15 grudzień 2019

Urodzeni w kwietniu

Osobami urodzonymi w kwietniu mogą być zodiakalne barany i byki.

 

Sprawdź jaką jesteś osobowością lub jakimi ludźmi są osoby którymi się otaczasz, których znasz albo z którymi wchodzisz w bliższe relacje. Czasem dzień urodzenia może o nas powiedzieć dużo więcej, niż mogłoby nam się wydawać. Przekonajcie się sami :)

 

1 kwietnia

Osoba urodzona 1 kwietnia jest bardzo ambitna i energiczna, a także dumna i odważna. Cechuje ją również spora doza wyniosłości – stale dąży do tego, by zajmować jak najwyższą pozycję i niezmiernie zależy jej na uznaniu innych. Przejawia też rozmaite zdolności. Jest bardzo towarzyska, ale najbardziej ceni sobie swoją rodzinę – bardzo dba o podtrzymywanie rodzinnych relacji, a jej nawet dalsi krewni są dla niej bardzo ważni.

Człowiek urodzony tego dnia zazwyczaj osiąga w życiu jakieś wybitne stanowisko, zwykle społeczne albo nawet państwowe. Niestety, w innych dziedzinach raczej nie może liczyć na równie wielkie sukcesy. Jest to człowiek bardzo niezależny, który zawsze chce sam decydować o swoim życiu i nie pozwala, by inni robili to za niego. Nie zawsze wychodzi mu to na dobre, bo czasem doprowadza go do rozmaitych problemów czy nawet niebezpiecznych sytuacji. Najczęściej ma to związek z tym, że osoba ta bardzo niechętnie poddaje się społecznym nakazom, a nawet przepisom prawnym, przez co może wejść w konflikt z prawem. By temu zapobiec, człowiek ten nie powinien zbyt uparcie trzymać się swej wyznaczonej drogi, ale dopuszczać od niej pewne odstępstwa wtedy, gdy jest to konieczne i pozwoli mu uniknąć jakichś problemów czy też przykrości.

Wady człowieka urodzonego tego dnia to egoizm, skłonność do wpadania w gniew, nadmierna popędliwość. Można tu także zaliczyć niezdecydowanie i wielką zmienność, a także zbytnią pamiętliwość. Nie oznacza to na szczęście, że człowiek ten mści się za doznane krzywdy, ale faktem jest, że bardzo długo pamięta, co mu ktoś zrobił niedobrego. I jest nieskory do wybaczania. Przy tym jest bardzo nieustępliwy, co – w zależności od sytuacji – może być pozytywną lub negatywną cechą. Objawia się to tym, że nigdy nie wypiera się swych przekonań i woli dużo stracić aniżeli ustąpić z pola walki.

Człowiek ten ma również skłonność do snucia tajemniczych planów i tworzenia projektów, których zazdrośnie strzeże przed wzrokiem innych. W życiu codziennym jest bardzo dynamiczny i przedsiębiorczy. Jeśli chodzi o jego zdrowie, powinien unikać wszelkich używek oraz niezdrowego jedzenia, dbać natomiast o to, by spożywać pokarmy usprawniające pracę mózgu i dodające energii. Aby móc wsłuchać się w głos swej intuicji, osoba ta powinna częściej przebywać sama niż w towarzystwie innych ludzi, co wyjdzie jej na pewno na dobre.

2 kwietnia

W człowieku urodzonym 2 kwietnia istnieje wielki potencjał, który przy jakichś sprzyjających okolicznościach może mu umożliwić osiągnięcie wielkiego życiowego sukcesu, a nawet sławy. Na pewno jednak sytuacja taka nie będzie dziełem przypadku, lecz wynikiem ciężkiej i długotrwałej pracy. Trzeba jednak wiedzieć, że zanim to nastąpi, człowiek ów zapewne zostanie ciężko doświadczony przez los, który nie oszczędzi mu porażek i przykrych wydarzeń. Nie należy się tym jednak przerażać, bowiem człowiek ten obdarzony jest wrodzoną olbrzymią siłą i hartem ducha, które umożliwią mu powstawanie po każdym upadku. W dodatku wstaje on po nich znacznie silniejszy, aniżeli był wcześniej i bogatszy o nowe doświadczenia, które w dłuższej perspektywie okażą się bardzo cenne.
Wszystko to, co go nie zabije, bardzo go wzmocni i wzbogaci wewnętrznie. Wpłynie także niewątpliwie na końcowy sukces. Większość jego życia będzie wypełniona pracą i nieustannym zmaganiem się z rywalami i przeciwnościami losu, lecz nie należy się tym bynajmniej zrażać, bo z pewnością wszystkie te wysiłki zostaną sowicie wynagrodzone.

Tego dnia urodziło się wielu wybitnych ludzi, którzy swoimi wyczynami i osiągnięciami zapisali się w historii. Niestety, ich rozliczne talenty i zdolności często były przyczyną ich początkowych przykrych doświadczeń i tak samo może być w tym przypadku.

Do wad człowieka urodzonego tego dnia należy skłonność do agresywnych zachowań. Przejawia on także skłonność do destrukcji, oraz nieraz nadmierną zmysłowość i uległość wobec swych namiętności. Nieraz także nie doprowadza swych pomysłów do końca, lecz porzuca je w trakcie realizacji.

Dzieci urodzone tego dnia są wielkimi indywidualistami i wszystkie starsze osoby z ich otoczenia powinny to uszanować i nie starać się zmieniać ich na siłę. Dziecko takie musi być traktowane z dużym taktem i życzliwością, nie należy go nadmiernie krytykować, ale też chwalić przesadnie.
Nadmierne pochwały bowiem mogą sprawić, że zacznie się wywyższać ponad swoich rówieśników, choć oczywiście wyrażanie zasłużonego uznania jest jak najbardziej pożądane. W miarę możliwości należy mu też pokazywać wzorcowe zachowania innych, by mogło je naśladować. Taka metoda jest bowiem w przypadku dziecka urodzonego tego dnia o wiele bardziej skuteczna od stosowania nakazów i zakazów, które mniej przemawiają do dziecięcej wyobraźni, a tylko powodują, że czuje się niepewne siebie i zagubione.

 3 kwietnia

Charakterystyczną cechą osoby urodzonej 3 kwietnia jest to, że serce i rozum idą u niej w parze, więc przeważnie nie ma ona dylematu, czym ma się kierować w życiu: sumieniem czy zdrowym rozsądkiem. Jest to bardzo korzystna sytuacja, gdyż dzięki temu nigdy nie przeżywa konfliktu wewnętrznego, który u ludzi nie posiadających takiej cechy powoduje nieraz wielkie problemy, a nawet spustoszenia w psychice. Ponadto człowiek ten ma wielkie szanse na osiągnięcie najwyższego poziomu jeśli chodzi o rozwój duchowy, tylko oczywiście musi tego chcieć i przejawiać w tym kierunku pewne dążenia. Rozwój ten może mu zapewnić doznawanie trafnych, sprawdzających się przeczuć, a w efekcie – znaczną potęgę psychiczną, którą może wykorzystać w bardzo wielu sytuacjach, wzmacniając swoją pewność siebie i przewagę nad innymi, choćby tylko podświadomą.

Człowiek ten ma wszelkie predyspozycje do tego, by dominować nad innymi i kierować nimi, ponieważ posiada niezwykłą zdolność wywierania wpływu na inne osoby. Dzięki temu nie ma żadnych problemów z przejęciem władzy, jeśli tylko tego zapragnie. Śmiało można o nim nawet powiedzieć, iż posiada umiejętność opanowywania umysłów innych ludzi. Poza tym, jest to osoba o ogromnym zapasie sił życiowych, ale niestety nie zawsze potrafi je odpowiednio spożytkować. Pomimo to jednak cechuje go olbrzymia ambicja, a większość działań, jakie podejmuje, jest podporządkowana tylko jednemu celowi – zdobyciu władzy nad innymi.
 Trzeba zaznaczyć, że człowiek ten dąży w życiu do tego, by mógł zajmować stanowiska kierownicze, nadrzędne w stosunku do innych. Nie ma mowy, by mógł być komuś podległy, zwłaszcza na gruncie zawodowym. Jeśli jednak już dojdzie do takiej sytuacji, na pewno nie będzie to dla nikogo korzystne, gdyż jest to osobowość zbyt niezależna, by mogła się komuś w pełni podporządkować i być dobrym podwładnym.

Człowiek ten łączy w sobie filozoficzne usposobienie i skłonność do rozmyślań z intensywnym i gorącym temperamentem. Ta ostatnia cecha powoduje, że często nie jest on w stanie pohamować swych popędów i żądz. Sprawia to, że czasami może stać się obiektem nadmiernych wpływów innych osób. Człowiek ten także posiada raczej niewielu przyjaciół i nie powinien liczyć na ich pomoc, bo przeważnie nie są oni w stanie mu jej udzielić. Zaletą owej osoby jest na pewno jej mocne zdrowie, które pozostaje takie aż do późnej starości.


4 kwietnia

Tym, co wyróżnia osobę urodzoną 4 kwietnia na tle innych, jest nieustanny pęd do działań, który każe jej ciągle podejmować nowe wyzwania. Ma nie tylko wielką energię fizyczną, ale i umysłową. Dodatkowo charakterystyczną cechą takiego człowieka jest fakt, iż nigdy nie zastanawia się on nad tym, czy podoła jakiemuś zadaniu, tylko po prostu bez żadnej zwłoki zabiera się za jego realizację. To sprawia, że tylko w bardzo rzadkich przypadkach ponosi porażki. Najczęściej osiąga swe cele i udaje mu się zająć jakieś ważne, wymagające od niego odpowiedzialności stanowisko. Obronną ręką wychodzi także z wszelkich opałów i niebezpiecznych sytuacji.

Człowiek ten nigdy nie stoi w jednym miejscu, bowiem ambicja i siła wewnętrzna stale pchają go do czynu. Jego charakter jest prosty i nieskomplikowany, a zachowanie bardzo naturalne.
Osoba ta w przeważającej mierze jest sympatyczna, ale czasem przejawia też skłonności do tyraństwa, a nawet brutalności. Pomimo to jednak jest to człowiek otwarty i zupełnie szczery, nawet w przypadku, gdy prawda jest gorzka. Nigdy nie żywi w stosunku do innych jakichś złych zamiarów czy podstępnych intencji, nawet jeśli miałby do tego powód i byłoby to całkiem uzasadnione.

Jego mocną stroną jest umysł, dający mu pewne zdolności literackie, a w życiu pozwalający mu na kierowanie się zdrowym rozsądkiem. Do wad owego człowieka należy zaliczyć przede wszystkim jego słaby i chwiejny charakter. Ma on także dużą skłonność do pochopnego wydawania opinii o ludziach, które przez to często są fałszywe. Niezbyt dobrze lokuje także swe zaufanie, zbyt pospiesznie obdarzając nim ludzi, którzy na to nie zasługują. Przez to narażony jest na częste rozczarowania co do innych ludzi i do swych umiejętności postrzegania.

Mimo to na ogół jest to osoba pewna siebie, nierzadko nawet nadmiernie ufna we własne możliwości, co często bywa przyczyną jej rozmaitych problemów. Czasami również spotykają ją sytuacje przybierające zupełnie inny obrót, niż tego oczekiwała. Dlatego człowiek ten we wszystkich swoich posunięciach powinien zachowywać daleko idącą ostrożność. Jeśli chodzi o jego kontakty z innymi ludźmi, to musi również wykazywać się nieco większą podejrzliwością, polegając raczej na sobie samym, niż na innych. Dzięki samodzielnemu działaniu odkryje swe prawdziwe umiejętności i przekona się, jak duży tkwi w nim potencjał.

Share

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Ostatnie komentarze

Partnerzy