24 październik 2019

Urodzeni w czerwcu

 
Osobami urodzonymi w czerwcu mogą być zodiakalne bliźnięta, a także raki.

 

Sprawdź jaką jesteś osobowością lub jakimi ludźmi są osoby którymi się otaczasz, których znasz albo z którymi wchodzisz w bliższe relacje. Czasem dzień urodzenia może o nas powiedzieć dużo więcej, niż mogłoby nam się wydawać. Przekonajcie się sami :)

 

1 czerwca

Największe zdolności człowiek urodzony 1 czerwca przejawia w dziedzinie finansów. Może zrobić niemałą karierę w zawodach związanych z tą sferą, ponieważ posiada do tego odpowiednie predyspozycje. Ma także zdolność kierowania pracą innych ludzi, a więc dobrze sprawdzi się na stanowiskach naczelnych. Takie też są jego ambicje. W stosunku do ludzi, z którymi ma styczność, jest przyjazny i uprzejmy, do tego stopnia, że nawet jeśli jest ich szefem, podwładni nie czują do niego dystansu czy niechęci. Czasami jednak bywa on nierozumiany przez innych, bowiem posiada dość specyficzny charakter, który uniemożliwia całkowite poznanie jego osobowości. On sam natomiast ma ogromną zdolność przenikania wszelkich zjawisk, gdyż jest doskonałym obserwatorem.

Jest bardzo bystry - często przewiduje przyszłe wydarzenia czy zachowania innych ludzi. Zawsze wie, co i jak powinno być zrobione. Ma też bardzo słuszne przekonania na wszelkie tematy, ale niestety często pozostaje to tylko planem, bowiem ma problem jeśli chodzi o sprawne przeprowadzanie własnych projektów i wcielanie ich w życie. Ponadto człowiek urodzony 1 czerwca nigdy nie przywiązuje się do jednego miejsca, lecz stale pragnie zmieniać miejsce swego pobytu, a także wprowadzać w życie ciągłe zmiany. Bardzo nie lubi stagnacji i tkwienia w bezruchu. Przez to często odbywa dalekie podróże i goni za czymś, czego nawet sam często nie potrafi określić. Czasami nawet na stałe opuszcza rodzinne strony i przez całe życie wędruje z miejsca na miejsce, nigdzie nie zagrzewając dłuższy czas. Ciągle jest niezadowolony ze swojego otoczenia i bardzo możliwe, że sytuacja taka utrzyma się u niego na zawsze. Taka nieustanna pogoń za szczęściem wcale nie jest dla niego dobra, gdyż goniąc za nieznanym, może zaprzepaścić wiele okazji i szans, a w efekcie nigdy nie osiągnąć życiowego spełnienia. Tym bardziej, że ma wielką skłonność do ulegania rozmaitym wpływom. Cechuje go też wielkie niezdecydowanie, a także chwiejność jeśli chodzi o zasady moralne. Dlatego może mieć problemy z zachowaniem zasad religijnych, w jakich go wychowano i ukształtowano.

Sfera zmysłowa i cielesna jest dla niego bardzo ważna, a zaspokajanie potrzeb często zajmuje pierwsze miejsce. Z tego względu zamiast skupiać się na życiu duchowym czy rozwoju wewnętrznym, woli gonić za rozrywkami i żyć beztrosko. Jeżeli nie chce, by jego życie było puste i pozbawione sensu, powinien walczyć ze swym słabym charakterem – chwiejnością i nadmiernym uleganiem potrzebom cielesnym. Zwłaszcza w drugiej połowie życia musi bacznie na to uważać, gdyż właśnie wtedy potrzeby niższego rzędu mogą mu się mocno dać we znaki. Szczęścia powinien szukać w życiu rodzinnym, bo tam ma największe szanse na to, by je osiągnąć.

 

2 czerwca

Nieprzeciętna inteligencja to główna zaleta osoby urodzonej 2 czerwca. Fakt jej posiadania bardzo mocno determinuje postawę każdego kto przyszedł na świat tego dnia, w niemal każdej sytuacji życiowej. Człowiek ten przejawia wielką skłonność do przemyśliwania wszystkiego, analizowania i wyjaśniania najprostszej nawet kwestii. Przychodzi mu to tym łatwiej, iż ma on bardzo wielką umiejętność formułowania swych myśli i bez problemu przekazuje innym to, do czego doszedł w toku swego rozumowania. Dzięki temu bardzo dobrze radzi sobie w dyskusjach i wszelkiego rodzaju polemikach.

W obronie własnego zdania pomagają mu też zdolności satyryczne, gdyż wykorzystując takie narzędzia jak kpina i sarkazm, czyni obrót w dyskusji i wytrąca swym zdezorientowanym przeciwnikom broń z ręki. Przy tym jest tak pewny swego i przekonany o swej mądrości i słuszności przekonań, że czasem przeradza się to w wielką zuchwałość. Wtedy człowiek ten zaczyna myśleć, że tylko on ma zawsze rację, a każdy, kto myśli inaczej niż on, jest w błędzie. Przez to jest zainteresowany niemal wszystkim, co tylko znajduje się w jego zasięgu, choć oczywistym wydaje się fakt, że nie jest w stanie zgłębić wiedzy na każdy temat, więc te jego zainteresowania są w przeważającej mierze bardzo powierzchowne. W efekcie wcale nie posiada takiej wiedzy, jak mu się wydaje i jak chce to ukazać innym.

W dodatku bardzo często porzuca swoje wcześniejsze zainteresowania, bo czuje się nimi rozczarowany, przez co nieraz brakuje mu wyraźnego celu w życiu. Często także zmienia zdanie i odstępuje od powziętych zamierzeń. Nie ma też wyraźnie sprecyzowanych poglądów. Dochodzi nawet do tego, że może wahać się między dwoma skrajnie różnymi od siebie systemami myślenia i nie wie, który z nich jest mu bliższy. Na szczęście to niezdecydowanie i zmienność nie przejawiają się w jego życiu uczuciowym, gdyż jest to człowiek stały w swych sympatiach i jeśli kogoś kocha, to jego miłość jest wierna i oddana. Niestety, często narażony jest na utratę ważnych czy kochanych przez siebie osób. Rzadko też miewa długotrwałe, szczęśliwe związki.

Do innych zagrożeń, jakie może napotkać na przełomie swego życia, mogą być pomyślne okazje, które nie zostaną przez niego wykorzystane, głównie z powodu splotu niekorzystnych wydarzeń losowych. Jego lekkomyślność na pewno także nie pomoże mu w życiu – może go doprowadzić do przykrych sytuacji i strat materialnych. W dodatku, mimo iż człowiek ten jest inteligentny i pełen temperamentu, często waha się, gdy musi podjąć jakąś istotną decyzję. Wykazuje również dużą nieufność w sytuacjach, gdy jest to absolutnie nieuzasadnione.

 

 

3 czerwca

Bystrość, komunikatywność, ruchliwość i pasjonowanie się podróżami to główne cechy człowieka, który przyszedł na świat 3 czerwca. To ostatnie zwłaszcza jest w nim niezwykle silnie zakorzenione, tak iż ma on nawet skłonność do życia koczowniczego, pozbawionego stałego miejsca zamieszkania. Poza tym bywa władczy, aktywny i pełen niespożytej energii, która ciągle zmusza go do niezwykle aktywnego działania. Dzięki dużym zdolnościom dyplomatycznym człowiek ten posiada umiejętność radzenia sobie w życiu i wychodzenia zwycięsko nawet z najbardziej niepewnych i skomplikowanych życiowych sytuacji. Świetnie daje sobie z tym radę, gdyż ma wrodzoną bystrość i przenikliwość.

Czasami bywa dumny w stosunku do innych, a tak poza tym jest nastawiony do ludzi bardzo pozytywnie. Chętnie poświęca się na rzecz swych bliskich czy znajomych. Jest w tym tak wrażliwy i uczuciowy, że często pada ofiarą ludzi nieuczciwych, którzy w jego wrażliwości upatrują szansę pozyskania dla siebie znacznych korzyści. Nie zawsze jest to jednak człowiek tak samo serdeczny i uprzejmy dla ludzi, ponieważ jego sposób zachowania ulega rozmaitym zmianom. Nie wiadomo dokładnie, z czego to wynika. Być może składają się na to różne czynniki? Ale faktem jest, że czasem osoba ta jest niezwykle przyjacielska i skłonna do pomocy, innym razem przejawia dużą oziębłość i obojętność. Ma także skłonność do kapryszenia.

Najlepiej będzie, jeśli osoba urodzona tego dnia zwiąże swój zawód z którąś z dziedzin drukarskich, z dziennikarstwem, nauczaniem innych lub podróżami. Zwłaszcza w tym ostatnim zajęciu poczuje się jak ryba w wodzie i z pewnością taka praca będzie jej prawdziwą pasją. Może także osiągnąć znaczny sukces w pracach ręcznych, bądź w którejś z dziedzin artystycznych - oczywiście pod warunkiem, że wykazuje w tym kierunku jakiś talent.

Do wad tego człowieka można zaliczyć: mściwość, nadmierną skrytość, drażliwość i skłonność do wpadania w wielki gniew z błahego powodu. Ponadto często angażuje się w spory, które nie mają żadnego konstruktywnego rozwiązania oraz w jałowe dyskusje, w których marnuje tylko swój czas, potencjał i energię. Należy przy tym zaznaczyć, że osoby urodzone w dzień przejawiają te wady w stopniu znacznie silniejszym, aniżeli ma to miejsce w przypadku osób urodzonych w nocy. Te niepożądane cechy równoważą jednakże nieprzeciętne zdolności umysłowe tego człowieka, dzięki którym może pohamować swe złe tendencje i osiągnąć wysoki stopień rozwoju wewnętrznego, do czego też zmierza. Człowiek ten powinien we wszelkim działaniu polegać raczej na sobie samym niż na innych, gdyż nadmierne zaufanie i bliskie związki mogą mu zaszkodzić, zwłaszcza jeśli chodzi o interesy. Powinien także wyznaczać sobie jasne cele i wytrwale do nich zdążać, bo tylko takie zdecydowane działanie może mu zapewnić życiowy sukces. Jeżeli nie podejmie takich kroków, zmarnuje życie na rozrywkach i zabawie.

 

4 czerwca

Osoba urodzona 4 czerwca wykazuje się umiejętnością wywierania wpływu na osoby ze swojego otoczenia. Robi to głównie dzięki wielkiej zdolności jasnego argumentowania i wykładania innym własnych racji i sądów, do tego stopnia, że nawet osoby początkowo zdecydowane jej tokowi myślenia szybko zmieniają pod jej wpływem swoje zdanie. Ponadto człowiek ten ma bardzo szerokie horyzonty myślowe. Właściwie można nawet śmiało stwierdzić, iż posiada on skłonności filozoficzne. Poza tym, że ma jasny umysł otwarty na świat, cechuje go też spora doza przebiegłości, która pozwala mu przemycać własną wolę.

Bardzo ceni sobie wszelkie nowości i postęp we wszystkich dziedzinach życia. Chętnie wciela do swej codzienności różnego rodzaju nowinki i innowacje, choć przy tym szybko traci zainteresowanie tym, co już utraciło swoją świeżość. Jego ekspansywny umysł ciągle potrzebuje nowych dziedzin zainteresowania, by stale mógł sprawdzać swoje możliwości. Człowiek ten ma też wielką zdolność dostosowywania swej postawy i sposobu zachowania do zmieniających się okoliczności i warunków otoczenia. Przez to ma szansę na osiągnięcie wysokiej pozycji społecznej. Jednakże do jego słabości należy fakt, iż jest zbyt niestały w kwestiach dotyczących pracy i nie cierpi wykonywać zajęć zbyt jednostajnych, które szybko go nudzą. Lubi robić ciągle coś nowego, a przy tym koniecznie musi od razu widzieć efekty własnych poczynań. W przeciwnym razie szybko traci zainteresowanie danym zadaniem. Jeśli chodzi o jego cechy charakteru, to odznacza się miłym usposobieniem, dzięki czemu jest obiektem powszechnej sympatii. Bywa jednak człowiekiem bardzo zmiennym, nie tylko jeśli chodzi o huśtawki nastrojów, ale także o obstawanie przy swoim zdaniu, które na pewno nie jest jego mocną stroną, gdyż ma nadmierne tendencje do częstej zmiany swego stanowiska, niezdecydowania, wahań się oraz nadmiernego roztrząsania wszelkich spraw. Ulega także zbytnio swej fantazji, z czym zdecydowanie powinien walczyć, gdyż wcale mu to nie pomaga.

Ponadto w swych działaniach bywa dość bezwzględny. Bardzo zależy mu na zdobyciu pokaźnego majątku. Dąży do tego celu nie zważając na nic, często okazując się człowiekiem bez skrupułów. Mimo to powinien jednak zachować wielką ostrożność, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy biznesowe, ponieważ, chociaż jest dość zachowawczy, istnieje pewne ryzyko, że padnie ofiarą oszustwa. Nie chodzi tutaj wyłącznie o nieżyczliwe mu osoby, lecz o sytuację zawodu na sobie samym i własnych możliwościach, a dokładniej – na własnych zdolnościach.

Dzieci urodzone tego dnia powinny być otoczone wielką troską i miłością. Nie mogą spotykać się z nieżyczliwym szorstkim traktowaniem, ponieważ może to na nie bardzo negatywnie wpłynąć.

Share

Komentarze   

 
0 #1 Sławek 2016-06-04 09:45
Gdzieś to już czytałem.
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Ostatnie komentarze

Partnerzy