22 sierpień 2019

Urodzeni w marcu

 10 marca

Uchodzą za osoby mądre i szlachetne. Tak jest też chyba w rzeczywistości, ponieważ działają w sposób przemyślany i godny. To co wykonują, traktują z należytą powagą. Są obowiązkowi i wymagający- zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych. Nie zrobią nic, co mogłoby im przynieść ujmę na ich honorze. W kontaktach międzyludzkich są szczerzy i otwarci. Ich psychika jest niezwykle wrażliwa. Trudno jest im podjąć decyzję - nawet w sprawach małej wagi. Często towarzyszy im zmiana nastrojów. Są jednak lubiani przez otoczenie, w czym pomocna jest zapewne ich zmysłowość.

Kto urodził się dnia 10 marca, ten jest szczery, bezpartyjny oraz ceni sobie wysoko honor i obowiązek.

Mądry, chętnie oddający się poważniejszym studiom, potrafi jednocześnie umiejętnie prowadzić różnorodne interesy. Ma wielką ilość projektów i pomysłów -może jednak przy tym wykazywać pewne niezdecydowanie lub zmienność - o ile chodzi o ich realizację. Chętnie wypełnia swe obowiązki i broni własnego honoru. Z całą pewnością można mu wierzyć i zaufać. Wykazuje skłonności artystyczne. W zachowaniu jest miły i uprzejmy, choć ma w sobie jednak coś dziwacznego. Łatwo może zdobyć popularność i osiągnąć powodzenie towarzyskie. Może być dobrym lektorem, kaznodzieją, prelegentem, jak i literatem. Jest to człowiek ożywiony dobrą wolą, co jednak nie zawsze zostaje dobrze przyjęte, zrozumiane, odebrane i zaakceptowane przez otoczenie. Niezwykle wrażliwy na oddziaływania - zarówno dodatnie, jak i ujemne, przeżywa nieraz rozczarowania z powodu licznych trudnościami, jakie stwarzają mu inni ludzie. Jest to jakby odwrotna strona jego popularności, przy czym trzeba dodać, że przykrości życiowe znosi w milczeniu i nie skarży się. Nie można powiedzieć, aby był zarozumiały - jest bowiem dość ustępliwy. Skromny, dystyngowany, nieraz nawet okazuje zbyt mało samodzielności i chętnie naśladuje innych- np. idzie drogami utorowanymi przez poprzedników. Wady urodzonych tego dnia? zmysłowość, tendencja do wygód i użycia. Nieraz pod naciskiem przykrości życiowych, czują silną potrzebę wyzwolenia i wzniesienia się ponad przyziemność i sprawy doczesne, przez co mogą stać się głęboko religijni. Mogą też popaść w rezygnację i obojętność. Trudno przychodzi innym ludziom zrozumieć ich dość skomplikowaną naturę, ale trzeba dodać, że również trudno przychodzi im samym zrozumieć siebie. Otoczenie nieraz zadaje sobie pytanie, widząc ich spokój i milczące zamknięcie się w sobie:” czy to jest obojętność i tępota, czy też objaw głębokiej mądrości?”

Urodzeni 10 marca niechaj się strzeżą zmysłowości, jak i zamiłowania, jakie się w nich łatwo może rozbudzić w stronę środków podniecających czy też odurzających! W sprawach finansowych nie okazują dostatecznej ostrożności, gdyż są wielkimi zwolennikami konsumpcyjnego życia. Niedostateczne również troszczą się o swoje zdrowie i łatwo mogą im grozić rozstroje nerwowe.

 

11 marca

Wielcy w działaniu, o wiele „mniejsi” w uczuciach. Wybitne indywidualności o przenikliwym umyśle. Mają dużo fantazji. Rozsadza ich energia i ambicja. Na drodze do celu pokonują wszelkie przeszkody. Nie cofają się przed niczym. Obce są im sentymenty i słabostki. Silny charakter pcha ich do działania. W kontaktach międzyludzkich są skryci i nie uzewnętrzniają swoich odczuć. Upór i zawziętość są ich nieodłącznymi towarzyszami.

Kto urodził się dnia 11 marca, ten bywa dumny, wojowniczy, działa bystro i zręcznie.

Jego charakter jest silny i wyniosły, a usposobienie władcze i bynajmniej niepokojowe. Jest to indywidualność wybitna, działająca szybko i zręcznie. Umysł jego jest przenikliwy i ostry, a zdolności wykonawcze bardzo duże. Zdecydowany w stopniu najwyższym, skierowawszy swe siły do jednego wyłącznie celu, może osiągnąć doskonale rezultaty. A jednak , mimo wszystko, w swym życiu osobistym nie zawsze udaje mu się osiągnąć szczęście. Nieustannie układa najbardziej wyniosłe i fantastyczne projekty - w czym jest mu pomocą jego bujna wyobraźnia. Rzadko zdarza się, by człowiek urodzony tego dnia, nie miałby jakiś swoich słodkich tajemnic lub nie był zaplątany w tajemnicze przeżycia. Potrafi on niezwykle zręcznie przenikać sekrety innych, a swą życiową działalność także lubi otaczać rąbkiem tajemnicy, pozostając w ukryciu i nie wysuwając się zbytnio na plan pierwszy. Jest on niezwykle zawzięty i uparty, dlatego też może działać w sposób udręczający jednostki o mniejszym temperamencie i łagodniejszym charakterze. Chociaż nie można o nim powiedzieć, aby był zarozumiały, trudno jednakże go zadowolić. Jeszcze trudniej jest przeniknąć jego właściwe zamiary i dojść do sedna sprawy czego w istocie chce i o co mu chodzi. Mimo najrozmaitszych przeciwności potrafi torować sobie drogę poprzez wszelkie trudności, a instynkt nieomylny zawiedzie go do celu. Życie jego wypełniają niezwykle wydarzenia i przeżycia. Zręczny, dostosowujący się, sympatyczny, lubi zmiany i wszystko co ekscytujące, ciekawe i intrygujące! Kobieta urodzona 11 marca posiada dużo wdzięku, a jej życie psychiczne jest wysubtelnione- mimo tego, nie zawsze czuje się szczęśliwa. A czego urodzony 11 marca strzec się powinien? Jego natura jest nierzadko podwójna, o sprzecznych tendencjach, a uczucia mogą się znajdować w konflikcie z umysłem. Aktywny, często niezadowolony , okazuje skłonność do kłótni i sporów, oraz ma skłonność do niebezpieczeństwa pozostania zranionym fizycznie- zwłaszcza w godzinach nocnych. Podwójność w jego życiu może się jeszcze tak zaznaczyć, że będzie adoptowany lub też wychowywany nie przez własnych rodziców - ewentualnie posiadać dwa ogniska rodzinne lub w wieku późniejszym dwa mieszkania, albo też wykonywać dwa zawody jednocześnie.

 

12 marca

Mają bardzo zróżnicowaną naturę. Z jednej strony rozwinięte życie wewnętrzne i romantyzm, z drugiej zaś niekwestionowane cechy przywódcze. Dobroć przeplata się u nich z uporem. To ludzie pasywni. Cieszą się powodzeniem u płci odmiennej. Współżycie z nimi nie jest trudne, nie trąci też nudą ani monotonią.

Kto urodził się dnia 12 marca, ten podlega silnym wzruszeniom, jest epikurejczykiem, choć umie przy tym rządzić innymi.

Jego sfera zainteresowań i sympatii jest bardzo szeroka. Patriotycznie usposobiony przejmuje się ideałami społecznymi. Okazuje też dużo przywiązania do najbliższej rodziny - zwłaszcza do matki. Chociaż nie jest władczy, z łatwością umie wywierać wpływ na ludzi i rządzić nimi. Czyni to jednak bez surowości. Przy całej swej stanowczości i zdecydowaniu jest uprzejmy, a nieraz nawet żartobliwy. Podobnie jak sam podlega silnym wzruszeniom, potrafi sam również wywoływać wzruszenie u innych. Jest to sympatyczny towarzysz, wesoły, rozmowny, ożywiony dobrymi chęciami. Pragnąłby wszystkich dokoła uczynić szczęśliwymi, a ponieważ nie zawsze wie jak to zrobić należy - mimo swoich wzniosłych celów i zapału, prowadzi często bierne życie. Gdy zaś wreszcie rozpocznie wcielać swe ideały w praktyce, okaże się, że wynikło z tego całkiem coś innego, aniżeli początkowo było zamierzone. Wówczas, rozczarowany i pozbawiony iluzji może popaść w pasywność lub zniechęcenie. Trzeba dodać, że jest to człowiek spokojny i wytrwały, ale więcej w myślach aniżeli w czynach, aczkolwiek w niektórych wypadkach może okazywać zadziwiającą wytrwałość. Nie chce liczyć się z żadnymi wydarzeniami i faktami, odrzuca wszelkie perswazje i z uporem trzyma się raz obranej drogi, którą inni - bardziej jasno orientujący się w sytuacji - całkowicie potępiają. I oto, nieraz zdarzy się, wbrew przypuszczeniom zdrowego rozsądku, że sprawa jego w końcu zatriumfuje i osiągnie całkowite zwycięstwo. Ma zamiłowanie do wszystkiego co poetyczne i romantyczne, a mimo to, swój epikureizm i zmysłowość potrafi też ukierunkować w stronę miłości platonicznej. Nie jest to zły człowiek, chociaż przywiązany do użycia i zbytku. A co mu grozi? Otóż, wpływ kobiet jest silny w jego życiu i nie zawsze przynosi mu to szczęście. Kobiety bowiem kierują jego losem i mogą go zrujnować. Czy mężczyznę czy to kobietę urodzoną 12 marca, należy przestrzegać przed słabością charakteru i jej smutnymi skutkami.

 

 13 marca

Potrafią przeanalizować każdy problem i wyciągnąć właściwe wnioski. Krytycznie oceniają samych siebie i innych. Odznaczają się dużą intuicją, która dodatkowo ułatwia im właściwą ocenę sytuacji. Cechuje ich szlachetność i ustępliwość. Łatwo jest ich udobruchać. Często są niezwykle roztargnieni.

Kto urodził się dnia 13 marca, ten jest dość krytycznie usposobiony. Nie podlega przesądom, a mimo to nie widzi błędów swych bliskich.

Decyduje się powoli, lecz potem wytrwale realizuje swe postanowienia. Usposobienie jego jest bardzo ustępliwe, ale raz rozgniewany trudno się uspakaja. Nigdy jednak nie jest mściwy i nie okazuje nienawiści - prędzej szlachetność i prawość. Na ogół dość harmonijny, o dużych zdolnościach analitycznych i krytycznych. Może być czasami niespokojny, nerwowy, nieuważny.

W pracy zawodowej jest gorliwy. Morze i woda wywierają na niego wpływ przyciągający - w ogóle lubi wodę, sporty wodne i spacery nad wodą. W związku z wodą, płynami, żeglugą lub narkotykami, ewentualnie muzyką może osiągnąć powodzenie. Urodzeni 13 marca wykazują właściwości podwójne. Jedna strona tego charakteru - to silna indywidualność o określonym celu w życiu, posiadająca wysokie ideały i obdarzona dużą intuicją, pozwalającą nieraz na trafne przewidywanie wydarzeń, jakie mają nastąpić. Druga strona mówi o tym, że urodzony w ten dzień człowiek może okazywać słabość, która przejawia się w życiu nieostrożnym, w uganianiu się za rozrywkami, hazardem i emocjami. Jak wychować dziecko urodzone 13 marca? Należy je odzwyczajać od marnotrawstwa. Najlepiej dawać mu nieco pieniędzy i żądać potem ścisłego rachunku z ich użycia. Dziecko zacznie sobie wówczas zdawać sprawę z wartości środków materialnych. Lubi przygody życiowe i nie widzi często błędów osób z którymi łączą go uczucia i sympatie. Zazwyczaj posiada wpływowych i potężnych przyjaciół, którzy darzą go swym poparciem. Majątek, jednak, zawdzięczać będzie samemu sobie. Przeważnie ma dość liczną rodzinę, dzieci zazwyczaj kilkoro, a często zawiera dwa małżeństwa. Jest tak wrażliwy, że nieraz nie potrafi odróżnić własnych uczuć od cudzych, jakie mu się narzucają i potrafią całkowicie opanować jego osobowość. Jego indyferencja może być z jednej strony spokojem umysłu przekonanego o niewzruszonej pewności realizowania się jego zamierzeń, a z drugiej strony może być tylko zwykłą biernością i nieostrożnością lub brakiem szerszych zainteresowań. Człowiek ten może okazywać słabość, która przejawia się w życiu nieostrożnym, w uganianiu się za rozrywkami, hazardem, emocjami, wzruszeniami lub też w obojętność jaka powstaje z powodu braku szerszych zainteresowań i przejawia się w próżności lub samouwielbienie.

 

14 marca

Często udaje im się osiągnąć zaplanowane cele. Niejednokrotnie mają wybitne zdolności, których są świadomi. Ich ambicje nigdy nie są zaspokojone. W działaniu nie brakuje im odwagi i zdecydowania. Są zbyt egoistyczni aby współżycie z nimi było sielanką. W stosunku do innych są podejrzliwi, a w sytuacjach konfliktowych bywają wybuchowi.

Kto urodził się dnia 14 marca jest przyjazny, chętny do pomocy, oraz okazuje zdolności strategiczne.

Tego dnia rodzą się nieraz ludzie bardzo odważni, bohaterscy, potrafiący rządzić innymi i poddawać ich swej woli. Taki człowiek jest nieraz zamknięty w sobie, dąży za swymi własnymi celami i uporczywie realizuje jakieś specjalne projekty i zamierzenia. Na ogól jest usposobiony patriotycznie, bywa dość dobroduszny, chociaż podlega nagłym wybuchom i napadom gniewu. Wtedy też staje się nieubłagany i nie daje sobie niczego wyperswadować. Swe zdolności strategiczne i taktyczne, które mogą mu zapewnić powodzenie w karierze wojskowej, wykorzystuje zręcznie w życiu codziennym, przeprowadzając z wielką subtelnością i skrytością swe plany. Ponieważ ma dużą intuicję i szybko orientuje się- zarówno w sytuacji politycznej, jak i towarzyskiej, wiele rzeczy mu się najnormalniej w świecie udaje. Jest namiętnym kolekcjonerem najrozmaitszych drobiazgów i zwraca wielką uwagę na szczegóły - dzięki czemu może się rozpraszać zatracając ogólne pojęcie o całości danej sprawy. Przyjacielski, towarzyski, potrafi być oziębły i egoistyczny, pilnie strzegący swych własnych interesów i umiejętnie zwalczający prawdziwych lub urojonych wrogów. Celuje zwłaszcza w zakresie subtelnych insynuacji. Na ogół jest bardzo podejrzliwy. Ma duże zdolności i to w wielu kierunkach. Jego zmysły są bardzo wyostrzone. Widok nieba zasianego gwiazdami robi na nim głębokie wrażenie. Czego powinien się wystrzegać? Tego, by nie oddawał się próżnym marzeniom wówczas, gdy wszyscy zajęci są pracą i nie pozwalał sobie biernie unosić się falom życia, gdy inni czynią wielkie wysiłki i gwałtownie pracują wiosłami. Inaczej bowiem, może pożałować swej bierności i marzeń bezowocnych. Niechaj nie zapomina o starej sentencji mistycznej, która głosi, że rozerwać girlandę kwiatów jest nieraz trudniej, aniżeli skruszyć najtęższe żelazne łańcuchy. Kwiaty oznaczają w tym wypadku więzy zmysłów i uczuć.

Share

Komentarze   

 
+1 #1 Counter Strike CSS 2014-07-13 14:59
Podoba mi się tutaj, super stronka. Pozdrawiam
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Ostatnie komentarze

Partnerzy