysłów i wyobrażeń - dzięki czemu inni mogą go uważać za niewiarogodnego i nieodpowiedzialnego człowieka. Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu? Odznacza się ono niezwykle bujną wyobraźnią, której jednakże nie należy hamować, gdyż mogłoby to wywrzeć wpływ ujemny na dalszy rozwój dziecka i zdezorganizować jego system nerwowy. Najlepiej dać mu ołówek i papier - niechaj pisze i rysuje wszystko, czego zapragnie. Przynajmniej w ten sposób może się wyładować z powodzeniem jego ekspansja psychiczna.

 

22 marca

To ludzie przedsiębiorczy, mający bystry umysł i duże pokłady energii. Cechuje ich jednak, zmienność ocen, wątpliwość i niepewność życiowa. W kontaktach międzyludzkich wykazują drażliwość i gwałtowność. To dość niespójny zestaw cech, zważywszy, że w gruncie rzeczy są optymistycznie nastawieni do życia. Co ważne, silnie akcentują swoją niezależność.

Kto urodził się dnia 22 marca, ten wierzy w siebie, lubi sport, polowanie i łatwo może się wybić.

Czuje się zawsze młody i jest usposobiony optymistycznie, gdyż lekceważy sobie wszelkie przeszkody życiowe i intrygi wrogów. Nie zastanawiając się wcale nad ważnością jakiegoś zadania, przystępuje od razu do czynu pełen wiary w swe siły i nieraz, naturalnie, skazany jest na niepowodzenie z powodu niedostatecznego przygotowania lub niekompetencji. Zwłaszcza w interesach handlowych taki pośpiech może się zemścić dotkliwie. Jest to człowiek dumny, wojowniczy, bystry, wymowny, drażliwy i…niestety , zbyt gwałtowny. Posiada dobre zdolności organizacyjne, a jego przedsiębiorczy i niezależny umysł stwarza nieustannie nowe projekty. Entuzjazm jego jest zaraźliwy- ludzie wprost szukają towarzystwa jego osoby, gdyż posiada wszelkie pozory oryginalności. W swym sposobie życia jest bardzo niezależny. Zawsze gotów jest bronić swego zdania, okazywać innym swą władzę i popisywać się swą siłą. Potrafi się koncentrować na tym, co go w danym momencie interesuje. Co ciekawe, jego umysł jest zdolny do osiągnięcia doskonałych rezultatów w dziedzinie nauk ścisłych. Ciało ma mocne, suche, kościste, a oczy przenikliwe. Nie jest bynajmniej zwolennikiem życia rodzinnego, buntuje się przeciwko autorytetowi rodziców i pragnie torować sobie nowe drogi w życiu. Chociaż jego myślom brak nieraz prawdziwej oryginalności, mózg jego wykazuje wielką płodność i świetną orientację życiową. Zwłaszcza w zakresie dyplomacji może osiągnąć doskonałe rezultaty, o ile chodzi o szybką decyzję i załatwianie nasuwających się konfliktów. Wykazuje przy tym wielką zmienność - odpowiednio do wymagań chwili, obrotność i zdolność przystosowania się do konieczności życiowych. Kobieta urodzona tego dnia jest żywa, wesoła, ciekawa, samodzielna i ładna. Interesuje się nowościami, choć podlega również napadom gniewu i wybuchom namiętności. W wieku późniejszym może być krytykowana przez inne kobiety. Zazwyczaj wychodzi za mąż dość wcześnie i miewa kilkoro dzieci.

 

 

23 marca

Uchodzą za ludzi mądrych i szlachetnych. Cechuje ich zdrowy rozsądek i umiejętność logicznego myślenia. Radzą sobie nieźle w życiu, jednak wielkich karier nie robią. Nie dziwi to, wziąwszy pod uwagę ich życzliwość, prawość i lojalność. Na szczyty wspinają się najczęściej osoby o twardym charakterze, natomiast urodzeni w tym dniu nie są ani przebojowi ani twardzi. Wytrwałość i odporność psychiczna też nie jest ich mocną stroną! Ponadto są zbyt zachowawczy i impulsywni.

Kto urodził się dnia 23 marca, ten jest dowcipny, rozmowny, pragnie uniknąć sporów i nieporozumień - co jednak nie zawsze mu się udaje.

Jest to człowiek uprzejmy, życzliwie usposobiony do wszystkich. Można polegać na jego prawości i lojalności. Nie jest szorstki ani okrutny, a jego zachowanie jest pokojowe i delikatne. Trzeba dodać, że w swych namiętnościach jest także dość impulsywny i wybuchowy. Bywa powszechnie lubiany, ma życzliwych pomocników i towarzyszy oraz pomocnych przyjaciół. On sam, jednak, lubi odosobnienie i rozmyślania samotne w czterech ścianach. Dąży zawsze do tego, aby we wszystkim kierować się logiką i zdrowym rozsądkiem. Lubi poważne studia i okazuje zdolności w kierunku naukowym. Gdy zostanie uczonym ma spore szanse na to, by posunąć naprzód dział wiedzy w jakim pracuje, posługując się już uprzednio ustalonymi metodami i dążąc po liniach z góry wytyczonych. Do rozwijania nowych kierunków, wyprowadzania nowych wniosków i twórczości samodzielnej jest nieco mniej uzdolniony, dzięki czemu inni mogą go wyprzedzać na tym polu.

Ma pewne skłonności konserwatywne i nie zawsze potrafi dostosować się do zmieniających się nieustannie warunków i okoliczności. Nie można o nim powiedzieć , aby nie był postępowy – owszem, stosuje zawsze najnowsze ulepszenia i metody - ale tylko poruszając się w kierunku uprzednio ustalonym. Do zmian radykalnych nie ma skłonności. Lubi układać projekty, zbierać informacje, tworzyć nowe plany i studiować metody pracy. Praca ciężka i pełna wysiłków łatwo go zniechęca. Najszczęśliwszy bywa, gdy się urodzi przed południem, ewentualnie od wschodu słońca do godziny drugiej po południu. Wówczas może całkowicie opanować swój los, zmieniać wedle życzenia warunki swego życia i wznieść się ponad sferę swego pochodzenia. Osoby urodzone po południu - od godz. 14-ej do północy - już więcej są poddane losowi i muszą się bardziej dostosowywać do warunków zmieniającego się otoczenia. Na życie człowieka urodzonego 23 marca znaczny wpływ wywierają rodzice, współdziałanie z innymi i małżeństwa. Osoby zaś urodzone od północy do wschodu słońca mają dopiero ostatnią część swego życia najpomyślniejszą.

 

24 marca

Zdolni i ciekawi świata. Lubią zgłębiać tajemnice materii. Czasami dochodzą do odkrywczych wniosków. Są energiczni i niezwykle ambitni. To osoby z dużą inicjatywą. Ich słabością jest brak wytrwałości i uleganie zwątpieniu co do skutecznego końca przedsięwzięć. Trudno jest ich ująć w karby, gdyż mają skłonność do samowoli. Pod wpływem krytyki zachowują się nieraz agresywnie.

Kto urodził się dnia 24 marca, ten bywa szorstki, impulsywny, zmysłowy,choć może zdobyć się na czyny niepospolite.

Pragnie być pionierem i zajmować stanowisko wybitne. Ma dużo inicjatywy, ale znacznie mniej wytrwałości w wykonaniu zamierzonych projektów. Woli sam wydawać rozkazy, aniżeli je otrzymywać od innych. Gdy jednak dostanie ścisłe dyspozycje –choć czyni to z pewną niecierpliwością, wypełnia je z wielką energią. Impulsywny, drażliwy, samowolny, agresywny, odznacza się niezwykłą ambicją, a opozycja pobudza go tylko do jeszcze większych wysiłków i gniewu. Jednocześnie, mimo własnego uporu, potrafi równie szybko się czymś zaciekawić, jak również nagle stracić wszelkie zainteresowanie i popaść w całkowitą obojętność. Ma naturę pierwotną- z upodobaniem do życia wiejskiego. Nie można powiedzieć, aby okazywał dużą chęć do nauki, ale posiada za to wiele wrodzonego rozsądku. Często bywa szorstki i bez kultury, ale mimo tego potrafi okazać dobre serce i dużo uczucia. Cechuje go nadmiar sił życiowych, nie ujętych w karby. Najlepszym dla niego zawodem jest taki, w którym podstawę stanowi szybki obrót pieniężny. Urodzeni 24 marca to najczęściej dobrzy sportowcy, wojskowi, architekci i aktorzy, rysownicy, administratorzy, pośrednicy lub handlowcy. Wady urodzonych tego dnia to: nieokrzesanie, szorstkość, nieszczerość. Trudno polegać na takim człowieku. Jest skłonny do marnotrawstwa - więcej wydaje, aniżeli zarabia; Próżny jest jak paw, a w życiu rozprasza zarówno swe siły fizyczne, jak i majątek. A jednak , szczęście często uśmiecha się do niego, a życie przynosi mu w daninie swe szczodre dary. Nie będzie to jednak rezultatem jakiś jego specjalnych zasług, lecz po prostu będzie dziełem szczęśliwego przypadku. Zdrowie człowieka urodzonego w tym dniu jest doskonale, a ciało zdrowe i mocne. Może jednak zawsze sobie zaszkodzić przez przepracowanie, rozterki wewnętrzne i niepokoje. Jeżeli trwają one zbyt długo, wówczas z reguły pojawiają się u niego silne bóle głowy i zaburzenia świadomości. Wszystko to może później stać się przyczyną poważniejszych niedomagań fizycznych. Z tego względu powinien dążyć stanowczo do unikania stanów niepokoju, zmartwień, wątpliwości, samozadręczania , gdyż odbijają się one ujemnie na jego stanie zdrowia i dobrym samopoczuciu.

 

25 marca

Dumni i pracowici. Mają duże zdolności artystyczne, które często właściwie rozwijają. Potrafią wiele spraw przewidzieć i zająć właściwe stanowisko. Są otwarci na wszelkie nowości, chętnie burzą stare schematy i struktury, wprowadzając nowe. Ich dużym atutem jest pracowitość, pilność i dokładność. Stawiają duże wymagania sobie i innym, dlatego są tak mało tolerancyjni i wyrozumiali dla cudzych słabości. Będąc przekonani o swojej wartości bywają uparci co do słuszności własnej sprawy i trudno ich przekonać, że może być inaczej.

Kto urodził się dnia 25 marca, ten jest wspaniałomyślny, władczy i pragnie zajmować stanowisko dominujące.

Silny, pracowity, przewidujący, potrafi zręcznie dostosować się do sytuacji i warunków. Okazuje zdolności artystyczne i przejawia zamiłowanie do wszystkiego co nowe. Ożywia go pożądanie zmian i reform, jakie wszędzie pragnąłby zaprowadzać. Pełen entuzjazmu i uporu bywa impulsywny i łatwo popada w skrajności i chaos. W każdej okazji życiowej dąży do tego, aby stać na czele i panować. Najmniejszej ochoty nie ma być podwładnym i pracować pod kierunkiem innych lub też stosować się do cudzych wskazówek. Tylko wówczas czuje się szczęśliwy, gdy może iść w życiu za swymi własnymi pomysłami, projektami i czynić własną nieprzymuszoną wolę. Trzeba przyznać, że plany swe układa bardzo zręcznie, a dzięki swojej niezwykłej intuicji łatwo potrafi przewidzieć rezultat każdej zamierzonej czynności, jak i przedsięwzięć innych ludzi. Lecz sam nie zawsze potrafi być dobrym wykonawcą, dlatego też nieraz byłoby lepiej, gdyby ograniczył się jedynie do układania projektów, a wykonanie ich powierzał innym ludziom. W niebezpiecznych przygodach jakie go w życiu czekają z pewnością zwycięży wielokrotnie. Zawdzięczać to będzie jednak raczej swej sile charakteru i wytrwałości, aniżeli szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Najprawdopodobniej jego końcowe wysiłki zostaną uwieńczone doskonałymi rezultatami i osiągnie dobrą pozycję życiową, obdarzającą go stałym powodzeniem i pozwalającą mu na prowadzenia życia w komforcie. Na swe wyniesienie zapracuje wysiłkami całego swego życia.

W zakresie współdziałania z innymi - nawet wówczas, gdy natrafi na ludzi odpowiednich i pokrewnych sobie, podkreśla nieustannie wielkie znaczenie własnej osoby, a myśląc o swej wielkości, nie zwraca uwagi na uczucia innych. Ludzie muszą nieustannie mu ustępować o ile nie chcą wywoływać nieporozumień. On sam powinien dążyć do przejawiania większej tolerancji i harmonii w pożyciu z innymi oraz opanowywać własną niedyskrecję i porywczość w słowach.


 26 marca

Przejawiają zainteresowania filozoficzne, są postępowi i nie upierają się przy własnym zdaniu. Jeżeli podejmą się jakiegoś zadania, to czynią to energicznie i z przekonaniem. W gruncie rzeczy

są to osoby życzliwe, jednak bywają też drażliwe i niecierpliwe. Skłonność do wywyższania się jest u nich silniejsza od skromności.

Kto urodził się dnia 26 marca, ten spełnia najczęściej to, co sobie postanowi i osiąga obrane przez siebie cele życiowe.

Jest to szlachetny, inteligentny człowiek, mający upodobania filozoficzne i lubiący wszystko co postępowe. Jest zwolennikiem argumentów, dowodzenia, sporów i dyskusji - przez to nieraz stwarza sobie wrogów. Jego chęć zwalczania wszystkiego co przestarzałe i nieracjonalne jest niezwykle silna. Zdecydowany, gorliwy, wbrew wszelkim opozycjom i przeszkodom, potrafi zrealizować własne plany i osiągać życiowe zamierzenia. Dowcipny, wesoły, jest bardzo rozmowny, towarzyski i bystro wszystko obserwuje, orientując się niezwykle trafnie w sytuacjach życiowych. Potrafi zawsze skierować konwersację na nowe tory niezwykle interesującą rozmową i nie zabraknie mu nigdy tematu do pogawędek. Lubi bawić towarzystwo. Bywa niespokojny, dlatego nieustannie znajduje się w ruchu. W życiu czekają go liczne zmiany, a jego pozycja- nieraz przez długi czas, nie może się ostatecznie wyklarować, pomimo wszelkich wysiłków jakie podejmuje w tym celu. Wierny i prawy, ma gest szeroki. Lubi piękno, porządek, harmonię i eleganckie otoczenie. Interesuje się lotnictwem, lubi polowania oraz wszelkie sporty. Pewny siebie, agresywny, posiada odwagę swych przekonań i dużo entuzjazmu, jaki okazuje w swych poczynaniach życiowych, które jednakże nie zawsze udaje mu się zakończyć pomyślnie. Przejawia wybitną zręczność w kierunku mechaniki, a może osiągnąć dobre rezultaty również w przemyśle. Rolnictwo mniej mu odpowiada. Ma doskonale przystosowaną naturę do tego, aby górować nad innymi. Ożywiają go niezwykłe ambicje i dążenia, a w swej karierze pragnie prześcignąć krewnych i znajomych. Nieraz okoliczności życiowe same wynoszą takiego człowieka na wysokie stanowisko. Jednakże to wyniesienie połączone jest zawsze z pewnymi trudnościami i w takich wypadkach mogą mu nawet grozić katastrofy i załamania kariery zawodowej. W jego życiu zaszczyty łączą się z niebezpieczeństwami. Co mu grozi? Jego kaprysy i zmienność wywierają ujemny wpływ na koleje losu. Nie wszystkie jego pragnienia zostaną w życiu osiągnięte albo go cieszą, a zadania jakie go czekają często są drażliwe.

 

27 marca

Swoim zachowaniem potrafią stworzyć fałszywy obraz własnego charakteru. Są mądrzy i właściwie rozumieją życie. Potrafią wiele spraw przewidzieć i dzięki temu uniknąć rozczarowań i zaskoczenia. Zanim podejmą jakieś działania wcześniej badają grunt, potem posuwają się niezwykle ostrożnie krok po kroku. Najczęściej mają z góry założone cele i przez znaczną część swojego życia dążą do ich realizacji. Co ważne, raz wyrobionych poglądów szybko nie zmieniają. Poza tym, brak jest im cierpliwości, bywają łatwowierni i naiwni, oraz często unoszą się ambicją i porywają na sprawy przekraczające ich możliwości.

Kto urodził się dnia 27 marca, ten jest chytry, rozważny, przebiegły i wykazuje zdolności dyplomatyczne.

Mądry, opanowany, oszczędny, ostrożny i przewidujący, potrafi utrzymać się w cuglach i być bardzo czujny wobec potencjalnych wrogów. Wie do czego dąży, ma stałe poglądy i cele. Charakter jego pełen jest kontrastów. Na ogół jest dość niecierpliwy, jednak wobec osób kochanych potrafi okazywać powolność i cierpliwość graniczące wręcz z nierozsądkiem. Mimo swej niezwykłej przenikliwości przyjmuje różne pokrętne wymówki i oszukańcze tłumaczenia innych z udaną łatwowiernością. Nawet w największych życiowych niebezpieczeństwach, nie opuszcza go wielka przytomność umysłu i chytrość, dzięki czemu szczęśliwie wychodzi z każdej przygody. Jest pełen ekspansji i nieraz przecenia własne siły. Trzeba przyznać, że mu się dość dobrze wiedzie w życiu, ale właśnie ten fakt może w nim rozwinąć nieostrożność i skłonność do zbytniego ryzyka- co w rezultacie może przyczynić się do strat lub niepokojów nerwowych. Pod względem zdrowia fizycznego i energii jest to typ bardzo rześki, ale niebezpieczeństwem jego może właśnie stać się nadmiar sił żywotnych i ekspansji fizycznej. To też nieraz z powodu przepracowania musi odbywać kurację wypoczynkową, co przy jego nadmiernej aktywności jest bardzo męczące. Co mu grozi? Ponieważ pragnie zawsze doprowadzać swe zamiary do skutku -nieraz mimo całkowicie niesprzyjających okoliczności i wbrew wszelkim przeszkodom, a nawet i w czasie do tego nieodpowiednim, nierzadko narażony zostaje na dotkliwe rozczarowania. Dalszymi konsekwencjami takich niepowodzeń mogą być: gniew, niecierpliwość, podrażnienie, co w konsekwencji skończyć się to może na bólach głowy lub newralgii. Nadmierny entuzjazm, jaki ożywia takiego człowieka, stanowi dla niego samego dość spore niebezpieczeństwo, zwłaszcza gdy silnie przejmie się jakąś ideą. Łatwo wówczas może popaść w fanatyzm lub w monomanię. Kto urodził się 27 marca, ten potrafi bronić się skutecznie przeciw wszelkim atakom, nie narażając się nikomu. Osiąga wreszcie swe zamierzenia i cele, ale bardziej dzięki temu, że stara się być ostrożny i unika niebezpieczeństwa, aniżeli przez jakieś poczynania agresywne lub akty przemocy.

 

28 marca

Cechami charakteru niewiele odbiegają od urodzonych 27 marca. Nie można odmówić im intelektu ani ogromnej ambicji. Bardzo im to w życiu pomaga. Błyskawicznie reagują na wszelkie zmiany i dzięki posiadanej przedsiębiorczości osiągają znaczne sukcesy. Są otwarci na wszelkie inicjatywy, nawet prekursorskie. Dużą wagę przywiązują do uczucia i często jest to główne kryterium przy wyborze współpracowników lub przedsięwzięć. Współpraca z nimi, jak i współżycie nie są łatwe.

Bywają popędliwi i zaślepieni w swoich ideach.

Kto urodził się dnia 28 marca, mimo swojej dużej intuicji nie dostrzega wad przyjaciół.

Sympatie jego są bardzo żywe, a natura przyjazna. Trudno jest ukryć przed nim cokolwiek. Bez zamiany jednego słowa od razu wyczyta z twarzy jakąś przykrość uciskającą serce przyjaciela. Nieraz nawet może określić powód tej troski i pracować nad usunięciem jej niemiłych przyczyn.

W stosunku do swych przyjaciół jest zaślepiony i zupełnie nie dostrzega ich błędów. W stosunkach z obcymi jest natomiast niezwykle trafnym obserwatorem i od razu wyłapuje ich wady i „usterki”. Usposobiony postępowo szybko przyswaja sobie nowe idee i w każdej dziedzinie pracy: intelektualnej, artystycznej, bądź czysto praktycznej, dąży zawsze do postępu i stosowania najnowszych metod. Zamiłowanie do walki- u jednostek bardziej „rozwiniętych”, przejawia się jako niezwykle przenikliwy intelekt - niebezpieczny szermierz na polu myśli. Jego przedsiębiorczość, gorliwość i ekspansja wyładowują się w życiu w najrozmaitszych kierunkach. On sam zawsze dąży po liniach kierowania innymi, poddawania ich swej woli i stania na czele. Możność spojrzenia w oczy przeciwnościom oraz przezwyciężania trudności szczerze go raduje. Wyzywa do walki opozycję, aby jego zdolności miały odpowiednie pole do popisu. A jakie ma wady? Nieopanowany, popędliwy, niespokojny, burzliwy, często mściwy. Prędko wybucha gniewem i łatwo wywołuje dokoła siebie zamieszanie. Nieraz występuje do walki przeciwko ogólnie przyjętym poglądom i niepokoi swe otoczenie. Ma tendencję do popadania w niebezpieczne sytuacje, bywa lekkomyślny- wskutek czego może nawet stać się ofiarą własnej nieostrożności. Mężczyzna urodzony 28 marca nie cofa się nigdy przed walką, nie ustępuje z placu broni i pragnie zwyciężyć za wszelką cenę! Jest dla niego zawsze ogromnym rozczarowaniem, gdy musi ustąpić przeciwnikowi.

Kobieta - w swym charakterze jest dość podobna do mężczyzny: w przyjaciółkach i osobach sympatycznych dostrzega tylko same pozytywy. Natomiast jej ostry język bardzo skutecznie daje się we znaki osobom niesympatycznym.

 

 

29 marca

Mają silną wolę i wiarę w siebie. Są bojowi i nie zrażają się trudnościami. Trudno jest ich sobie podporządkować, gdyż zawsze dążą do samodzielności i niezależności. Pycha nie dodaje im uroku, ale jest to silniejsze od nich. Lubią odchodzić od ustalonych planów, co przechodzi nieraz w typową samowolę. Często bywają popędliwi, czego później żałują. Największą ich wadą jest chyba egoizm. Z pozytywnych cech wymienić należy lojalność.

Kto urodził się dnia 29 marca, ten jest miły jako przyjaciel, lecz groźny i niebezpieczny jako wróg.

Jego wielka wiara w siebie dochodzi aż do zuchwalstwa. W niebezpieczeństwie jest całkowicie skupiony i zachowuje zimną krew, a ożywia go zawsze wielka odwaga. Dołącza się do tego nierzadko pycha i samowola. Dla swych przyjaciół jest bardzo oddany i wyświadcza im chętnie przysługi. Potrafi być, natomiast, niezwykle groźnym wrogiem - atakującym bez wahania swego przeciwnika! Nade wszystko ceni wolność i samodzielność. Sam pragnie stawiać czoło burzom życiowym, gardzi wszelką pomocą i nie wysłuchuje rad innych ludzi. Nieustannie zajęty sobą, mówi chętnie o swych sprawach, okazując przy tym sporo egoizmu. Jest tak wyniosły, że czuje szacunek tylko dla samego siebie. Ma dużo dobrego smaku i zdrowego sądu o rzeczy. Lubi układać projekty i plany, ale nie interesuje się szczegółami i ich wykonaniem, gdyż pragnie wszystko ujmować w liniach szerokich i zasadniczych. Jako korespondent nie zawsze bywa miły, bowiem styl jego listów jest krótki, dogmatyczny i przypomina nieraz rozkazy wojskowe. Dzięki swej wielkiej pewności siebie i zuchwałości, przeważnie osiąga w życiu dobre rezultaty. Gorzej jest, gdy musi służyć u kogoś. Staje się wówczas zarozumiały i hardy, a w razie ograniczania go i krępowania w czymkolwiek staje się bardzo niespokojny. W sprawach pieniężnych jest szczodry i ma szeroki gest. Praktyczny, szybko orientuje się w interesach. Nie lubi osób stojących wyżej od niego -czy to pod względem moralnym czy umysłowym. Co do swych wierzeń i przekonań - może okazywać wielki upór i zaciętość. Kobieta urodzona tego dnia jest wyjątkowo niecierpliwa. Nie lubi długiego szycia, drobiazgowych robótek lub wykańczania. Początkowo przygląda się bacznie całej sprawie, potem układa projekt i... czeka, aby ktoś za nią wykonał daną pracę. Najlepsze swe uzdolnienia i talenty może zniszczyć przez zazdrość, zaś mężczyzna przez gniew i popędliwość. Dzięki tym wadom charakteru- urodzeni 29 marca, nieraz tracą doskonałe życiowe okazje.

 

30 marca

Często są wybitnie uzdolnieni. Rozpiera ich energia życiowa i chęć działania. W dążeniu do celu odważnie pokonują przeszkody. Cechuje ich zuchwałość i nieustępliwość. W konfliktowych sytuacjach są wybuchowi. Na co dzień to ludzie szczerzy- co na sercu to i na języku. Uważają się za szlachetnych i tacy zazwyczaj są. W stosunku do przyjaciół i rodziny bywają często wspaniałomyślni.

Kto urodził się dnia 30 marca, ten może się wznieść w życiu ponad sferę swego powodzenia.

Pragnie władzy i uznania - a może zajść daleko. Ma przyjaciół wysoko postawionych. Umysł jego obdarzony jest wielkimi zdolnościami. Jego kariera będzie całkiem swoista, jedyna w swoim rodzaju. On sam może się wyróżniać przedsiębiorczością i zuchwałymi poczynaniami. Pełna entuzjazmu przyjaźń zajmuje w jego życiu dość dużo miejsca, a ten sam impet i gorliwość, jakie okazuje w innych sprawach życiowych, cechują również i jego przeżycia miłosne. Szlachetny, namiętny, wspaniałomyślny w swych przejawach miłości, szybko się zakochuje i wstępuje bez namysłu w związki małżeńskie- co może później stać się źródłem większych przykrości. Najlepszym partnerem w małżeństwie dla takiego człowieka jest osoba ustępliwa i spokojna- o ile posiada ona jednak charakter bardziej samodzielny. W przeciwnym razie pożycie małżeńskie mogłoby przyjąć formę mniej lub więcej wesołego pojedynku, niepotrzebnego marnowania energii i czasu na drobne spory. Urodzony 30 marca potrzebuje żony czułej, łagodnej i dostosowującej się, która podziwiałaby jego energię i aktywność, nie przeciwstawiałaby mu się, znosiła cierpliwie jego wybuchy i dążąc w życiu jego śladami dopomagałaby mu w trudnościach, jakie ciągle wywołuje swym pośpiechem, nadmierną gorliwością i impetem oraz nie zapominała o szczegółach, które on - w swym dążeniu naprzód - łatwo przeocza. Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu? Nie należy go dręczyć, dokuczać mu, ani też siłą do niczego przymuszać. Gdy mu się zostawi samodzielność i pozwoli załatwiać jego drobne sprawy życiowe jak samo zechce, można go wszak również dopilnować. Gdy natomiast staje się podrażnione, gniewne i odrzuca wszelką pomoc, wówczas trzeba je zostawić samemu sobie i nie wyszydzać, tylko traktować przyjaźnie, perswadując jak najbardziej łagodnie i dobrotliwie. Bowiem na miłość, życzliwość i przyjaźń dusza takiego dziecka reaguje posłuszeństwem i poddaniem się. Dlatego też, należy je strzec przed rozdrażnieniem i rozwijać jego wielkie wrodzone zdolności umysłowe. Urodziny 30 marca dają na ogół powodzenie w przedsięwzięciach i sporo uznania!

 

31 marca

To osoby inteligentne, błyskotliwe, optymistycznie nastawione do życia. Reagują na każdą zmianę sytuacji- nic nie ujdzie ich uwadze. Najbardziej wierzą w to, co sami robią lub mówią. W kontaktach międzyludzkich są delikatni i subtelni. W miłości bardzo zaangażowani. Ich wadą jest słaba wola, bezkrytyczne naśladownictwo oraz pozowanie na znawców w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

 Kto urodził się dnia 31 marca, ten bywa impulsywny, odważny i dąży naprzód wierząc w swe powodzenie.

Chociaż w swej drodze życiowej nierzadko się potyka i upada, to mimo wszystko szybko o tym zapomina i z odwagą rusza naprzód. Swoją przedsiębiorczością toruje sobie nowe ścieżki życiowe i z łatwością pokonuje wszelkie przeszkody. Błyskotliwy, popisujący się swymi zdolnościami, nie poddaje się nigdy pesymizmowi, a jego wiara w siebie rozbraja krytyków. Żywy, wesoły, aktywnością zaraża otoczenie i może być pożądanym towarzyszem w pracy społecznej. Wierzy głęboko, że jego poglądy i krytyki są absolutnie sprawiedliwe. Jednakże często zdarza mu się pomylić - i wówczas powinien przyznać się do tego - chociażby przed sobą samym, a swe zapatrywania uzgadniać z faktami życia. Trzeba dodać, że jest to człowiek delikatny i szlachetny, poświęcający chętnie swój czas innym. Wola jego nie jest zbyt silna, a chęć przypodobania się innym może sprowadzić go na manowce. Często zapomina się i może być niedyskretny. Do czego powinien dążyć? Niechaj stara się rozwijać w sobie powściągliwość w słowach i poskramiać swą tendencję do rządzenia każdym napotkanym, na swojej drodze, człowiekiem. Biorąc udział w konwersacji, niechaj nie stara się skupić uwagi wszystkich obecnych wyłącznie na własnej osobie. Jego impetyczność może go zaplątać w różne komplikacje życiowe lub awantury. Gdyby kierował się własna intuicją, nie myliłby się, a jego wnioski byłyby bardziej logiczne i słuszne. Choroby jakie mogą mu dolegać to: bóle głowy, niedomagania żołądkowe lub uszkodzenia oczu. Na ogół jest to człowiek zdrowy, o mocnym organizmie, mogący dożyć późnej starości. Wszelkie swe dolegliwości fizyczne może przezwyciężyć przez spokój i opanowanie. Kobieta urodzona tego dnia ma usposobienie bardziej łagodne aniżeli mężczyzna, okazuje więcej serdeczności i przywiązania, ale mimo to posiada w sobie dużo wojowniczości. Nic nie potrafi czynić połowicznie, przejmuje się wszystkim co robi i pragnie, aby otoczenie podzielało jej entuzjazm.

 

Opracował: Magdalena Gryczke

Źródło: przyjaznywroclaw.pl

Share

Komentarze   

 
+1 #1 Counter Strike CSS 2014-07-13 14:59
Podoba mi się tutaj, super stronka. Pozdrawiam
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Ostatnie komentarze

Partnerzy