15 grudzień 2019

Urodzeni w marcu

Osobami urodzonymi w marcu mogą być zodiakalne ryby i barany.  (Fot. Piotr Gryczke / PW)

 

Sprawdź jaką jesteś osobowością lub jakimi ludźmi są osoby którymi się otaczasz, których znasz albo z którymi wchodzisz w bliższe relacje. Czasem dzień urodzenia może o nas powiedzieć dużo więcej, niż mogłoby nam się wydawać. Przekonajcie się sami :)

 

1 marca

Niezwykle sympatyczni. Mają szerokie zainteresowania oraz różnorodne uzdolnienia artystyczne. Wytrwała praca w konkretnej dziedzinie sztuki może doprowadzić ich do znacznych sukcesów. Ponieważ cechuje ich intuicja, mogliby odegrać istotną rolę w poszukiwaniach twórczych. Mają wrażliwą naturę. Na co dzień prezentują duże poczucie humoru. Mimo to, często ogarnia ich niepokój wewnętrzny. Pomimo intuicji potrafią też wpędzić się w problemy i kłopoty. Opanowanie też nie jest ich specjalnością, za to w uczuciach pozostają wierni.

Kto urodził się dnia 1 marca, ten dąży do wolności i nie lubi ograniczeń.

Jest to człowiek uczuciowy, impulsywny, odważny. W swych poczynaniach jest dość przedsiębiorczy, choć nieraz bywa nieostrożny, narażając się na niebezpieczeństwo. Umysł ma bardzo wrażliwy i intuicyjnie odczuwa stany radości lub smutku innych osób. Ożywia go pragnienie pomagania cierpiącym. Nie znosi ograniczeń, a gdy jest na nie narażony, staje się wówczas bardzo niespokojny. Okazuje zdolności artystyczne, a zakres jego zainteresowań umysłowych jest dość szeroki. Odczuwa przyciąganie do wszystkiego co niezwykłe i romantyczne. Chętnie mieszka nad wodą i odbywa dalsze podróże, rozkoszując się pięknymi widokami. Piękno we wszelkiej postaci działa na jego duszę bardzo silnie. Wielce ceni sobie samotność i chwile cichej kontemplacji, zwłaszcza w wypadkach, gdy jest nierozumiany i niedoceniany przez otoczenie - co zdarza się dość często. Wierny z niego przyjaciel, poświęcający się dla osób kochanych. Posiada żywe poczucie humoru i pewne zdolności satyryczne, dzięki czemu może dotknąć uczucia bliskich osób - bez najmniejszej woli ze swej strony, bo nie pragnie szkodzić i dokuczać innym. Kobieta urodzona 1 marca jest uległa i uczuciowa oraz potrafi okazać dużo oddania i poświęcenia dla osób kochanych. Lubi komfort, rozrywki, wygodę i przyjemności, ale nierzadko też, nie okazuje szerszych zainteresowań umysłowych przy całej swej dobroduszności i uczynności. Wady urodzonych tego dnia, to stany podrażnienia i dość cierpkie nastroje. Co ciekawe, taki człowiek dla rozrywek i przyjemności może zaniedbywać swe obowiązki życiowe. Powinien też dążyć do tego, aby być zawsze opanowany. Gdy bowiem utraci spokój i podda się odruchom namiętności, może narazić się na niebezpieczeństwa i zostać opanowany przez wolę jednostek silniejszych psychicznie.

 

2 marca

Mają zbyt bogate życie wewnętrzne, by szczegółowo wnikać w sprawy dnia codziennego. To ludzie, którzy są niewątpliwie inteligentni. W swoim postępowaniu kierują się poczuciem sprawiedliwości. W przyjaźni i przymierzach są lojalni. Dużą wagę przykładają do uczucia i przy wyborze konkretnej działalności najczęściej kierują się tym kryterium. Na co dzień są pogodni, weseli i niefrasobliwi, ale zbyt łatwo dają wiarę innym- co nieraz graniczy z naiwnością. Wobec krytyki ich osoby pozostają w uporze i robią niejednokrotnie na przekór.

Kto urodził się dnia 2 marca, ten jest pokojowy, miłosierny oraz okazuje zamiłowania kolekcjonerskie.

Jego życie duchowe możne osiągnąć wysoki rozwój. Przejawia wówczas miłosierdzie, sprawiedliwość, jak również delikatność, pokojowość i współczucie dla cierpień innych ludzi. Lojalny w stosunku do swych przyjaciół, na ogół popiera ich -czy w dobrym czy w złym. Ponieważ nie widzi błędów w postępowaniu osób, które kocha i zbytnio wierzy ich słowom lub obietnicom, stanowi to nawet do pewnego stopnia ujemną cechę jego charakteru. Interesuje go nie tylko strona zewnętrzna życia, ale również i treść wewnętrzna oraz przeżycia duchowe. Pragnie przeniknąć zjawiska życiowe i odkryć ich treść istotną, doszukując się działania sił psychicznych i przyczyn zasadniczych. Trzeba dodać, że przy tym wszystkim, wykazuje doskonałe zdolności do interesów oraz zamiłowania kolekcjonerskie. Jego zwykła giętkość psychiczna i umiejętność dostosowywania się do warunków, pozwalają mu na zrozumienie i odczucie wewnętrzne wszelkich przejawów życia. Należy jednak zastrzec, że wszystkie powyższe określenia odnoszą się do typów „wyższych”, czyli bardziej rozwiniętych jednostek. Typ „nierozwinięty” zaś jest również wrażliwy i przejmujący się wszystkim co dzieje się dookoła, ale nie interesuje się sprawami ogólnoludzkimi i nie wykazuje szerszych zainteresowań - raczej prowadzi życie dość bierne, dając się unosić namiętnościom i okazując w życiu chwiejność i niezdecydowanie. Taki człowiek „pierwotny” przejawia czasami niezwykły upór, niedostępny żadnym argumentom logicznym, i nie da sobie wówczas niczego wytłumaczyć. Im więcej się go przekonuje, tym większą nieustępliwość okazuje. Trzeba dodać, że w sprawach umysłowych nie wykazuje wówczas zbytniej konsekwencji. Gdy przyswoi sobie wreszcie jakiś pogląd, który uprzednio zwalczał zaciekle, to od razu poczyna twierdzić, że zawsze w to właśnie wierzył jak najgłębiej. Co mu grozi? Ma wielkie aspiracje życiowe i przeważnie udaje mu się osiągnąć jakieś lepsze stanowisko. Gdy jednak już wzniesie się wysoko, może się okazać, że właśnie wówczas zagrozi mu niebezpieczeństwo katastrofy, a w jego życiu nagle mogą zacząć występować zamieszki i przykrości.

 

 

3 marca

Najlepiej czują się w pracy naukowej. Mają do tego znaczne uzdolnienia. Są cierpliwi i wytrwali. Swoje zdanie traktują niezwykle poważnie. Pracowitość przynosi im efekty i satysfakcję. Brak jest im jednak praktycyzmu, bywają nerwowi i roztargnieni. Nie liczą się też z pieniędzmi. Potrzebni im są tacy partnerzy życiowi, którzy sami pozostając na drugim planie tworzyliby im warunki godziwej egzystencji.

Kto urodził się dnia 3 marca jest człowiekiem poważnym, pracowitym oraz interesującym się studiami naukowymi.

Natura takiego człowieka jest podwójna i nieraz bardzo kontrastowa: z jednej strony jest bowiem uczuciowym i sympatycznym człowiekiem, z drugiej zaś- potrafi być oziębłym i wymagającym egoistą. Z wielką cierpliwością i wytrwałością pracuje nad czymś, co go interesuje - a z drugiej strony, lekceważy sobie pracę, która wydaje mu się nie dość zachęcająca. Zazwyczaj jest to człowiek szlachetny, wierny, prostolinijny, zasługujący na zaufanie i mogący zajmować stanowiska odpowiedzialne. Chętnie wstawia się za innymi, przyjmując na siebie rolę pośrednika i mediatora. Zasługuje również na wspomnienie jego smak artystyczny, poczucie harmonii oraz dobre zdolności do interesów. Specjalnie jednak uzdolniony jest do wszelkiej pracy jaka wymaga dużej zręczności mechanicznej i starannego opracowywania szczegółów. Dzięki swym specjalnym zdolnościom wrodzonym potrafi odkryć prawdę pod najbardziej różnorodnym przykryciem. To też dzięki swej intuicji może zostać zdolnym detektywem lub sędzią śledczym. Przy tym wszystkim jego natura jest mocno uczuciowa, a miłość i silne namiętności wypełniają jego życie. Dokonując wyborów częściej kieruje się uczuciem, aniżeli logiką. W małżeństwie czeka go miłość i harmonia. Jego życie najczęściej związane jest z życiem drugiego człowieka, a szczęście rodzinne i małżeńskie dają mu pełnię zadowolenia. Kobieta urodzona w tym dniu nieraz zawiera dwa małżeństwa lub przeżywa dłuższe związki. Wady? Człowiek taki jest nieuważny, a zamyśliwszy się nad swymi sprawami przerywa zdania rozmawiającym niepotrzebnymi uwagami. Może nawet dzięki temu uchodzić za niegrzecznego. Najważniejsza z jego wad to wewnętrzny niepokój jaki nieraz nim miota i pod wpływem którego może okazywać nagły i nieprzezwyciężony upór. Poza tym, nieraz nie zdaje sobie dostatecznie sprawy z materialnych warunków życia. Bywa też, iż entuzjazmuje się dla kogoś, ale nie wyjdzie to na dobre ani jemu ani też jego sympatii. Zdarza się również, iż zadaje pytania, ale nie czeka na odpowiedź.

 

 4 marca

Urodzeni w tym dniu posiadają zadatki na wielkich ludzi. Wskazuje na to ich wybitna inteligencja i umysłowość twórcza. Mają dużą wyobraźnię i szerokie horyzonty umysłowe. Wszystkie te cechy poparte są dużą pracowitością. Zachowują się naturalnie, preferują skromny, prosty styl życia. Jest to bez wątpienia cnota, czego nie można powiedzieć o ich zmienności poglądów i uczuć. Poza tym, są amatorami mocnych wrażeń.

Kto urodził się dnia 4 marca, ten bywa prosty, naturalny oraz okazuje zdolności artystyczne i literackie. Lubi życie wiejskie.

Życie jego wypełnia praca trudna i wymagająca wysiłków. Ze swych dużych zdolności robi jak najlepszy użytek. Jest to człowiek poważny, ożywiany dobrą wolą. Odznacza się prostotą w obejściu i naturalnością, a także gorliwością w pracy. Jego potężne emocje i wzruszenia działają porywająco na innych. Stanowisko jakie zajmie w życiu, może być niezbyt wybitne, ale uczyni on na nim wszystko co tylko zrobić będzie w stanie. Ponieważ jego uczucia i wzruszenia są bardzo silne, przyjaciele wywierają nań duży wpływ. Słucha ich rad i stara się je wcielać w życie. Wyobraźnię ma silnie rozwiniętą, dzięki czemu staje się nieraz kapryśny i zmienny. Jest to zwolennik sensacji, nowości, podniecających i romantycznych przygód. Wszystkie te cechy mniej pożądane występują zwłaszcza u osób „nierozwiniętych” osobowościowo. Jednostka „wyższego typu” okazuje dużo cierpliwości, spokojnej i głębokiej przenikliwości, potrafi być uprzejma, kochająca, miła i współczująca. Zwłaszcza istoty cierpiące i nie będące w stanie wyrazić swego cierpienia - jak zwierzęta, budzą w takim człowieku silne współczucie. Jego charakter staje się coraz bardziej wierny i prawy, ale nie zawsze rozwija on w sobie dostateczną wiarę w siebie, własne siły i możliwości. To też życie takiego człowieka zależy w dużym stopniu od jego rozwoju moralnego i od otoczenia. Jest on bowiem tak wrażliwy, że chłonie myśli i uczucia otoczenia, a jego podwójna wewnętrzna natura utrudnia mu zorientowanie się w tym, co jest dobre, a co złe. Dlatego też, gdy podpadnie w złe towarzystwo, bardzo trudno mu przychodzi wyzwolenie się od niepożądanych nałogów i wpływów. Zdrowie jego jest dość delikatne, a ujemne stany psychiczne odbijają się na organizmie, którego najwrażliwszą częścią są stopy. Dokuczają mu stany trwogi bez żadnego powodu. Łatwo podlega wpływom innych, bo chociaż jest metodyczny, to bywa również niezdecydowany. Małżeństwo jego nie zawsze zapowiada się pomyślnie, gdyż wrażliwą i zmienną naturę takiego człowieka trudno jest zrozumieć i ocenić należycie. Zarówno w małżeństwie, jak i we współdziałaniu z innymi, najlepsze rezultaty osiągnie łącząc się z ludźmi urodzonymi w czasie od dnia 21 czerwca do dnia 23 lipca, oraz od dnia 23 października do dnia 21 listopada.

Share

Komentarze   

 
+1 #1 Counter Strike CSS 2014-07-13 14:59
Podoba mi się tutaj, super stronka. Pozdrawiam
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

  1. co to jest podpis kwalifikowany
  2. span class f wrz profil zaufany i podpis elektroniczny podpisywanie dokumentów wysyłanych przez internet do urzędów
  3. osuszanie budynk w warszawa ceny
  4. osuszanie budynków domów mieszkań piwnic wynajem oferujemy najlepsze ceny warszawa

Ostatnie komentarze

Partnerzy