22 sierpień 2019

Urodzeni w marcu

 20 marca

Obdarzeni są ścisłym umysłem. Posiadają wybitne zdolności o charakterze uniwersalnym.

Są bardzo ambitni i wiedzą czego chcą od życia. Wierzą we własne możliwości- a to już połowa w drodze do sukcesu. W swoich przekonaniach są stali, a nawet uparci. Musi upłynąć dużo czasu nim zmienią zdanie na czyjś temat. Byliby w życiu szczęśliwi i kochani, gdyby nie miłowali tylko siebie. Poza tym, ich daleko posunięta samowola nie przysparza im oddanych przyjaciół.

Kto urodził się dnia 20 marca, ten jest ambitny, samowolny i nie zwraca uwagi na żadne względy.

Umysł tej osoby jest ścisły, jasny, bezpartyjny. Jest to człowiek wszechstronnie uzdolniony, o wysokich ambicjach. Broni zaciekle swych poglądów i zapatrywań, choć jego poczucie moralne opanowane jest nieraz przez czysty egoizm. Z uporem trzyma się swej własnej drogi w życiu. Namiętności jego są silne i nierzadko opanowują zdrowy rozsądek. To, co potrafi zdobyć przy pomocy swych wybitnych zdolności, nieraz zostaje zepsute przez brak giętkości i nie zwracanie uwagi na żadne względy. O ile nie osiągnie wysokiego rozwoju intelektualnego, okazuje dużo próżności, zarozumiałości i egoizmu. Przy wybitnym rozwoju intelektu nabiera właściwości dyktatorskich. Zawsze jest bardzo wymagający, surowy i niezłomny. Często okazuje szorstkość i dziwaczność - ale dzięki rozwojowi swych dużych zdolności umysłowych, może osiągnąć w jakimś kierunku mistrzostwo. Narodziny 20 marca oznaczają punkt zwrotny w życiu człowieka: albo przezwycięży przeciwności i osiągnie tryumf nad nimi, albo też sam spowoduje swój własny upadek. W sprawach społecznych i politycznych okazuje duże zdolności i szybko prześciga innych ludzi. Zna on doskonale własne możliwości, swój umysł, stąd decyzje podejmuje szybko. Przejawia taką bystrość działania, że wręcz potrafi skutecznie zwalczać ludzi stojących znacznie wyżej od siebie-pod wszystkimi względami, wykorzystując ich chwilowe wątpliwości lub wahanie. Gdy jednak zetknie się z całkowicie nowymi problematami i porzuci bity gościniec przeciętnych interesów życiowych, może nie stanąć na wysokości zadania i zawieść pokładane nadzieje.

W miłości jest wymagający i konwencjonalny, zmysłowy, egoistyczny, namiętny. Nie dochowuje wierności. Kobieta urodzona 20 marca jest niezwykle niezależna, aktywna i niewiele sobie robi z konwenansów światowych. Jej życie domowe nie zawsze układa się szczęśliwie. W stosunkach z podwładnymi i dziećmi jest uprzejma i szlachetna, okazuje wspaniałomyślność, choć nieco mniej zastanowienia. Najlepsze rezultaty osiągnie zarówno we współdziałaniu, jak i w małżeństwie z ludźmi urodzonymi od dnia 23 lipca do 24 sierpnia, oraz od dnia 23 listopada do 22 grudnia.

 

21 marca

Mają szansę na uzyskanie znacznych osiągnięć. Potwierdza to ich energia życiowa i silny charakter. Są wytrwali w tym co rozpoczęli. Kierują się bardziej intuicją niż logiką. A w ogóle to mają kłopoty sami ze sobą. W swoim otoczeniu uważani są za kłótliwych, zawistnych i nieszczerych. Pozornie niewiele sobie z tego robią, jednak w głębi duszy przeżywają wszelkie rozterki.

Kto urodził się dnia 21 marca, ten sam zręcznie układa swoje projekty i nie lubi cudzej kontroli.

Sam sobie jest sterem żeglarzem i okrętem.

Potrafi wiele dokonać i zdobyć się na czyny wymagające wielkiej siły charakteru i wytrwałości. Trzeba jednak zaznaczyć, że okazuje więcej energii, aniżeli dobroci charakteru lub czystości intencji. Energiczny, namiętny, pozytywny, kłótliwy, nie poddający się żadnej kontroli, sam jest twórcą swego losu. Ma w sobie dużo indywidualności i oryginalności. Pragnie być pierwszym pod każdym względem. W stosunku zaś do swych rywali, okazuje zazdrość i dlatego nie jest bynajmniej przyjemnym towarzyszem. Usposobienie jego jest wyniosłe, a mocny charakter góruje nad przeciwnościami losu. Jest dobrze przygotowany do walk życiowych. Mało tego, kieruje się w życiu bardziej intuicją, aniżeli rozsądkiem i… rzadko się myli. Kobieta urodzona tego dnia, chociaż lubi towarzystwo mężczyzn, nie czuje wielkiego zainteresowania małżeństwem- wręcz odstręczają ją od tego przykre przejścia innych kobiet. Mężczyzna wykazuje większą skłonność do ożenku, ale wcześniej dobrze się nad tym namyśli, zanim zdecyduje się na krok stanowczy. Czego powinien się strzec urodzony 21 marca? Przede wszystkim tego, aby jego energia nie rozpraszała się w zbyt wielu kierunkach! Niechaj dąży do koncentracji własnych celów życiowych. Jest to dobry mówca, potrafiący wzbudzić zainteresowanie i entuzjazm u swych słuchaczy. Słowa jego określają wszystko bardzo precyzyjnie i zarysowują ostre linie, dążąc od razu do zasadniczych ujęć.

W życiu prywatnym takie właściwości mogą łatwo doprowadzić do nieporozumień z przyjaciółmi i otoczeniem - jednakże w działaniu na tłumy, okazują się bardzo cenne i wywierają niezwykle pozytywny skutek. Wyobraźnia jego jest tak żywa, iż nieraz nie odróżnia rzeczywistości życia od swych pomysłów i wyobrażeń - dzięki czemu inni mogą go uważać za niewiarogodnego i nieodpowiedzialnego człowieka. Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu? Odznacza się ono niezwykle bujną wyobraźnią, której jednakże nie należy hamować, gdyż mogłoby to wywrzeć wpływ ujemny na dalszy rozwój dziecka i zdezorganizować jego system nerwowy. Najlepiej dać mu ołówek i papier - niechaj pisze i rysuje wszystko, czego zapragnie. Przynajmniej w ten sposób może się wyładować z powodzeniem jego ekspansja psychiczna.

 

22 marca

To ludzie przedsiębiorczy, mający bystry umysł i duże pokłady energii. Cechuje ich jednak, zmienność ocen, wątpliwość i niepewność życiowa. W kontaktach międzyludzkich wykazują drażliwość i gwałtowność. To dość niespójny zestaw cech, zważywszy, że w gruncie rzeczy są optymistycznie nastawieni do życia. Co ważne, silnie akcentują swoją niezależność.

Kto urodził się dnia 22 marca, ten wierzy w siebie, lubi sport, polowanie i łatwo może się wybić.

Czuje się zawsze młody i jest usposobiony optymistycznie, gdyż lekceważy sobie wszelkie przeszkody życiowe i intrygi wrogów. Nie zastanawiając się wcale nad ważnością jakiegoś zadania, przystępuje od razu do czynu pełen wiary w swe siły i nieraz, naturalnie, skazany jest na niepowodzenie z powodu niedostatecznego przygotowania lub niekompetencji. Zwłaszcza w interesach handlowych taki pośpiech może się zemścić dotkliwie. Jest to człowiek dumny, wojowniczy, bystry, wymowny, drażliwy i…niestety , zbyt gwałtowny. Posiada dobre zdolności organizacyjne, a jego przedsiębiorczy i niezależny umysł stwarza nieustannie nowe projekty. Entuzjazm jego jest zaraźliwy- ludzie wprost szukają towarzystwa jego osoby, gdyż posiada wszelkie pozory oryginalności. W swym sposobie życia jest bardzo niezależny. Zawsze gotów jest bronić swego zdania, okazywać innym swą władzę i popisywać się swą siłą. Potrafi się koncentrować na tym, co go w danym momencie interesuje. Co ciekawe, jego umysł jest zdolny do osiągnięcia doskonałych rezultatów w dziedzinie nauk ścisłych. Ciało ma mocne, suche, kościste, a oczy przenikliwe. Nie jest bynajmniej zwolennikiem życia rodzinnego, buntuje się przeciwko autorytetowi rodziców i pragnie torować sobie nowe drogi w życiu. Chociaż jego myślom brak nieraz prawdziwej oryginalności, mózg jego wykazuje wielką płodność i świetną orientację życiową. Zwłaszcza w zakresie dyplomacji może osiągnąć doskonałe rezultaty, o ile chodzi o szybką decyzję i załatwianie nasuwających się konfliktów. Wykazuje przy tym wielką zmienność - odpowiednio do wymagań chwili, obrotność i zdolność przystosowania się do konieczności życiowych. Kobieta urodzona tego dnia jest żywa, wesoła, ciekawa, samodzielna i ładna. Interesuje się nowościami, choć podlega również napadom gniewu i wybuchom namiętności. W wieku późniejszym może być krytykowana przez inne kobiety. Zazwyczaj wychodzi za mąż dość wcześnie i miewa kilkoro dzieci.

 

 

23 marca

Uchodzą za ludzi mądrych i szlachetnych. Cechuje ich zdrowy rozsądek i umiejętność logicznego myślenia. Radzą sobie nieźle w życiu, jednak wielkich karier nie robią. Nie dziwi to, wziąwszy pod uwagę ich życzliwość, prawość i lojalność. Na szczyty wspinają się najczęściej osoby o twardym charakterze, natomiast urodzeni w tym dniu nie są ani przebojowi ani twardzi. Wytrwałość i odporność psychiczna też nie jest ich mocną stroną! Ponadto są zbyt zachowawczy i impulsywni.

Kto urodził się dnia 23 marca, ten jest dowcipny, rozmowny, pragnie uniknąć sporów i nieporozumień - co jednak nie zawsze mu się udaje.

Jest to człowiek uprzejmy, życzliwie usposobiony do wszystkich. Można polegać na jego prawości i lojalności. Nie jest szorstki ani okrutny, a jego zachowanie jest pokojowe i delikatne. Trzeba dodać, że w swych namiętnościach jest także dość impulsywny i wybuchowy. Bywa powszechnie lubiany, ma życzliwych pomocników i towarzyszy oraz pomocnych przyjaciół. On sam, jednak, lubi odosobnienie i rozmyślania samotne w czterech ścianach. Dąży zawsze do tego, aby we wszystkim kierować się logiką i zdrowym rozsądkiem. Lubi poważne studia i okazuje zdolności w kierunku naukowym. Gdy zostanie uczonym ma spore szanse na to, by posunąć naprzód dział wiedzy w jakim pracuje, posługując się już uprzednio ustalonymi metodami i dążąc po liniach z góry wytyczonych. Do rozwijania nowych kierunków, wyprowadzania nowych wniosków i twórczości samodzielnej jest nieco mniej uzdolniony, dzięki czemu inni mogą go wyprzedzać na tym polu.

Ma pewne skłonności konserwatywne i nie zawsze potrafi dostosować się do zmieniających się nieustannie warunków i okoliczności. Nie można o nim powiedzieć , aby nie był postępowy – owszem, stosuje zawsze najnowsze ulepszenia i metody - ale tylko poruszając się w kierunku uprzednio ustalonym. Do zmian radykalnych nie ma skłonności. Lubi układać projekty, zbierać informacje, tworzyć nowe plany i studiować metody pracy. Praca ciężka i pełna wysiłków łatwo go zniechęca. Najszczęśliwszy bywa, gdy się urodzi przed południem, ewentualnie od wschodu słońca do godziny drugiej po południu. Wówczas może całkowicie opanować swój los, zmieniać wedle życzenia warunki swego życia i wznieść się ponad sferę swego pochodzenia. Osoby urodzone po południu - od godz. 14-ej do północy - już więcej są poddane losowi i muszą się bardziej dostosowywać do warunków zmieniającego się otoczenia. Na życie człowieka urodzonego 23 marca znaczny wpływ wywierają rodzice, współdziałanie z innymi i małżeństwa. Osoby zaś urodzone od północy do wschodu słońca mają dopiero ostatnią część swego życia najpomyślniejszą.

 

24 marca

Zdolni i ciekawi świata. Lubią zgłębiać tajemnice materii. Czasami dochodzą do odkrywczych wniosków. Są energiczni i niezwykle ambitni. To osoby z dużą inicjatywą. Ich słabością jest brak wytrwałości i uleganie zwątpieniu co do skutecznego końca przedsięwzięć. Trudno jest ich ująć w karby, gdyż mają skłonność do samowoli. Pod wpływem krytyki zachowują się nieraz agresywnie.

Kto urodził się dnia 24 marca, ten bywa szorstki, impulsywny, zmysłowy,choć może zdobyć się na czyny niepospolite.

Pragnie być pionierem i zajmować stanowisko wybitne. Ma dużo inicjatywy, ale znacznie mniej wytrwałości w wykonaniu zamierzonych projektów. Woli sam wydawać rozkazy, aniżeli je otrzymywać od innych. Gdy jednak dostanie ścisłe dyspozycje –choć czyni to z pewną niecierpliwością, wypełnia je z wielką energią. Impulsywny, drażliwy, samowolny, agresywny, odznacza się niezwykłą ambicją, a opozycja pobudza go tylko do jeszcze większych wysiłków i gniewu. Jednocześnie, mimo własnego uporu, potrafi równie szybko się czymś zaciekawić, jak również nagle stracić wszelkie zainteresowanie i popaść w całkowitą obojętność. Ma naturę pierwotną- z upodobaniem do życia wiejskiego. Nie można powiedzieć, aby okazywał dużą chęć do nauki, ale posiada za to wiele wrodzonego rozsądku. Często bywa szorstki i bez kultury, ale mimo tego potrafi okazać dobre serce i dużo uczucia. Cechuje go nadmiar sił życiowych, nie ujętych w karby. Najlepszym dla niego zawodem jest taki, w którym podstawę stanowi szybki obrót pieniężny. Urodzeni 24 marca to najczęściej dobrzy sportowcy, wojskowi, architekci i aktorzy, rysownicy, administratorzy, pośrednicy lub handlowcy. Wady urodzonych tego dnia to: nieokrzesanie, szorstkość, nieszczerość. Trudno polegać na takim człowieku. Jest skłonny do marnotrawstwa - więcej wydaje, aniżeli zarabia; Próżny jest jak paw, a w życiu rozprasza zarówno swe siły fizyczne, jak i majątek. A jednak , szczęście często uśmiecha się do niego, a życie przynosi mu w daninie swe szczodre dary. Nie będzie to jednak rezultatem jakiś jego specjalnych zasług, lecz po prostu będzie dziełem szczęśliwego przypadku. Zdrowie człowieka urodzonego w tym dniu jest doskonale, a ciało zdrowe i mocne. Może jednak zawsze sobie zaszkodzić przez przepracowanie, rozterki wewnętrzne i niepokoje. Jeżeli trwają one zbyt długo, wówczas z reguły pojawiają się u niego silne bóle głowy i zaburzenia świadomości. Wszystko to może później stać się przyczyną poważniejszych niedomagań fizycznych. Z tego względu powinien dążyć stanowczo do unikania stanów niepokoju, zmartwień, wątpliwości, samozadręczania , gdyż odbijają się one ujemnie na jego stanie zdrowia i dobrym samopoczuciu.

 

25 marca

Dumni i pracowici. Mają duże zdolności artystyczne, które często właściwie rozwijają. Potrafią wiele spraw przewidzieć i zająć właściwe stanowisko. Są otwarci na wszelkie nowości, chętnie burzą stare schematy i struktury, wprowadzając nowe. Ich dużym atutem jest pracowitość, pilność i dokładność. Stawiają duże wymagania sobie i innym, dlatego są tak mało tolerancyjni i wyrozumiali dla cudzych słabości. Będąc przekonani o swojej wartości bywają uparci co do słuszności własnej sprawy i trudno ich przekonać, że może być inaczej.

Kto urodził się dnia 25 marca, ten jest wspaniałomyślny, władczy i pragnie zajmować stanowisko dominujące.

Silny, pracowity, przewidujący, potrafi zręcznie dostosować się do sytuacji i warunków. Okazuje zdolności artystyczne i przejawia zamiłowanie do wszystkiego co nowe. Ożywia go pożądanie zmian i reform, jakie wszędzie pragnąłby zaprowadzać. Pełen entuzjazmu i uporu bywa impulsywny i łatwo popada w skrajności i chaos. W każdej okazji życiowej dąży do tego, aby stać na czele i panować. Najmniejszej ochoty nie ma być podwładnym i pracować pod kierunkiem innych lub też stosować się do cudzych wskazówek. Tylko wówczas czuje się szczęśliwy, gdy może iść w życiu za swymi własnymi pomysłami, projektami i czynić własną nieprzymuszoną wolę. Trzeba przyznać, że plany swe układa bardzo zręcznie, a dzięki swojej niezwykłej intuicji łatwo potrafi przewidzieć rezultat każdej zamierzonej czynności, jak i przedsięwzięć innych ludzi. Lecz sam nie zawsze potrafi być dobrym wykonawcą, dlatego też nieraz byłoby lepiej, gdyby ograniczył się jedynie do układania projektów, a wykonanie ich powierzał innym ludziom. W niebezpiecznych przygodach jakie go w życiu czekają z pewnością zwycięży wielokrotnie. Zawdzięczać to będzie jednak raczej swej sile charakteru i wytrwałości, aniżeli szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Najprawdopodobniej jego końcowe wysiłki zostaną uwieńczone doskonałymi rezultatami i osiągnie dobrą pozycję życiową, obdarzającą go stałym powodzeniem i pozwalającą mu na prowadzenia życia w komforcie. Na swe wyniesienie zapracuje wysiłkami całego swego życia.

W zakresie współdziałania z innymi - nawet wówczas, gdy natrafi na ludzi odpowiednich i pokrewnych sobie, podkreśla nieustannie wielkie znaczenie własnej osoby, a myśląc o swej wielkości, nie zwraca uwagi na uczucia innych. Ludzie muszą nieustannie mu ustępować o ile nie chcą wywoływać nieporozumień. On sam powinien dążyć do przejawiania większej tolerancji i harmonii w pożyciu z innymi oraz opanowywać własną niedyskrecję i porywczość w słowach.

Share

Komentarze   

 
+1 #1 Counter Strike CSS 2014-07-13 14:59
Podoba mi się tutaj, super stronka. Pozdrawiam
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Ostatnie komentarze

Partnerzy