22 sierpień 2019

Urodzeni w marcu

5 marca

Duża energia życiowa, zdecydowanie w działaniu i ogromne ambicje sprawiają, że są sprawnymi kowalami własnego losu. Odznaczają się ponadto wnikliwym umysłem i przenikliwością. Nie brakuje im również silnej ręki. Współżycie z nimi nie jest jednak łatwe! Są szorstcy i pełni sarkazmu. Również protekcjonalność, której hołdują, nie przysparza im przyjaciół.

Kto urodził się dnia 5 marca, ten jest ambitny, przenikliwy, zdecydowany, choć nie zawsze bywa zrozumiały dla swego otoczenia.

Umysł takiego człowieka jest niezwykle ostry, ambitny, wnikliwy, a on sam obdarzony jest zdecydowaniem i umiejętnością kierowania swych sił ku określonemu celowi. Nie wahając się, dąży za tym co widzi i czego pragnie. Czuje, jakby jego droga życiowa była już wcześniej wyznaczona i szybko nią podąża. Mądry, energiczny, okazuje zainteresowanie medycyną i chirurgią. Zazwyczaj odbywa dalekie podróże - nieraz do krajów mniej znanych czy egzotycznych. Jego niezwykle wrażliwa natura reaguje natychmiast na każdy bodziec zewnętrzny, umysłowy, czy też uczuciowy lub towarzyski, a wszelkie narkotyki wywierają nań niezwykle silne działanie. To też wskazana jest przez niego duża ostrożność w stosowaniu jakichkolwiek używek-zwłaszcza narkotyków, gdyż raz przyzwyczaiwszy swój organizm do czegoś, potem z wielkim trudem daje się odzwyczaić. W stosunku do innych ludzi jest tolerancyjny i protekcjonalny, a jego chęć pomagania bywa nieraz umiejętnie wykorzystywana na jego szkodę. Nieraz może się zdarzyć, że nie jest zrozumiany przez swoje otoczenie, a wtedy odsuwa się od towarzystwa ludzi i szuka samotności. Jego styl literacki trudno poddaje się określeniu, gdyż jest tak plastyczny, że zmienia się całkowicie w zależności od nastroju w jakim znajduje się autor. W wypadku przemawiania publicznego, styl swej mowy dostosowuje do audytorium. A czego, w takim razie, strzec się powinien? Nierzadko pośród otoczenia składającego się z ludzi banalnych i przeciętnych, ogarnia go głęboka tęsknota wewnętrzna za czymś wyższym, lepszym i bardziej idealnym. Odczuwa wówczas żywe niezadowolenie i pod jego wpływem może popełniać niezręczności towarzyskie- tzw. gafy, lub poważnie narazić się innym ludziom. Więcej uwagi zwraca na treść, aniżeli na formę. Ale to lekceważenie form towarzyskich i przypisywanie wyłącznego znaczenia jedynie uczuciom, może doprowadzić go do dużych dysonansów życiowych i wszelkich nieporozumień.

 

6 marca

To ludzie bardzo pracowici i wytrwale dążący do celu. Każde ich działanie jest uprzednio dokładnie przemyślane. Nieraz trwa to zbyt długo, przez co napotykane okazje ich mijają. Owa bierność jest hamulcem w osiąganiu przez nich większych sukcesów. Ich nadmierna wrażliwość stawia ich na przegranej pozycji wszędzie tam, gdzie trzeba przepychać się łokciami. Na co dzień są to osoby bardzo uczuciowe, wierne w małżeństwie i przyjaźni. Nie tolerują w tym względzie wiarołomstwa.

Kto urodził się dnia 6 marca, ten dzięki swej ostrożności i pilności może osiągnąć spore powodzenie w interesach.

Jest to człowiek cierpliwy i podejrzliwy, dlatego też dość rzadko spotykają go niepowodzenia w przedsięwzięciach. Czego nie może zdobyć swą pracą i energią, osiąga dzięki cierpliwości. Okazuje przywiązanie do rodziny i swego domowego ogniska o które się troszczy- wręcz w sposób wyjątkowy. W stosunku do rodziny potrafi być szlachetny i czuły, a w obronie swych krewnych wykazuje dużą gorliwość i zaciętość. Natura jego bowiem, wykazuje skłonności do silnych uczuć, przywiązania i poświęcenia się dla osób kochanych. Trzeba dodać, że jego usposobienie jest dość niespokojne i zmienne, a on sam nieraz staje się zbyt zamknięty w sobie lub niedostatecznie ufny we własne siły i możliwości. Urodzeni 6 marca wykazują się dwiema skrajnościami: albo taki człowiek jest spokojny, dość bierny, pozbawiony większych ambicji życiowych, albo też dąży do spełnienia wielkich rzeczy i zajęcia stanowiska wysokiego i wybitnego. Grozi mu jednak przy tym, że albo tego stanowiska nie będzie mógł osiągnąć, albo też - zdobywszy je wreszcie, nie będzie mógł go zatrzymać na stałe. Może też osiągnąć dobrą pozycję życiową, dzięki połączeniu się we współpracy z innymi. „Nierozwinięty typ” osobowościowy to człowiek, który dąży do rozszerzenia granic swej świadomości i poznania nowych, niecodziennych stanów psychicznych. Wskutek tego może podpaść we władzę narkotyków- na działanie których jego organizm jest wyjątkowo wrażliwy. Z wiekiem każdy człowiek urodzony w tym dniu staje się coraz bardziej współczujący i wrażliwy na cierpienia innych ludzi. Grozi mu wówczas opanowanie przez silniejsze indywidualności. Wadą bowiem ludzi urodzonych 6 marca jest zbytnia wrażliwość, a warunki zewnętrzne i otoczenie mogą wówczas wywierać na nich znaczący wpływ. Zamiast dążyć do tego, aby je formować i przekształcać wedle własnej woli, łatwo ustępują i poddają się biernie temu, co uważają za konieczność życiową. Co im zagraża? Mimo, że ich charakter jest dość łagodny i dobroduszny, mogą zostać zamieszani w spory lub kłótnie.

 

7 marca

To osoby bardzo pożądane w każdej społeczności. Urodzeni przywódcy i działacze. Żyją ideami i potrafią wiele dla nich poświęcić. Lubią ruch, który mobilizuje ich do działań. Mają intuicję, która pomaga im w realizacji celu oraz chroni przed poważniejszymi błędami. Nigdy nie działają zbyt pochopnie, są cierpliwi i wyczekują najodpowiedniejszego momentu do działania. Kiedy to nastąpi, wówczas wytrwale prowadzą swoje dzieło do końca. W kontaktach z otoczeniem są serdeczni i pogodni. Często uciekają w marzenia. W chwilach niepowodzenia miewają skłonności do depresji.

Kto urodził się dnia 7 marca, ten okazuje zdolności pedagogiczne i pragnie wpłynąć dodatnio na swe otoczenie.

Człowiek ten jest pionierem, przygotowującym drogę dla ważnych wydarzeń. Doskonale orientuje się w prądach nurtujących społeczeństwo i potrafi naprzód obliczać oraz przewidywać wydarzenia które dopiero nastąpią. Jego instynkty społeczne i humanitarne przejawiają się wyraźnie w życiu na każdym niemal kroku. Okazuje dość duże zdolności pedagogiczne, które wychodzą na jaw nie tylko w nauczaniu młodzieży, ale również w życiu codziennym i politycznym. Współdziałanie z innymi przynosi mu duże korzyści. To samo można powiedzieć o jego przyszłym małżeństwie, chociaż o ile chodzi o przygody miłosne, są one dla niego raczej źródłem rozczarowań i przykrości. Uprzejmy, gościnny , chętnie dzieli się z innymi tym co posiada. Jest to doskonały towarzysz i kompan. Martwi się, gdy inni się martwią i raduje się wtedy, gdy jego otoczenie się weseli. Potrafi się dostosować do każdej niemalże sytuacji, podlegając różnorodnym zmianom psychicznym. Kobieta urodzona w tym dniu jest cierpliwa, miłosierna i uprzejma. Jej gościnność jest bardzo serdeczna, a jako pani domu wykazuje spore umiejętności w trosce o najdrobniejsze szczegóły domowego życia. Może być doskonalą pielęgniarką, jak i prowadzić większe przedsiębiorstwo zatrudniające znaczniejszą ilość ludzi - jak hotele lub pensjonaty. Czego się strzec powinien urodzony 7 marca?

W środkowym okresie swego życia powinien zachować ostrożność, unikając wszelkich hazardów, zarówno osobistych, jak i handlowych. Wszystko w jego życiu zależy od rozwagi i ostrożności, w przeciwnym razie może mu grozić nieoczekiwane załamanie się. Dlatego też lepiej, aby trzymał się utartej i szerokiej drogi zwykłego życia, a unikał projektów niezwykłych, fantastycznych oraz wszelkiej ekscentryczności własnych poczynań. Jest to człowiek religijny i szlachetny. Lubi zmieniać swe zajęcia, a nierzadko wykonuje dwa zawody jednocześnie. Przez wzgląd na dużą wrażliwość dokuczają mu okresy wielkiego niepokoju nerwowego lub też depresji psychicznej.

 


8 marca

Lubią i potrafią narzucać swoją wolę innym. Najlepiej czują się tam, gdzie mogą wykazać się swoimi umiejętnościami przywódczymi lub talentami organizacyjnymi. Stanowiska i zaszczyty cenią wyżej niż dobra materialne. Są uparci i zazdrośni! Wiele rzeczy lubią robić na pokaz- tylko po to, by zaimponować otoczeniu. Lubią troszczyć się o innych. W swoich planach są cierpliwi i wytrwali, dzięki czemu najczęściej udaje im się doprowadzić wszystko do końca. Mają duże poczucie i wyczucie piękna.

Kto urodził się dnia 8 marca, ten lubi sporty, jest muzykalny i łatwo się wzrusza.

Jest dość uparty i za swymi celami, jakie sobie nakreślił w życiu idzie bez wahania, nie licząc się ze skutkami. Posiada zdolności organizacyjne -nie tylko potrafi organizować tłumy lub wojsko, ale również umie nimi rządzić. Lubi przygody i przejawia zamiłowanie do wszelkich sportów na powietrzu, przez co mogą mu grozić pewne go rodzaju niebezpieczeństwa – zwłaszcza jeśli uprawia sporty ekstremalne lub jeździectwo konne. Ma zdolności naśladowcze, okazuje zainteresowania artystyczne i lubi samotne rozmyślania. Urodzonych tego dnia można podzielić na dwa typy.

Typ „niższy”- to znaczy człowiek „nierozwinięty” - to istota dość słaba, opanowana przez uczucia i namiętności, a nierzadko również przez nałogi. Wykazuje bowiem niezwykłą wrażliwość na narkotyki i gdy raz podpadnie pod ich działanie, to z wielkim trudem może zostać uleczony. Taki człowiek nie rozwija w sobie wyższych zdolności i nie wykazuje specjalnych wartości. „Wyższy” typ natomiast jest bardzo altruistyczny, obdarzony różnymi talentami i może osiągnąć wysoki stopień rozwoju. Jest to natura miłości, dążąca do połączenia się z drugą dusza. A czego się strzec powinien? Grożą mu niebezpieczeństwa spowodowane rywalizacją o względy kobiet. Dążenie zaś do celu, które jest obce zarówno jego naturze, jak i nie odpowiada jego zdolnościom może go doprowadzić do życiowego załamania. Jak wychować dziecko urodzone 8 marca? Może ono okazywać brak inicjatywy, ustępując zbyt łatwo i dając się krzywdzić bez skargi swym rówieśnikom. Wychowawcy winni na to zwrócić uwagę – w przeciwnym razie takie dziecko w późniejszym życiu może okazywać brak zdecydowania i wytrwałości w walce o „swoje”. Należy używać wszelkich możliwych środków, aby rozbudzić w nim wiarę w siebie, swoje zdolności, pewność siebie i niepoddawanie się przeciwnościom. Potrzebuje ono sympatycznego otoczenia, które by mogło ocenić jego subtelność i dobroduszność. Należy je przyzwyczajać do myślenia o przyszłości i do orientowania się w wydarzeniach życia praktycznego, czyli np. do liczenia się z każdym groszem czy wyrabianiu w sobie poczucia systematyczności.

 

9 marca

To radośni pragmatycy. Posiadają duże zdolności praktyczne i przejawiają entuzjazm w działaniu. To osoby o dużej fantazji. Ich krytyczny umysł ułatwia im ocenę sytuacji. Są niezwykle uczuciowi i lojalni względem partnerów. Można na nich polegać, ale trzeba trzymać rękę na pulsie, gdyż są zbyt wspaniałomyślni i szczodrzy. Również marnotrawstwo nie jest im obce. Nie lubią jednak, aby zwracać im z tego powodu uwagę.

Kto urodził się dnia 9 marca, ten bywa marzycielski, a przy tym namiętny. Lubi przyrodę i zwierzęta.

Jest bardzo bystry i badawczy, obdarzony krytycznym intelektem, przez co może z łatwością osiągnąć dobre stanowisko, czy to w służbie państwowej, czy też w wojskowości. Okazuje doskonale zdolności praktyczne - zwłaszcza w kierunku pracy społecznej, i ma dużo wrodzonego entuzjazmu, dzięki czemu może osiągnąć dobre rezultaty jako przywódca polityczny lub agitator.

W sprawach finansowych nie jest zbyt ostrożny i nieraz popełnia pod tym względem poważne błędy. Nie można powiedzieć o nim, aby był to człowiek niegodny zaufania, jednak jego wspaniałomyślność i szczodrość idą nieraz za daleko. Duszą jego miotają silne namiętności. Łatwo unosi się gniewem. Czego zatem strzec się powinien urodzony 9 marca? Aby jego kłótliwa natura nie była powodem antagonizmu, jakie może względem niego budzić się w otoczeniu - co nieraz doprowadza go do wstrząśnień życiowych. Brak wewnętrznej harmonii może w ten sposób zemścić się na jego życiu. Co mu grozić może? Przede wszystkim, bolesne rozczarowania i przejścia uczuciowe. Poza tym, jest narażony na niebezpieczeństwo od broni siecznej - wobec czego nie powinien się na nie narażać. Kobieta urodzona tego dnia jest przywiązania do swego domowego ogniska i lubi upiększać własne mieszkanie. Posiada dużą wrażliwość artystyczną, poczucie kolorytu i słuch muzyczny. Interesuje się poezją i wszystkim co romantyczne. Jej ruchy są pełne wdzięku - co zwłaszcza przejawia się w tańcu. Jest to osoba miłosierna, chętnie pomagająca jednostkom cierpiącym i opiekująca się upadłymi. Zazwyczaj ma kilkoro dzieci, choć nieraz zawiera dwa małżeństwa lub wchodzi w dłuższe związki. W życiu praktycznym może osiągnąć doskonałe rezultaty w miejscach pracy związanych z sanatoriami, zakładami izolującymi od towarzystwa ludzkiego- jak szpitale, klasztory itp., a także w związku ze sztuką, fotografią, perfumami, artykułami aptecznymi i wszystkim, co związane z wodą i płynami. Oczy jej mają wyraz marzycielski, a włosy są miękkie i bujne. W młodości może podlegać jakimś cierpieniom, lecz później zdrowie jej się poprawia i gotowa jest robić karierę. Trzeba dodać, że z wiekiem staje się bardziej korpulentna. Małżeństwo człowieka urodzonego 9 marca jest zazwyczaj pomyślne i przynosi szczęście.

Share

Komentarze   

 
+1 #1 Counter Strike CSS 2014-07-13 14:59
Podoba mi się tutaj, super stronka. Pozdrawiam
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Ostatnie komentarze

Partnerzy